Navigácia

Obsah

Határozatok

2023

Uznesenie z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 23.02.2023

Uznesenie z 2. zasadnutia ocz.pdf 03.03.2023

Prezenčná listina z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelvoá konaného dňa 23.02.2023

Prezenčná listina z 2. zasadnutie ocz.pdf 03.03.2023

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.02.2023

Zápisnica_2 zasadnutia Ocz.pdf 03.03.2023

Uznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.04.2023

Uznesenie z 3. zasadnutia Ocz.pdf 05.05.2023

rezenčná listina z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.04.2023

Prezenčná listina z 3. zasadnutia Ocz.pdf 05.05.2023

Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.04.2023

Zápisnica z 3. zasadnutia Ocz.pdf 05.05.2023

Uznesenie z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 29.05.2023

Uznesenie z 4. zasadnutia ocz.pdf 05.06.2023

Prezenčná listina z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.05.2023

Prezenčná listina z 4. zasadnutia ocz.pdf 05.06.2023

Zápisnica z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 29.05.2023

Zápisnica z 4. zasadnutia Ocz.pdf 05.06.2023

Uznesenie z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.06.2023

Uznesenie z 5. zasadnutia Ocz.pdf 03.07.2023

Prezenčná listina z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.06.2023

Prezenčná listina z 5. zasadnutia Ocz.pdf 03.07.2023

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.06.2023

Zápisnica z 5. zasadnutia Ocz2.pdf 03.07.2023

Uznesenie z 6. zasadnutia Ocz obce Marcelová konaného dňa 10.08.2023

Uznesenie z 6. zasadnutia Ocz obce Marcelová.pdf 16.08.2023

Prezenčná listina z 6. zasadnutia Ocz obce Marcelová konaného dňa 10.08.2023

Prezenčná listina-6.zasadnutie.pdf 16.08.2023

Zápisnica z 6. zasadnutia Ocz obce Marcelová konaného dňa 10.08.2023

Zápisnica z 6. zasadnutia.pdf 16.08.2023

Zápisnica z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.9.2023

Zápisnica z 7. OcZ.pdf 04.10.2023

Prezenčná listina z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.9.2023

Prezenčná listina.pdf 04.10.2023

Uznesenie z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.9.2023

Uznesenie z 7. Ocz.pdf 04.10.2023

2022

Uznesenie z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 17.02.2022

Uznesenie zo 19. zasadnutia Ocz.pdf 22.02.2022

Prezenčná listina z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 17.02.2022

prezenčná listina 19. zasadnutia.pdf 22.02.2022

Stránka