Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Bližšie informácie ohľadne volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať
v sobotu 15. novembra 2014. Informácie nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

VÝSLEDKY – VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014  tu>>
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Marcelová  tu>>
Podanie žiadostí na povolenie prítomnosti pozorovateľov pri sčítaní hlasov pri voľbách do orgánov samosprávy obce konaných dňa 15.11.2014 tu>>
Vyžiadanie prenosnej urny (telefónne kontakty) tu>>
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Marcelová tu>>
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Marcelovej tu>>
Oznámenie – odovzdanie kandidátnych listín v sobotu a nedeľu tu>>
Uznesenie č. 341/2014 Obecného zastupiteľstva v Marcelovej konaného dňa 1.8.2014 tu>>
Uznesenie č. 314/2014 Obecného zatupiteľstva v Marcelovej konaného dňa 15.5.2014 tu>>
Informácia o vytvorení volebných okrskov a určení volebných miestností v obci Marcelová na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 tu>>
Oznámenie  počtu obyvateľov obce Marcelová tu>>
Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie obce Marcelová tu>>