Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Rok 2020

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Potvrdený výskyt aviárnej influenzy - informácia 13.01.2020 29.01.2020
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Ján Bakulár 09.01.2020 25.01.2020

Rok 2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Výzva na predkladanie ponúk - Vodozádržné opatrenia v obci Marcelová 08.11.2019 31.12.2028