Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.11.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2020

13,00 EUR

Mária Fišterová

Obec Marcelová

13.11.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2020

13,00 EUR

Eva Erőšová

Obec Marcelová

13.11.2020

Dohoda č. 20/14/010/41

Dohoda č. 20/14/010/41

Neuvedené

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

13.11.2020

Dohoda č, 20/14/012/24

Dohoda č, 20/14/012/24

Neuvedené

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

11.11.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

13 200,00 EUR

Obec Marcelová

Qspot s.r.o.

09.11.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2020

13,00 EUR

Ladislav Židek

Obec Marcelová

09.11.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2020

13,00 EUR

Ladislav Židek

Obec Marcelová

09.11.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

690,00 EUR

Obec Marcelová

Galileo Corporation s.r.o.

09.11.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretá v zmysle §

Neuvedené

Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR

Obec Marcelová

04.11.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu č. 5190054719

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas p

24,00 EUR

Obec Marcelová

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

30.10.2020

Nájomná zmluva 16/2020/1512

Nájomná zmluva 16/2020/1512

104,26 EUR

Beáta Csintalanová, rod. Kovácsová

Obec Marcelová

29.10.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

400,00 EUR

KomAgrartechnik, s.r.o.

Obec Marcelová

27.10.2020

Dohoda č. 20/14/054/171 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe

Dohoda č. 20/14/054/171 o zabezpečení podmienok vy

690,48 EUR

Obec Marcelová

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

19.10.2020

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní OS č. 448/2017/05/36 zo dňa 10.07.2017

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní OS č. 448/2017

Neuvedené

Eva Keszegová

Obec Marcelová

19.10.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 291/2019/07 zo dňa 31.10.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 291/2019

Neuvedené

Anna Bélaiová

Obec Marcelová

19.10.2020

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní OS č. 388/2019/0

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní OS č. 388/2019

Neuvedené

Sidónia Trenčíková

Obec Marcelová

19.10.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2020

13,00 EUR

Mária Mihaličková

Obec Marcelová

19.10.2020

Dohoda č. 20/14/051/54 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dohoda č. 20/14/051/54 o zabezpečení podmienok vyk

Neuvedené

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

09.10.2020

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej

Neuvedené

Obec Marcelová

OZ Veselá Labka

09.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

66 865,00 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo financií SR

30.09.2020

Nájomná zmluva č. 16/2020/1511

Nájomná zmluva č. 16/2020/1511

104,26 EUR

Gabriel Trencsík

Obec Marcelová

28.09.2020

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Neuvedené

Renáta Kovácsová

Obec Marcelová

28.09.2020

Nájomná zmluva č. 16/2020/1508

Nájomná zmluva č. 16/2020/1508

110,31 EUR

Laura Vidermanová

Obec Marcelová

28.09.2020

Nájomná zmluva č. 16/2020/1510

Nájomná zmluva č. 16/2020/1510

76,23 EUR

Marta Marcinková

Obec Marcelová

28.09.2020

Nájomná zmluva č. 16/2020/1509

Nájomná zmluva č. 16/2020/1509

80,80 EUR

Agnesa Ernecová

Obec Marcelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: