Navigácia

Obsah

Értesítés

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Riešenie migračných výziev v obci Marcelová

Projekt celý text

egyéb | 7. 8. 2023 | Autor:

Sadzobník správnych poplatkov Obce Marcelová

Információ celý text

egyéb | 23. 5. 2023 | Autor:
Terénna sociálna práca 1

Terénna sociálna práca

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce celý text

egyéb | 28. 4. 2023 | Autor:
Projekt

Projekt - " Kompostovisko Marcelová"

Információ celý text

egyéb | 20. 1. 2023 | Autor:

Osztályozott hulladékgyűjtés ütemterve a 2023-as évre

Információ celý text

egyéb | 20. 12. 2022 | Autor:
mops 2

MOPS 2 v obci Marcelová

Dopytovo-orientovaný projekt
04/2022 - 06/2023 celý text

egyéb | 13. 9. 2022 | Autor:
 Stavba Obec Marcelová - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla 1

Stavba Obec Marcelová - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Információ
A projekt időtartama: 09/2021 - 09/2022 celý text

egyéb | 19. 1. 2022 | Autor:
plakát

Dopytovo - orientovaný projekt " Opatrovateľská služba v obci Marcelová"

Gondozói szolgálat Marcelháza községben

Projekt időtartama: 12.2021 - 11.2023

ITMS2014+: 312081BJB09 celý text

egyéb | 8. 12. 2021 | Autor:

Állami támogatás ifjú házasok számára

Információ celý text

egyéb | 9. 6. 2020 | Autor:

Ochrana osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 celý text

egyéb | 7. 5. 2020 | Autor:
NP

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 4

Národný projekt
10/2019 - 11/2023 celý text

egyéb | 25. 2. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná