Navigácia

Obsah

Adók és illetékek

FÖLDADÓ

Telek értékek Adótarifa
Szántóföld  
- Kataszter Marcelháza 0,5463 € /m2
- Kataszter Kurtakeszi 0,5420 €/m2
0,35%
0,35%
Kert 1,85 €/m2 0,40%
Beépített terület, udvar 1,85 €/m2 0,40%
Építkezési telek 18,58 € /m2 0,40%
Egyéb földterület 1,85 €/m2 0,40%

Adókedvezmények:

  • 50% kedvezmény a 62 év feletti tulajdonos számára kizárólag a saját szükségletére használt földterületből
  • 25% kedvezmény :
    - a 62 év feletti vagy egészség károsult tulajdonos számára a lakóház vagy lakásából 
    - a 62 év feletti vagy egészség károsult tulajdonos számára a garázsadóból

ÉPÜLETADÓ

Lakóház 0,07 €/m2
Mezőgazdasági termelésre szolgáló épület (üvegház) 0,07 €/m2
Nyaralók és kerti lakok 0,17 €/m2
Önálló garázsépületek 0,20 €/m2
Ipari épületek 0,27 €/m2
Vállalkozási célra használt épületek 0,70 €/m2
Egyéb épületek 0,17 €/m2

LAKÁSADÓ

Lakások 0,07 €/m2

EBADÓ

6,00 €/év/kutya
15,00 €/év / köv.kutya
25,00 €/év/ lakóházban tartott kutya
50% kedvezmény a 62 év feletti ebtulajdonos  és az egészség károsult ebtulajdonos számára

KOMMUNÁLIS HULLADÉKELSZÁLLÍTÁSI ILLETÉK

26,00 €/ személy / év
vállalkozók részére 0,020 €/ liter

62 évet betöltött személy  vagy "ZŤP" igazolvánnyal rendelkező egészségkárosult személy 18,00 €/év

fizikai személy, aki 90 napnál többet állandó lakhelyén kívül tartózkodik 13,00 €/év

 

VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Marcelová  letölthető itt>>