Zmluvy 2014

Info
Nájomná zmluva č. 852/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

852/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ladislav Paulisz a Eva MajováHodnota predmetu:

126,42 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.12.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.1.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.1.2015

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 852/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 851/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

851/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Katarína DanisováHodnota predmetu:

123,24 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.12.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.1.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.6.2015

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 851/2014
 
Info
Zmluva o dielo
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Attila Kurali K+A


Kamenica nad Hronom č. 538


41089189

Hodnota predmetu:

29 987,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.12.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.12.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo
 
Info
Dohoda č. 42/§50j/NS 2014/NP VAOTP SR-5
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

42/§50j/NS 2014/NP VAOTP SR-5

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

8.550,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

17.12.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

18.12.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.9.2015

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 42/§50j/NS 2014/NP VAOTP SR-5
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

121446380

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

15.12.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.12.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 48/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

48/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ľudovít KlimanHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

15.12.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.12.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

12.12.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 48/2014
 
Info
Dodatok č. 1/2014/NP VAOTP SR-5 k dohode č. 14/§52/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

1/2014/NP VAOTP SR-5

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

8.12.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

9.12.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1/2014/NP VAOTP SR-5 k dohode č. 14/§52/2014
 
Info
Dodatok č. 1/2014/NP VAOTP SR-5 k dohode č. 19/§52/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

1/2014/NP VAOTP SR-5

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

8.12.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

9.12.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1/2014/NP VAOTP SR-5 k dohode č. 19/§52/2014
 
Info
Dodatok č. 1/§50j/NS 2014/NP VAOTP SR-5 k dohode č. 33/§50j/NS 2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

1/§50j/NS 2014/NP VAOTP SR-5

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

8.12.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

9.12.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1/§50j/NS 2014/NP VAOTP SR-5 k dohode č. 33/§50j/NS 2014
 
Info
Dodatok č.1/§50j/NS 2014/NP VAOTP SR-5 k dohode č. 36/§50j/NS 2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

1/§50j/NS 2014/NP VAOTP SR-5

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

8.12.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

9.12.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č.1/§50j/NS 2014/NP VAOTP SR-5 k dohode č. 36/§50j/NS 2014
 
Info
Dodatok č. 1/2014/NP NAOTP SR-5 k dohode č. 22/§52a/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

1/2014/NP VAOTP SR-5

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

3.12.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

4.12.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1/2014/NP NAOTP SR-5 k dohode č. 22/§52a/2014
 
Info
Zmluva č. 131/NR/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

131/NR/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra


Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra


00151866

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

7.000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

3.12.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

4.12.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

15.05.2015

Súbor na stiahnutie: Zmluva č. 131/NR/2014
 
Info
Dodatok č. 1/2014/NP VAOTP SR-5 k dohode č. 34/§52a/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

1/2014/NP VAOTP SR-5

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

3.12.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

4.12.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1/2014/NP VAOTP SR-5 k dohode č. 34/§52a/2014
 
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190016550
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

5190016550

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

74,75 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.11.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.11.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.05.2015

Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190016550
 
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190015908
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

5190015908

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

13,28 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.11.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.11.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2015

Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190015908
 
Info
Nájomná zmluva č. 756/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

756/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Róbert Szabó a Terézia SzabóováHodnota predmetu:

78,46 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

21.11.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.11.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

23.11.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 756/2014
 
Info
Dohoda č. 19/§52/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

6 762,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

20.11.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.11.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.05.2014

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 19/§52/2014
 
Info
Kúpna zmluva č. 002/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

002/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

PROSPECT, spol. s r.o.


J. Simora č. 5, 94001 Nové Zámky


34107100

Hodnota predmetu:

22.400,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

18.11.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

19.11.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva č. 002/2014
 
Info
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. Z09/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

Z09/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

PROSPECT, spol. s r.o.


J.Simona č. 5, 94001 Nové Zámky


34107100

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

18.11.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

19.11.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. Z09/2014
 
Info
Zmluva o dielo
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

CZ CZ Nitra s.r.o.


Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra


314 194 70

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

8.779,44 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

13.11.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.11.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 47/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

47/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ružena OndrušekováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.11.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.11.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

7.11.2014

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 47/2014
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 10463/26120130025
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

10463/26120130025

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Metodicko - pedagogické centrum


Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava


00164348

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

4.11.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.11.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 10463/26120130025
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 10464/26120130025
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

10464/26120130025

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Metodicko - pedagogické centrum


Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava


00164348

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.11.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 10464/26120130025
 
Info
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Slovak Telekom, a.s.


Bajkalská 28, 817 62 Bratislava


35 763 469

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

10.11.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.11.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
 
Info
Dodatok č. DOD/03-2014//056/2014-IZ-4.0/V
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

056/2014-IZ-4.0/V

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia


Špitálska 25, 27, 814 55 Bratislava


30854687

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

5.11.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

6.11.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.9.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. DOD/03-2014//056/2014-IZ-4.0/V
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 46/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

46/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mária FürstencellerováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

3.11.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

4.11.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.10.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 46/2014
 
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 5190014684
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

5190014684

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

19,92 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

1.11.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

4.11.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2015

Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 5190014684
 
Info
Dohoda č. 34/§52a/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

34/§52a/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

816,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 34/§52a/2014
 
Info
Dohoda č. 36/§50j/NS 2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

36/§50j/NS 2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

4 275,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.07.2015

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 36/§50j/NS 2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 44/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

44/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Monika IžákováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

22.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

18.10.2014

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 44/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miestač. 45/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

45/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Erika ZsidekováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

22.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

20.10.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miestač. 45/2014
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 311/2014/3
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

311/2014/3

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Edita ŠenkárováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 311/2014/3
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 313/2014/5
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

313/2014/5

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Adela KováčováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 313/2014/5
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 466/2014/7
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

466/2014/7

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing. Jozef MolnárHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 466/2014/7
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 308/2014/2
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

308/2014/2

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena MészárošováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 308/2014/2
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 499/2014/10
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

499/2014/10

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Anna VargováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 499/2014/10
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 467/2014/8
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

467/2014/8

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mária HegedűsováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 467/2014/8
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 312/2014/4
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

312/2014/4

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ondrej PaulisHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 312/2014/4
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 498/2014/9
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

498/2014/9

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Alžbeta KovácsováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 498/2014/9
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 500/2014/11
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

500/2014/11

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Gizela GálováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 500/2014/11
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 467/2014/8
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

467/2014/8

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mária HegedüsováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 467/2014/8
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 313/2014/5
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

313/2014/5

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Adela KováčováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 313/2014/5
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 311/2014/3
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

311/2014/3

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Edita SenkárováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 311/2014/3
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 498/2014/9
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

498/2014/9

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Alžbeta KovácsováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 498/2014/9
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 312/2014/4
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

312/2014/4

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ondrej PaulisHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 312/2014/4
 
Info
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 466/2014/7
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

466/2014/7

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing. Jozef MolnárHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 466/2014/7
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 499/2014/10
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

499/2014/10

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Anna VargováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 499/2014/10
 
Info
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní OS č. 308/2014/2
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

308/2014/2

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena MészárošováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní OS č. 308/2014/2
 
Info
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

REVENGE,a.s.


Panenská 24, 811 03 Bratislava


44882033

Hodnota predmetu:

40 Eur za 1 kontajner/ročne

Dátum uzavretia zmluvy:

15.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 43/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

43/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Anna SimonováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

16.10.2014

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 43/2014
 
Info
Zmluva o službách č. 171014/2
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

171014/2

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

OPEN DOOR s.r.o.


Pázmáňa 2125/27,927 01 Šaľa


46 466 339

Hodnota predmetu:

590,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

17.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

18.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o službách č. 171014/2
 
Info
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

MARVIN Marcelová, spol. s r.o.


Radvanská 1208/25, 946 32 Marcelová


36519316

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o zriadení vecného bremena
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 500/2014/11
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

500/2014/11

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Gizela GálováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 500/2014/11
 
Info
Rámcová kúpna zmluva 310294/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

310294/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

General Plastic, a.s.


Priemyselný areál 3677, 946 03 Kolárovo


36547301

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

09.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

09.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2014

Súbor na stiahnutie: Rámcová kúpna zmluva 310294/2014
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 29.7.2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

ZaMED, s.r.o.


Roľníckej školy 1519, 945 25 Komárno


35 919 841

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

09.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2020

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 29.7.2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 42/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

42/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Žaneta GotováHodnota predmetu:

7,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

2.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

3.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.9.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 42/2014
 
Info
Zmluva o vzájomnej spolupráci v zabezpečovaní separovaného zberu komunálneho odpadu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Šrobárová


Školská 45, Šrobárová


00306673

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

1.10.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

2.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o vzájomnej spolupráci v zabezpečovaní separovaného zberu komunálneho odpadu
 
Info
Poistná zmluva č. 441 9005139
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

4419005139

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

17,32 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.09.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.09.2015

Súbor na stiahnutie: Poistná zmluva č. 441 9005139
 
Info
Poistná zmluva č. 441 9005137
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

4419005137

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

36,56 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.9.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.09.2015

Súbor na stiahnutie: Poistná zmluva č. 441 9005137
 
Info
Poistná zmluva č. 441 9005140
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

4419005140

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

17,32 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.09.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.09.2015

Súbor na stiahnutie: Poistná zmluva č. 441 9005140
 
Info
Poistná zmluva č. 441 9005136
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

4419005136

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

36,56 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.09.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.09.2015

Súbor na stiahnutie: Poistná zmluva č. 441 9005136
 
Info
Nájomná zmluva č. 573/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

573/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Gabriel TrencsíkHodnota predmetu:

104,26 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.9.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.10.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.9.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 573/2014
 
Info
Dodatok č.1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Metodicko - pedagogické centrum


Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava


00164348

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.6.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:
Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č.1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č.41/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

41/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ján TéglásHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.09.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.09.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

28.09.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č.41/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č.40/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

40/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena ZajacováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.09.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.09.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

25.09.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č.40/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č.39/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

39/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Irena VargováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.09.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.09.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

26.09.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č.39/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 38/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

38/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Anna VargováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.09.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.09.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

25.09.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 38/2014
 
Info
Dohoda č.33/§50j/NS 2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

12.825,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

26.09.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.09.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2015

Súbor na stiahnutie: Dohoda č.33/§50j/NS 2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 37/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

37/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Šarolta ÉdesováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

25.09.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

26.09.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

23.09.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 37/2014
 
Info
Zmluva o úhrade za sociálnu službu č. 308/2014/2 p.o.
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

308/2014/2-p.o.

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Marta HalászikováHodnota predmetu:

55,02 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

23.9.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.9.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o úhrade za sociálnu službu č. 308/2014/2 p.o.
 
Info
Zmluva o dielo
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

ORCOM, s.r.o.


Biela 9, 949 01 Nitra


44 370 474

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

107 960,61 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

22.09.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.09.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 36/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

36/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Viliam ŠenkárHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

18.09.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

19.09.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

17.09.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 36/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 35/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

35/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Tibor ŠenkárHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

18.09.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

19.09.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

16.09.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 35/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 34/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

34/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Terézia SzabóováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.09.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.09.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

13.09.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 34/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 507/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

507/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Árpád Czibor a družka Judita ČudaiHodnota predmetu:

162,74 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

11.09.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

12.09.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

10.08.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 507/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

33/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Tibor ĎuričekHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

09.09.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.09.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

07.09.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

32/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Karol SzabóHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

4.9.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

5.9.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

2.9.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 31/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

31/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Georgina RapczováHodnota predmetu:

19,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

3.9.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

4.9.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

1.9.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 31/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

30/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

František KopínecHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

3.9.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

4.9.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

27.8.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30/2014
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Milan TóthHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

31.08.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.09.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 466/2014/7
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

466/2014/7

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing. Jozef MolnárHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 466/2014/7
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 500/2014/11
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

500/2014/11

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Gizela GálováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 500/2014/11
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 499/2014/10
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

499/2014/10

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Anna VargováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 499/2014/10
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 467/2014/8
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

467/2014/8

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mária HegedűsováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 467/2014/8
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 498/2014/9
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

498/2014/9

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Alžbeta KovácsováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 498/2014/9
 
Info
Nájomná zmluva č. 506/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

506/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Bc. Zuzana Ivánová a druh Štefan CsernákHodnota predmetu:

104,05 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.08.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.08.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 506/2014
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 500/2014/11
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

500/2014/11

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Gizela GálováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 500/2014/11
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 467/2014/8
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

467/2014/8

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mária HegedüsováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 467/2014/8
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 498/2014/9
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

498/2014/9

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Alžbeta KovácsováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 498/2014/9
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 466/2014/7
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

466/2014/7

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing. Jozef MolnárHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 466/2014/7
 
Info
Nájomná zmluva č. 509/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

509/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Jozef Tóth a Katarína OnrušekováHodnota predmetu:

147,75 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.8.2014

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 509/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 512/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

512/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mgr. Tomáš Kovács a Mgr. Orsolya KovácsováHodnota predmetu:

143,08 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.8.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 512/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 511/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

511/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Zoltán Trenčík a Ildikó TrenčíkováHodnota predmetu:

155,34 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.8.2014

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 511/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 510/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

510/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Anton Benkó a Lucie SmětalováHodnota predmetu:

167,26 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.8.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 510/2014
 
Info
Zmluva o úhrade za sociálnu službu č. 499/2014/10 – p.o.
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

499/2014/10 -p.o.

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena VargováHodnota predmetu:

25,62 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o úhrade za sociálnu službu č. 499/2014/10 – p.o.
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 499/2014/10
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

499/2014/10

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Anna VargováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.08.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 499/2014/10
 
Info
Nájomná zmluva č. 514/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

514/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Marián ChňapekHodnota predmetu:

132,36 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.08.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.08.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

28.02.2015

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 514/2014
 
Info
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obce
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

27.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

28.2.2015

Súbor na stiahnutie: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obce
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

29/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Béla BathóHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

9.8.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29/2014
 
Info
Zmluva o zverejnení firmy uzatvorenej telefonicky
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

MEDIATEL spol. s r.o.


Miletičova 21, 821 08 Bratislava


35 859 415

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

125,00

Dátum uzavretia zmluvy:

25.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

26.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

9.1.2015

Súbor na stiahnutie: Zmluva o zverejnení firmy uzatvorenej telefonicky
 
Info
Dodatok č. 1/2014/NP VAOTP SR-4
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

k dohode č. 14/§52a/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

22.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1/2014/NP VAOTP SR-4
 
Info
Dodatok č. 1/§50j/NS 2014/NP VAOTP SR-4 k dohode č. 6/§50j/NS 2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

6/§50j/NS 2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

podľa dohody č. 6/§50j/NS 2014

Dátum uzavretia zmluvy:

19.08.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.08.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

podľa dohody č. 6/§50j/NS 2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1/§50j/NS 2014/NP VAOTP SR-4 k dohode č. 6/§50j/NS 2014
 
Info
Dodatok č. 1/2014/NP VAOTP SR-4 k dohode č. 10/§52/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

10/§52/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

19.08.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.08.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

podľa dohody č. 10/§52/2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1/2014/NP VAOTP SR-4 k dohode č. 10/§52/2014
 
Info
Kúpna zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ladislav Ďurčovič - DARTENMÖBEL


Hurbanovská 16, 946 57 Svätý Peter


44 199 392

Hodnota predmetu:

1921,05 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

15.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva
 
Info
Najomna zmluva c. Z044/CAl2014 uzatvorena podl’a § 663 a nasI. zakona c. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

Z044/CA/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. Slobody 1199


306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

ZIPP Bratislava, spol. s.r.o.


Mlynské nivy 61/A


820 15 Bratislava

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2015

Súbor na stiahnutie: Najomna zmluva c. Z044/CAl2014 uzatvorena podl’a § 663 a nasI. zakona c. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika
 
Info
Dodatok č. DOD/02-056/2014-IZ-4.0/V k Zmluve o spolupráci
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

056/2014-IZ-4.0/V

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia


Špitálska 25, 27, 814 55 Bratislava


30854687

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.08.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.08.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. DOD/02-056/2014-IZ-4.0/V k Zmluve o spolupráci
 
Info
Nájomná zmluva č. 508/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

508/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Szabolcs Kiss a Mónika KissováHodnota predmetu:

148,19 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

11.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

12.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

10.8.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 508/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

28/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Eva TobolováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

7.8.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

8.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

5.8.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/2014
 
Info
Zmluva o poskytovaní OP č. 448/2014/6
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

448/2014/6

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Pavol CziborHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

31.7.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.8.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OP č. 448/2014/6
 
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas AČ
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

5190013643

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

68,25 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.07.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.08.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.01.2015

Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas AČ
 
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas AČ
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

5190013644

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

13,28 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.07.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.08.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.01.2015

Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas AČ
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 448/2014/6
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

448/2014/6

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Pavol CziborHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

31.07.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.07.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 448/2014/6
 
Info
Dohoda č. 22/§52a/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

22/§52a/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

326,40 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.07.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.07.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.01.2015

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 22/§52a/2014
 
Info
Zmluva o účasti na projekte č. 10463/26120130025
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

10463/26120130025

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Metodicko - pedagogické centrum


Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava


00164348

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.07.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.07.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o účasti na projekte č. 10463/26120130025
 
Info
Dohoda č. 14/§52/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

14/§52/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

6.174,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.07.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.07.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.01.2015

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 14/§52/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

27/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Katarína ŠulcováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.07.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.07.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

27.07.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2014
 
Info
Zmluva o nájme
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

ZaMED, s.r.o.


Roľníckej školy 1519, 945 25 Komárno


35 919 841

Hodnota predmetu:

2.482,26 Eur/rok

Dátum uzavretia zmluvy:

28.7.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.7.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2020

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme
 
Info
Kúpna zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Tibor Bélai a manž. Ildikó BélaiováHodnota predmetu:

10.132,45 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

21.07.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.7.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva
 
Info
Zmluva o poskytovaní podnikateľského poradenstva Envirofond 2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Projektservis, s.r.o.


Dunajské nábrežie 1159/5, 945 01 Komárno


36 557 510

Hodnota predmetu:

500,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

23.7.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.7.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.7.2014

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní podnikateľského poradenstva Envirofond 2014
 
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

MARVIN Marcelová, spol. s r.o.


Radvanská 1208/25, 946 32 Marcelová


36519316

Hodnota predmetu:

1,00 Eur/rok

Dátum uzavretia zmluvy:

31.07.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.08.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.07.2024

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
 
Info
Zmluva o nájme nehnuteľností
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Lilla Púchovská


Radvaň nad Dunajom


Hodnota predmetu:

682,00 Eur / rok

Dátum uzavretia zmluvy:

15.7.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.7.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

10.06.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme nehnuteľností
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

25/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Irena VajkaiováHodnota predmetu:

7,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

14.7.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.7.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

11.7.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č.26/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

26/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Alžbeta KelkováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

14.7.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.7.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

10.7.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č.26/2014
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ronald Kolarovsky a manželka Mária KolarovskyHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.07.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.07.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Nájomná zmluva č. 365/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

365/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Csaba Illés a družka Kitti MolnárováHodnota predmetu:

137,25 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.7.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

12.7.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.6.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 365/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

24/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Judita SzabóováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.7.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.7.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

8.7.2014

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2014
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 311/2014/3
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

311/2014/3

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Edita ŠenkárováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.06.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 311/2014/3
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 313/2014/5
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

313/2014/5

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Adela KováčováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.06.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 313/2014/5
 
Info
Nájomná zmluva č. Z044/CA/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

Z044/CA/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

ZIPP Bratislava, spol. s r.o.


Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava


31355161

Hodnota predmetu:

podľa zmluvy - III.nájomné , bod 1.

Dátum uzavretia zmluvy:

30.6.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2015

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. Z044/CA/2014
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 313/2014/5
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

313/2014/5

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Adela KováčováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.6.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.6.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 313/2014/5
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 311/2014/3
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

311/2014/3

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Edita SenkárováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.6.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.6.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 311/2014/3
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

23/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Marta BenkóováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.6.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.7.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

27.6.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2014
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 312/2014/4
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

312/2014/4

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ondrej PaulisHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

26.6.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.6.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 312/2014/4
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 312/2014/4
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

312/2014/4

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ondrej PaulisHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

26.6.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

26.6.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 312/2014/4
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

22/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Irena SzikonyováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

26.6.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.6.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

23.6.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2014
 
Info
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 931/2014/D
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

931/2014/D

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Všeobecná úverová banka, a.s.


Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava


31 320 155

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

24.06.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

25.06.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 931/2014/D
 
Info
Zmluva o termínovanom úvere č. 599/2014/UZ
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

599/2014/UZ

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Všeobecná úverová banka, a.s.


Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava


31 320 155

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

24.06.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

25.06.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o termínovanom úvere č. 599/2014/UZ
 
Info
Zmluva o účasti na projekte č. 10464/26120130025 uzavretá podľa ust.§269 ods. 2 Obch. zákonníka
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

10464/26120130025

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Metodicko - pedagogické centrum


Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava


00 264 348

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

18.06.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

19.06.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o účasti na projekte č. 10464/26120130025 uzavretá podľa ust.§269 ods. 2 Obch. zákonníka
 
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406781398
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

9406781398

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

17.06.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

18.06.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406781398
 
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406785672
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

9406785672

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

17.06.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

18.06.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406785672
 
Info
Zmluva o nájme nehnuteľností
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Lilla PúchovskáHodnota predmetu:

632,00 Eur / rok

Dátum uzavretia zmluvy:

11.06.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

18.06.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

10.06.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme nehnuteľností
 
Info
Zmluva o dielo č. 7/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

7/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

DARTON s.r.o.


Ul. práce 4933, 945 01 Komárno


44820551

Hodnota predmetu:

26 192,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.06.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.06.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

16.06.2019

Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo č. 7/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

21/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

JUDr. Katarína PazderováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

13.06.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.06.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

12.06.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2014
 
Info
Zmluva č. 49/2014 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/2010
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

49/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Nitriansky samosprávny kraj


Rázusova 2A, 949 01 Nitra


37861298

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

400,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

4.6.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.6.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2014

Súbor na stiahnutie: Zmluva č. 49/2014 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/2010
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 308/2014/2
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

308/2014/2

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena MészárošováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

4.6.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

4.6.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 308/2014/2
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

20/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Alžbeta MátyásováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

4.6.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

5.6.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

2.6.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2014
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 307/2014/1
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

307/2014/1

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

MADE spol. s r.o.


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Eva GálováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

4.6.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

5.6.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 307/2014/1
 
Info
Zmluva o úhrade za sociálnu službu č. 307/2014/1- p.o.
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

307/2014/1 - p.o.

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Marta HalászikováHodnota predmetu:

25,62 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

4.6.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

4.6.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o úhrade za sociálnu službu č. 307/2014/1- p.o.
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 307/2014/1
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

307/2014/1

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Eva GálováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

4.6.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

4.6.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 307/2014/1
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 308/2014/2
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

308/2014/2

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena MészárošováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

4.6.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

4.6.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 308/2014/2
 
Info
Dohoda o zabezpečení povinnej práce č. 364/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

364/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Okrsný súd Komárno


Pohraničná 6, 945 35 Komárno


00165646

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

03.06.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

04.06.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

03.06.2015

Súbor na stiahnutie: Dohoda o zabezpečení povinnej práce č. 364/2014
 
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

5190011645

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

19,92 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.05.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.05.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.11.2014

Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
 
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

5190011644

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

55,25 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.05.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.05.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.11.2014

Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
 
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

309/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Katarína PetrovičováHodnota predmetu:

106,73

Dátum uzavretia zmluvy:

30.05.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.05.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.05.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
 
Info
Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

5190011679

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

71,50

Dátum uzavretia zmluvy:

30.05.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.05.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2014

Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi
 
Info
Nájomná zmluva č. 310/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

310/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ladislav PauliszHodnota predmetu:

126,42 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.05.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.05.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2014

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 310/2014
 
Info
Zmluva o spolupráci
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

056/2014-IZ-4.0/V

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia


Špitálska 25, 27, 814 55 Bratislava


30854687

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.05.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.05.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.09.2015

Súbor na stiahnutie: Zmluva o spolupráci
 
Info
Zmluva o nájme hrobové miesta č. 19/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

19/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ladislav FilipčikHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.05.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.05.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

26.05.2014

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobové miesta č. 19/2014
 
Info
Zmluva o dielo H/02/14
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

H/02/14

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Forte Acoustic, spol. s r.o.


Malý Lapáš, č.d. 36, 951 04 Malý Lapáš


36779385

Hodnota predmetu:

15 456,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.05.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.05.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

27.06.2014

Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo H/02/14
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

18/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Peter PetőczHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.05.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.05.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

23.05.2014

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2014
 
Info
Dohoda č. 14/§52a/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

14/§52a/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

489,60

Dátum uzavretia zmluvy:

27.05.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.05.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.11.2014

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 14/§52a/2014
 
Info
Dohoda č. 10/§52/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

10/§52/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

5292,00

Dátum uzavretia zmluvy:

27.05.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.05.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.11.2014

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 10/§52/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

17/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Terézia JalšovskáHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

26.05.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.05.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

19.05.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2014
 
Info
Dododa uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

0,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

23.5.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.5.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2014

Súbor na stiahnutie: Dododa uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

16/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

František MihalikHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

20.05.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.05.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

19.05.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2014
 
Info
Zmluva uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

FLAGA, spol. s r.o.


Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok


34116940

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

19.05.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.05.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

16.06.2014

Súbor na stiahnutie: Zmluva uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.
 
