Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.02.2018

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ

OPKZP-PO1-SC111-2017-33

2 000,00 EUR dvetisíc euro

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

15.02.2018

Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 zb. Onchodný zákonník v znení neskorších predpisov

OPKZP-PO1-SC111-2017-33

500,00 EUR päťsto

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

31.01.2018

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Norbert Balogh a manželka Cyntia Balogh

Neuvedené

Norbert Balogh a manželka Cyntia Balogh

Obec Marcelová

31.01.2018

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Regina Nemšovská a Anton Vida

Neuvedené

Regina Nemšovská a Anton Vida

Obec Marcelová

31.01.2018

Nájomná zmluva

75/2018

104,05 EUR

Anna Marczinková

Obec Marcelová

29.01.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

01/2018

13,00 EUR

Helena Janíčeková

Obec Marcelová

29.01.2018

Nájomná zmluva

74/2018

79,32 EUR

Erika Horňáková

Obec Marcelová

29.01.2018

Nájomná zmluva

73/2018

173,71 EUR

Július Keszeg

Obec Marcelová

25.01.2018

Dodatok č. 3 k zmluve o NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45

Dodatok č. 3 k zmluve o NFP č. OPKZP-PO1-SC111-201

Neuvedené

Obec Marcelová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

18.01.2018

Támogatási szerződés 8240/2017

Támogatási szerződés 8240/2017

4 848,56 EUR

Obec Marcelová

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

18.01.2018

Dodatok č.1 k zmluve o dielo na stavebné práce č. 7/2017

7/2017

170 911,36 EUR

Obec Marcelová

DARTON s.r.o.

16.01.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce č. 7/2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce č.

170 911,36 EUR

Obec Marcelová

DARTON s.r.o.

02.01.2018

Támogatási szerződés BGA/8065/2017

Támogatási szerződés BGA/8065/2017

198 730,69 EUR

Obec Marcelová

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

29.12.2017

Nájomná zmluva č. 721/2017

721/2017

123,24 EUR

Katarína Danisová

Obec Marcelová

29.12.2017

Nájomná zmluva č. 715/2017

715/2017

134,43 EUR

Gustáv Erős a manželka Anna Erősová

Obec Marcelová

29.12.2017

Prevádzková zmluva č. 624/2017

Prevádzková zmluva č. 624/2017

1 700,00 EUR

KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

Obec Marcelová

22.12.2017

Zmluva č. 120/MV-NR/2017

Zmluva č. 120/MV-NR/2017

10 000,00 EUR

Obec Marcelová

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Nitra

21.12.2017

Zmluva o zneškodnení odpadu skládkovaním

Zmluva o zneškodnení odpadu skládkovaním

Neuvedené

REKO RECYCLING spol. s r.o.

Obec Marcelová

21.12.2017

Dohoda č. 80/2017/§ 54

80/2017/§ 54

Neuvedené

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

18.12.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

898,50 EUR

Štefan Mohoš, Eva Mohošová

Obec Marcelová

14.12.2017

Kúpna zluva č. 2017/11/15

2017/11/15

9 810,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Obec Marcelová

30.11.2017

Nájomná zmluva č. 690/2017

Nájomná zmluva č. 690/2017

128,73 EUR

Alžbeta Andrušková a Štefan Tóth

Obec Marcelová

30.11.2017

Nájomná zmluva č. 691/2017

Nájomné zmluva č. 691/2017

96,40 EUR

Irena Tóth

Obec Marcelová

30.11.2017

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

0,00 EUR

Alžbeta Andrušková

Obec Marcelová

30.11.2017

Nájomná zmluva č. 587/2017

587/2017

110,31 EUR

Renáta Kovácsová

Obec Marcelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: