Spoločenské organizácie a združenia

Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia VINIČ Marcelová

Predseda: Tibor Paulis – 0905 439 608
Tajomník: Ing. Emil Obložinský – 0908 455 683
Pokladník: Mgr. Béla Keszegh – 0948 364 020


CSEMADOK základná organizácia Marcelová

Predseda miestnej organizácie: Mgr. Béla Keszegh


Základná organizácia zdravotne postihnutých

Predseda miestnej organizácie: MA. Jolán Rácz

E-mail: racz.jolan@reformata.sk
Tel: 0915 201 589
Pokladníčka: Mária Tóthová
Zapisovateľka: Marta Cibulková
Členovia: Ján Balog, Róbert Matusek, Mária Tóthová, Helena Pálenyíková, Marta Vargová
Kontrolný výbor: Marta Cibulková, Gizela Fáncsiová, Irena Nebehajová

Členský poplatok: 2,- €


Klub dôchodcov

Predseda: Anna Vicenová Žideková


35. Skautský zbor Baranyay János v Marcelovej

Predseda miestnej organizácie: Mgr. Angelika Gálová
Webstránka: www.cserkesznet.sk


Poľovnícke združenie Marcelová

Predseda miestnej organizácie: Ladislav Dobrocsányi


Slovenský rybársky zväz Marcelová

Predseda miestnej organizácie: Ľudovít Bakulár


Dobrovoľný hasičský zbor Marcelová

Predseda miestnej organizácie: Ján Bélai
Webstránka: hasici-marcelova.meu.zoznam.sk


Združenie Rád rytierov vín Svätého princa Imricha

Predseda združenia: Gustáv Erős
Tel: 0905 395 507
E-mail: borlovagrend@post.sk


Futbalový klub Marcelová

Predseda: Ing. Róbert Viderman


Starých pánov Marcelová

Predseda: Ing. Gejza Zsidek