Navigácia

Obsah

Cirkev

Bratská jednota baptistov

.

Bratská jednota baptistov na Slovensku, zbor Marcelová

Adresa: 946 32 Marcelová, Hlavná 102
Kazateľ: Matej Uhrin
Telefón: 035/ 7798 337