Navigáció

Tartalom

Költségvetés

2019

Programový rozpočet na rok 2019-2021 / 1. časť

Programový rozpočet 2019-2021-1.časť.pdf

Programový rozpočet na rok 2019-2021 / 2. časť

Programový rozpočet 2019-2021-2.časť.pdf

2018

Programový rozpočet obce Marcelová 2018-2020

Programový-rozpočet-2018-2020.pdf

2017

Programový-rozpočet-2017-2019

Programový-rozpočet-2017-2019.pdf

Programový-rozpočet-2017-2019-textová-časť

Programový-rozpočet-2017-2019-textová-časť.pdf

2016

Programový-rozpočet-2016-2018-textová-časť

Programový-rozpočet-2016-2018-textová-časť.pdf

Programový-rozpočet-2016-2018-1

Programový-rozpočet-2016-2018-1.pdf

Záverečný-účet-2016

Záverečný-účet-2016.pdf

2015

Programový-rozpočet-2015-2017-textová-časť-1

Programový-rozpočet-2015-2017-textová-časť-1.pdf

Programový-rozpočet-2015-2017

Programový-rozpočet-2015-2017.pdf

Auditorská-správa-2015

Auditorská-správa-2015.pdf

Záverečný-účet-2015

Záverečný-účet-2015.pdf

Správa-HK-k-ZÚ-2015

Správa-HK-k-ZÚ-2015.pdf

2014

Programový-rozpočet-2014-2016-textová-časť

Programový-rozpočet-2014-2016-textová-časť.pdf

Programový-rozpočet-2014-20161

Programový-rozpočet-2014-20161.pdf

03_3_audit_za_rok2014

03_3_audit_za_rok2014.pdf

Záverečný-účet-2014

Záverečný-účet-2014.pdf

03_2_Správa-HK-Odborné-stanovisko-HK-k-ZÚ-2014

03_2_Správa-HK-Odborné-stanovisko-HK-k-ZÚ-2014.pdf

2013

Programový-rozpočet-2013-2015-textová-časť

Programový-rozpočet-2013-2015-textová-časť.pdf

Programový-rozpočet-2013-2015

Programový-rozpočet-2013-2015.pdf

Stránka