Info
Zmluva o dodávke plynu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

9105440485

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava


35815256

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

19.05.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.05.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dodávke plynu
 
Info
Zmluva o dodávke plynu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

9105440243

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava


35815256

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

19.05.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.05.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dodávke plynu
 
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Zoltán LakatosHodnota predmetu:

112,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.05.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.05.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2014

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

15/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Sidónia TrenčíkováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

13.5.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.5.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

6.5.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2014
 
Info
Zmluva o dielo č. 08-32376
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

08-32376

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Hydrocoop spol. s r.o.


Dobšinského 32, 811 05 Bratislava 1


313 36 949

Hodnota predmetu:

8.880,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

06.05.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

07.05.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.09.2015

Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo č. 08-32376
 
Info
Nájomná zmluva č. 236/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

236/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Katarína MazánováHodnota predmetu:

138,45 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.5.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.4.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 236/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 237/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

237/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Zsolt VörösHodnota predmetu:

145,94 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.5.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.4.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 237/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 223/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

223/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Tibor BakulárHodnota predmetu:

80,29 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.5.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.4.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 223/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 230/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

230/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Anton ZsidekHodnota predmetu:

134,93 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.5.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.4.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 230/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 235/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

235/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Vojtech VörösHodnota predmetu:

152,94 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.5.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.4.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 235/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 231/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

231/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

František TömösköziHodnota predmetu:

96,40 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.5.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.4.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 231/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 228/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

228/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mónika ŠenkárováHodnota predmetu:

134,93 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.5.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.4.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 228/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 233/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

233/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing. Csaba SándorHodnota predmetu:

136,45 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.5.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.4.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 233/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 225/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

225/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Priska GálováHodnota predmetu:

134,93 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.5.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.4.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 225/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 232/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

232/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Katarína MarikovecováHodnota predmetu:

94,09 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.5.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.4.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 232/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 227/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

227/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 


Katarína Vargová

Hodnota predmetu:

94,09 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.5.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.4.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 227/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 234/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

234/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Zoltán ChrénHodnota predmetu:

123,42 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.5.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.4.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 234/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 229/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

229/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ladislav BitterHodnota predmetu:

94,09 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.5.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.4.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 229/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 224/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

224/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Alžbeta VargováHodnota predmetu:

96,40 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.5.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.4.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 224/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 226/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

226/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Alžbeta AndruskóováHodnota predmetu:

96,40 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.5.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.4.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 226/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

13/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Etela VörösováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.5.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

20.4.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 257/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

257/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ladislav PauliszHodnota predmetu:

126,42 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.5.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.4.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 257/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

14/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mária SzabóováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.4.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

25.4.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2014
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Róbert Mlinkovics a družka Enikő ŠtefankováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.04.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Erika Bugjó a manžel Richard BugjóHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.04.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Izabela Vargová a druh Ján MáriásiHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.04.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

12/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mária FábikováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

24.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

25.4.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

22.4.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2014
 
Info
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

14-2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing. Juliana Farkasová


Námestie hrdinov 7, 940 01 Nové Zámky


361 103 45

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

1 300,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

14.01.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.04.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2014

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

11/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Irena CziborováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

11.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

12.4.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

10.4.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

10/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Rozália CsókováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

7.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

8.4.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

2.4.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2014
 
Info
Dodatok k dohode
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

4.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

5.4.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.8.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok k dohode
 
Info
Dohoda č. 6 /§50j/NS 2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

12 825,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.3.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.4.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

28.2.2015

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 6 /§50j/NS 2014
 
Info
Zmluva o dielo
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

2/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

PhDr. Margita Dömeová - EuroMedia Group


Jazerná 17/8, 945 01 Komárno


41259238

Hodnota predmetu:

500,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

20.03.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.03.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

9/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Irena GóthováÚčastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

20.3.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.3.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

18.3.2014

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9/2014
 
Info
Dodatok č. 2 k zmluve o NFP č. zmluvy 033/1.2 MP/2009
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

033/1.2 MP/2009

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava


42181810

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

7 476 653,99 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

7.3.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.3.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k zmluve o NFP č. zmluvy 033/1.2 MP/2009
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

8/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Zlatica MátyásováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.3.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.3.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

7.3.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8/2014
 
Info
Dodatok č.1/§52/2014/NP VAOTP SR-3
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

k dohode č.2/§52/2014/NP VAOTP SR-3

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

3.3.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

4.3.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.7.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č.1/§52/2014/NP VAOTP SR-3
 
