Navigácia

Obsah

Uznesenia

2020

Uznesenie z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 05.03.2020

Uznesenie z 8 zasdnutia OcZ.pdf 11.03.2020

Prezenčná listina z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.03.2020

Prezenčná listina z 8. zasadnutia OcZ.pdf 11.03.2020

Uznesenie z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 30.04.2020

Uznesenia - 9. zasadanutia OcZ.pdf 11.05.2020

Prezenčná listina z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 30.04.2020

prezenčná listina 9_zasadnutia.pdf 11.05.2020

Uznesenie z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 16.07.2020

Uznesenie z 10. zasadnutia OcZ.pdf 17.07.2020

Prezenčná listina z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 16.07.2020

prezenčná listina_10_zasadnutia OcZ.pdf 17.07.2020

Uznesenie z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 16.09.2020

Uznesenie z 11. zasadnutia OcZ.pdf 17.09.2020

Prezenčná listina z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 16.09.2020

prezenčná listina 11_zasadnutia.pdf 17.09.2020

2019

Uznesenie z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 14.2.2019

Uznesenie z 2. zasadnutia OcZ.pdf 30.10.2019

Prezenčná listina z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 14.2.2019

prezenčná listina z 2. zasadnutia OcZ.pdf 20.02.2019

Uznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 25.4.2019

Uznesenie z 3. zasadnutia OcZ.pdf 30.04.2019

Prezenčná listina z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 25.04.2019

prezenčná listina z 3. zasadnutia OcZ.pdf 15.05.2019

Uznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 25.4.2019/Oprava chyby v písaní

Uznesenie z 3. zasadnutia OcZ_oprava chyby v písaní_oznámenie.pdf 19.07.2019

Uznesenie z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 13.6.2019

Uznesenie z 4. zasadnutia OcZ.pdf 19.06.2019

Prezenčná listina z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 13.06.2019

prezenčná listina z 4. zasadnutia OcZ..pdf 19.06.2019

Uznesenie z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 19.9.2019

Uznesenie z 5. zasadnutia OcZ.pdf 26.09.2019

Prezenčná listina z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 19.9.2019

prezenčná listina z 5. zasadnutia OcZ.pdf 26.09.2019

Uznesenie zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová, konaného dňa 23.10.2019

Uznesenie z 6. zasadnutia OcZ.pdf 30.10.2019

Prezenčná listina zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 23.10.2019

prezenčná listina z 6. zasadnutia OcZ.pdf 30.10.2019

Uznesenie z Mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obec Marcelová konaného dňa 22.11.2019

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia.pdf 26.11.2019

Stránka