Základné školy

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Marcelováalapiskola

Adresa: Cesta na vŕšku 1, 946 32 Marcelová
Riaditeľ školy: Mgr. Róbert Duka

Zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Gabriella Juhász

Kontakt

Telefón:

  • 035/7798 313 – riaditeľstvo
  • 035/7798 316 – sekretariát

Web stránka: www.zsmmarcelova.edu.sk
E-mail: zssvjm@stonline.sk


Základná škola atepitettalapiskola

Adresa: Cesta na vŕšku 1, 946 32 Marcelová
Riaditeľka školy: Mgr. Agnesa Kajtárová

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Viera Obložinská

Kontakt

Telefón:

  • 035/7798 314 – riaditeľstvo
  • 035/7798 345 – sekretariát

Web stránka: www.zsmarcelova.edu.sk
E-mail: mail@zsmarcelova.edu.sk