Info
Dodatok č.1/§50j/NS 2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

k dohode č. 1/§50j/NS 201/NP VAOTP SR-3

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

10.3.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.3.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.10.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok č.1/§50j/NS 2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 154/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

154/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Jozef PaulisHodnota predmetu:

146,94 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

7.3.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

8.3.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

9.3.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 154/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

7/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Rozália PéntekováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

7.3.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

8.3.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

5.3.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

6/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Tibor MoravčíkHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

6.3.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

7.3.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

4.3.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6/2014
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Gábor Marikovec a manželka Szilvia MarikovecHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

06.03.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

07.03.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

5/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Anikó PaulisováHodnota predmetu:

7,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

5.3.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

6.3.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

3.3.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/2014
 
Info
Dodatok k dohode
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

3.3.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

4.3.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.8.2014

Súbor na stiahnutie: Dodatok k dohode
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

4/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena MarcinkováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

3.3.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

4.3.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

27.2.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 127/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

127/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Dušan Žaškovský a manž. Gabriela ŽaškovskáHodnota predmetu:

173,25 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.02.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.03.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

28.02.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 127/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 124/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

124/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Zoltán Petőcz a manž. Enikő PetőczHodnota predmetu:

137,50 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.02.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.03.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

28.02.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 124/2014
 
Info
Nájomná zmluva č. 142/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

142/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Marian PivodaHodnota predmetu:

105,43 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.02.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.03.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

28.02.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 142/2014
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Adrián Igrényi a manželka Mária László IgrényiHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.02.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.03.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Zoltán Petőcz a manželka Enikő PetőczHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.02.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.03.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

0,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

26.02.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.02.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2014

Súbor na stiahnutie: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
 
Info
Zmuva o nájme hrobového miesta č. 1/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

1/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing. Štefan VargaHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

14.02.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.02.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

23.01.2024

Súbor na stiahnutie: Zmuva o nájme hrobového miesta č. 1/2014
 
Info
Kúpna zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

MIRKOM, s.r.o.


ul. Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová


44 886 764

Hodnota predmetu:

1 700,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.02.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.02.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

3/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Anna EmberováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.2.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.2.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

7.2.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

2/2014

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Margit RépásHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

3.2.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

4.2.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

28.1.2024

Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2014
 
Info
Zmluva o pôžičke
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

PROJEKTSERVIS, s.r.o.


Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno


36557510

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

34 200,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

3.2.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

4.2.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pôžičke
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing. Ľudovít Pfeiferlik - Ludwig


Dunajské nábrežie 34/8, 945 01 Komárno


17598257

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

3.2.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

4.2.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby
 
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

5190009336

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

6,50 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.1.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.2.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.7.2014

Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
 
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

5190009335

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

104,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.1.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

1.2.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.07.2014

Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
 
Info
Dohoda č. 4/§52a/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

326,40 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.01.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.02.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.07.2014

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 4/§52a/2014
 
Info
Dohoda č. 2/§52/2014/NP VAOTP SR-3
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

7 545,60 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.01.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.01.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.07.2014

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 2/§52/2014/NP VAOTP SR-3
 
Info
Dohoda č. 1/§50j/NS 2014/NP VAOTP SR-3
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

21 375,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.01.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.01.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.10.2014

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 1/§50j/NS 2014/NP VAOTP SR-3
 
Info
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

6300142024

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava


35815256

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

24.1.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

25.1.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.01.2015

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
 
Info
Zmluva o uzavretí budúcej kupnej zmluvy
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Rafaelová Margita r. LakatošováÚčastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

2 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

21.01.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.01.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o uzavretí budúcej kupnej zmluvy
 
Info
Zmluva o poskytovaní služby
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing.Ľudovít Pfeiferlik - Ludwig


Dunajské nábrežie 34/8, 945 01 Komárno


17598257

Hodnota predmetu:

950,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

15.1.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.1.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní služby
 
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Základná škola s VJM


Cesta na vŕšku č. 1, 946 32 Marcelová


37866800

Hodnota predmetu:

1 800,00 Eur/rok

Dátum uzavretia zmluvy:

7.1.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

8.1.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2014

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
 
Info
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 7/2010
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

7/2010

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

DARTON s.r.o.


Veľká jarková 22, 945 01 Komárno


44820551

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

02.01.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

03.01.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 7/2010