Navigáció

Tartalom

Költségvetés

Programový rozpočet obce Marcelová na rok 2020 - 2022

Programový rozpočet 2020-2022.pdf

2019

Programový rozpočet na rok 2019-2021 / 1. časť

Programový rozpočet 2019-2021-1.časť.pdf

Programový rozpočet na rok 2019-2021 / 2. časť

Programový rozpočet 2019-2021-2.časť.pdf

Záverečný účet 2019

Záverečný účet 2019.pdf

Správa HK - Odborné stanovisko HK k ZÚ 2019

Správa HK - Odborné stanovisko HK k ZÚ 2019 Marcelová.pdf

Auditorská správa 2019

Auditorská správa 2019.pdf

2018

Programový rozpočet obce Marcelová 2018-2020

Programový-rozpočet-2018-2020.pdf

Záverečný účet 2018

Záverečný účet 2018.pdf

Záverečný účet 2018 - príloha

Záverečný účet 2018 príloha.pdf

Správa HK - Odborné stanovisko HK k ZÚ 2018

Správa HK - Odborné stanovisko HK k ZÚ 2018.pdf

Audítorská správa 2018

Auditorská správa 2018.pdf

2017

Programový-rozpočet-2017-2019

Programový-rozpočet-2017-2019.pdf

Programový-rozpočet-2017-2019-textová-časť

Programový-rozpočet-2017-2019-textová-časť.pdf

Záverečný účet 2017

Záverečný účet 2017.pdf

Správa HK - Odborné stanovisko HK k ZÚ - 2016

Správa HK - Odborné stanovisko HK k ZÚ 2017 Marcelová.pdf

Audítorská správa - 2017

Auditorská správa 2017.pdf

2016

Programový-rozpočet-2016-2018-textová-časť

Programový-rozpočet-2016-2018-textová-časť.pdf

Programový-rozpočet-2016-2018-1

Programový-rozpočet-2016-2018-1.pdf

Záverečný-účet-2016

Záverečný-účet-2016.pdf

Správa HK - Odborné stanovisko HK k ZÚ - 2016

Správa HK -Odborné stanovisko HK k ZÚ 2016 Marcelová.pdf

Stránka