Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.11.2019

Zmluva o audítorskom overení

Zmluva o audítorskom overení

3 240,00 EUR

DOMINANT AUDIT s.r.o.

Obec Marcelová

01.11.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

11 923,20 EUR

HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.

Obec Marcelová

31.10.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 388/2019/05 zo dňa 30.08.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľske

Neuvedené

Sidónia Trenčíková

Obec Marcelová

31.10.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí opatrovateľskej služby č. 387/2019/05 zo dňa 30.08.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí opatrovateľskej

Neuvedené

Terézia Moravčiková

Obec Marcelová

31.10.2019

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 291/2019/07

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 291

Neuvedené

Anna Bélaiová

Obec Marcelová

29.10.2019

Dohoda č. 19/14/50J/51

Dohoda č. 19/14/50J/51

6 315,66 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

28.10.2019

Nájomná zmluva č. 57/2019/1115

Nájomná zmluva č. 57/2019/1115

104,26 EUR

Beáta Csintalanová, rod. Kovácsová

Obec Marcelová

28.10.2019

Mandátna zmluva na výkon stavebného ( technického) dozoru objednávateľa a odborného poradenstva

Mandátna zmluva na výkon stavebného ( technického)

4 950,00 EUR

Ing. Szegi Dionýz

Obec Marcelová

28.10.2019

Zmluva č. 140814 08U02

Zmluva č. 140814 08U02

140 000,00 EUR

Obec Marcelová

Environmentálny fond

18.10.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

10 200,00 EUR

Irena Paulisová

Obec Marcelová

15.10.2019

Dohoda č. 19/14/010/19

Dohoda č. 19/14/010/19

Neuvedené

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

10.10.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 000,00 EUR

SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Marcelová

30.09.2019

Nájomná zmluva č. 57/2019/999

Nájomná zmluva č. 57/2019/999

143,08 EUR

Ing. Róbert Viderman

Obec Marcelová

30.09.2019

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Neuvedené

Mgr. Tomáš Kovács a manželka Mgr. Orsolya Kovácsová

Obec Marcelová

27.09.2019

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskych nehnuteľností, ktorú uzatvorili medzi sebou dňa 30.09.2019

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospod

120,00 EUR

VITA-ZEL&COMPANY s.r.o.

Obec Marcelová

27.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2019

13,00 EUR

Július Židek

Obec Marcelová

27.09.2019

Nájomná zmluva č. 57/2019/966

Nájomná zmluva č. 57/2019/966

104,26 EUR

Ing. Peter Krampoťák, Ing. Juliana Krampoťáková

Obec Marcelová

25.09.2019

Zmluva č.75/POD-401/19

Zmluva č.75/POD-401/19

4 944,18 EUR

Obec Marcelová

Slovenská agentúra životného prostredia

19.09.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

Neuvedené

Občianske združenie Slovenská aliancia ochrancov zvierat

Obec Marcelová

13.09.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 040,00 EUR

Ondrej Nagy

Obec Marcelová

12.09.2019

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských

1 200,00 EUR

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

12.09.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.09.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.09.2019

148 069,69 EUR

Adifex, a.s.

Obec Marcelová

10.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2019

13,00 EUR

Peter Židek

Obec Marcelová

10.09.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121917853

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

Neuvedené

Obec Marcelová

Západoslovenská distribučná , a.s.

09.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2019

13,00 EUR

Alexander Got

Obec Marcelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: