Navigácia

Obsah

Alžbeta Cziborová


Úloha v org. štruktúre

Obecný úrad Marcelová - Referentka osvedčenia listín a podpisu na listine, evidencie a správy majetku
Námestie Slobody 1199, Marcelová

Komisia sociálna a zdravotného zabezpečenia - Člen