Navigácia

Obsah

Cirkev

Reformovaná cirkev

.

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, zbor Marcelová

Adresa: 946 32 Marcelová, Hlavná 130
Farár:  Gábor Édes, ThDr. Jolán Rácz, M.A.
Telefón: 035/7798 413, mobil: 0905 336 856
Web stránka: www.parokia.hu
E-mail: racz.elemer@reformata .sk, racz.jolan@reformata.sk