Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.09.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.09.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.09.2019

170 047,72 EUR

Adifex, a.s.

Obec Marcelová

10.09.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121917853

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

Neuvedené

Obec Marcelová

Západoslovenská distribučná , a.s.

09.09.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

170 819,92 EUR

Adifex, a.s.

Obec Marcelová

05.09.2019

Zmluva o NFP č. IROP/038-Z-302021W973-250/2019

Zmluva o NFP č. IROP/038-Z-302021W973-250/2019

455 235,24 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo zdravotníctva SR

01.09.2019

Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obcho

Neuvedené

BOZP & AT s.r.o.

Obec Marcelová

30.08.2019

Zmluva o poskytovaní OS č. 387/2019/05

Zmluva o poskytovaní OS č. 387/2019/05

Neuvedené

Terézia Moravčiková

Obec Marcelová

30.08.2019

Zmluva o poskytovaní OS č. 388/2019/05

Zmluva o poskytovaní OS č. 388/2019/05

Neuvedené

Sidónia Trenčíková

Obec Marcelová

28.08.2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160127064 v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I s kódom ITMS2014+:312041A138 zo dňa 27.01.2016, č. dodatku: N20160127064D03

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160127064 v rá

Neuvedené

Obec Marcelová

Implementačná agentúra Mministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

27.08.2019

Zmluva č. HM/032-2019/300 na užívanie odvodňovacieho kanála

Zmluva č. HM/032-2019/300 na užívanie odvodňovacie

300,00 EUR

Obec Marcelová

Hydromeliorácie, štátny podnik

16.08.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 360/2018/05/40

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 360/2018

Neuvedené

Gizela Virágová

Obec Marcelová

16.08.2019

Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/193/1-28

Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/193

Neuvedené

Jozefa Tárnoková

Obec Marcelová

16.08.2019

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služb

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní opatrovateľ

Neuvedené

Anna Bélaiová

Obec Marcelová

01.08.2019

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Neuvedené

Zoltán Židek, Renáta Žideková

Obec Marcelová

01.08.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 5190048867

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas a

13,28 EUR

Obec Marcelová

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

31.07.2019

Nájomná zmluva č. 57/2019/784

Nájomná zmluva č. 57/2019/784

116,43 EUR

Adriana Schulczeová, Peter Mátyás

Obec Marcelová

31.07.2019

Nájomná zmluva č. 57/2019/785

Nájomná zmluva č. 57/2019/785

140,73 EUR

Zoltán Židek, Renáta Žideková

Obec Marcelová

31.07.2019

Zmluva o dielo uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluva o dielo uzavretá podľa ustanovenia § 536 a

33 261,72 EUR

Štefan Gajer - GAGAKO

Obec Marcelová

26.07.2019

Dohoda č. 19/14/52A/110 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

Dohoda č. 19/14/52A/110 o zabezpečení podmienok vy

638,52 EUR

Obec Marcelová

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

19.07.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 30.05.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 30.05.2019

Neuvedené

Ingrid Laceková r. Hegedüsová

Obec Marcelová

16.07.2019

Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania uzatvorená podľa § 566 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a real

Neuvedené

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

15.07.2019

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie NFP z fondov EÚ - OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských

2 500,00 EUR

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

09.07.2019

Zmluva č. 73/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu

Zmluva č. 73/2019 o poskytnutí dotácie na podporu

1 700,00 EUR

Obec Marcelová

Nitriansky samosprávny kraj

08.07.2019

Zmluva č. 96/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Zmluva č. 96/2019 o poskytnutí dotácie na podporu

1 700,00 EUR

Obec Marcelová

Nitriansky samosprávny kraj

02.07.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 5190048837

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas a

6,64 EUR

Obec Marcelová

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

01.07.2019

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Neuvedené

Zsolt Petőcz

Obec Marcelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: