Navigáció

Tartalom

Határozatok

2019

Prezenčná listina z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 25.04.2019

prezenčná listina z 3. zasadnutia OcZ.pdf 15.05.2019

Uznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 25.4.2019/Oprava chyby v písaní

Uznesenie z 3. zasadnutia OcZ_oprava chyby v písaní_oznámenie.pdf 19.07.2019

Uznesenie z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 13.6.2019

Uznesenie z 4. zasadnutia OcZ.pdf 19.06.2019

Prezenčná listina z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 13.06.2019

prezenčná listina z 4. zasadnutia OcZ..pdf 19.06.2019

Uznesenie z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 19.9.2019

Uznesenie z 5. zasadnutia OcZ.pdf 26.09.2019

Prezenčná listina z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 19.9.2019

prezenčná listina z 5. zasadnutia OcZ.pdf 26.09.2019

Uznesenie zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 23.10.2019

Uznesenie z 6. zasadnutia OcZ.pdf 30.10.2019

Prezenčná listina zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 23.10.2019

prezenčná listina z 6. zasadnutia OcZ.pdf 30.10.2019

Uznesenie z Mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obec Marcelová konaného dňa 22.11.2019

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia.pdf 26.11.2019

Prezenčná listina z Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 22.11.2019

prezenčná listina z mimoriadneho zasadnutia OcZ.pdf 19.12.2019

Prezenčná listina z Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 22.11.2019

prezenčná listina z mimoriadneho zasadnutia OcZ.pdf 26.11.2019

Uznesenie zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 12.12.2019

Uznesenie z 7.zasadnutia OcZ.pdf 19.12.2019

Prezenčná listina zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.12.2019

prezenčná listina z 7. zasadnutia OcZ.pdf 19.12.2019

2018

Prezenčná listina z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Prezenčná listina z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 22.02.2018.pdf 26.02.2018

UZNESENIA z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 19.04.2018

Uznesenie z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 19.04.2018.pdf 23.04.2018

Prezenčná listina z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Prezenčná listina z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 19.04.2018.pdf 23.04.2018

UZNESENIA z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 07.06.2018

Uznesenie z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 07.06.2018.pdf 11.06.2018

Prezenčná listina z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Prezenčná listina z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 07.06.2018.pdf 11.06.2018

Prezenčná listina z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.11.2018

Prezenčná listina z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.11.2018.pdf 27.11.2018

Uznesenie z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 13.12.2018

Uznesenie z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 13.12.2018.pdf 20.12.2018

Stránka