Navigácia

Obsah

Költségvetés

2023

Programový rozpočet na rok 2023 - 2025

Programový rozpočet 2023-2025.pdf

Programový rozpočet na rok 2023 - 2025 - I. časť

Programový rozpočet 2023-2025 I časť.pdf

Programový rozpočet na rok 2023 - 2025 - II. časť

Programový rozpočet 2023-2025 II časť.pdf

Programový rozpočet na rok 2023 - 2025 - III. časť

Programový rozpočet 2023-2025 III časť.pdf

2022

Programový rozpočet na rok 2022-2024

Programový rozpočet 2022-2024.pdf

Programový rozpočet na rok 2022-2024 I. časť

Programový rozpočet 2022-2024 I časť.pdf

Programový rozpočet na rok 2022-2024 II. časť

Programový rozpočet 2022-2024 II časť.pdf

Programový rozpočet na rok 2022-2024 III. časť

Programový rozpočet 2022-2024 III časť.pdf

Záverečný účet 2022

Záverečný účet 2022.pdf

Záverečný účet 2022 - čerpanie výdavkov

Záverečný účet 2022 - čerpanie výdavkov.pdf

2021

Programový rozpočet na rok 2021 - 2023 - I. časť

Programový rozpočet 2021-2023 I časť.pdf

Programový rozpočet na rok 2021-2023 - II.časť

Programový rozpočet 2021-2023 II časť.pdf

Programový rozpočet na rok 2021 - 2023 - III. časť

Programový rozpočet 2021-2023 III časť.pdf

Záverečný účet 2021

Záverečný účet 2021.pdf

Príloha k záverečnému účtu 2021 - čerpanie výdavkov

Záverečný účet 2021 - čerpanie výdavkov.pdf

Auditorská správa 2021

Auditorská správa IÚZ + VS Obec Marcelová 2021.pdf

Správa HK - Odborné stanovisko HK k ZÚ 2021

Správa HK - Odborné stanovisko HK k ZÚ 2021 Marcelová.pdf

2020

Programový rozpočet obce Marcelová na rok 2020 - 2022

Programový rozpočet 2020-2022.pdf

Záverečný účet 2020

Záverečný účet 2020.pdf

Príloha - Čerpanie k rozpočtu 2020 k záverečnému účtu

Záverečný účet 2020- Príloha - čerpanie rozpočtu.pdf

Stránka