Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Marcelová

Obec Marcelová vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka ( TSP ) tu>>