Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2018

13,00 EUR

Monika Šenkárová

Obec Marcelová

10.05.2018

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

14 920,00 EUR

Obec Marcelová

DATALAN, a.s.

07.05.2018

Príloha č. 1 Označenie zákaziek verejného obstarávania

Príloha č. 1 Označenie zákaziek verejného obstaráv

Neuvedené

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

03.05.2018

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45/115

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZ

Neuvedené

Obec Marcelová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

26.04.2018

Dohoda o ukončení nájomné vzťahu

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Neuvedené

Zoltán Senkár

Obec Marcelová

26.04.2018

Nájomná zmluva č. 251/2018

Nájomná zmluva č. 251/2018

129,63 EUR

Brigita Oszlíková

Obec Marcelová

25.04.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2018

26,00 EUR

Anna Csergeová

Obec Marcelová

24.04.2018

Megállapodás támogatási szerződés módosításáról

Megállapodás támogatási szerződés módosításáról

Neuvedené

Obec Marcelová

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

24.04.2018

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ust. § 588 a nasl.

54 255,60 EUR

VITA-ZEL & company, spol. s r.o.

Obec Marcelová

23.04.2018

Zmluva č. 38 445 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č. 38 445 o poskytnutí dotácie z prostriedk

3 000,00 EUR

Obec Marcelová

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

16.04.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

500,00 EUR

WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Marcelová

10.04.2018

Nájomná zmluva 23/01/2018

Nájomná zmluva 23/01/2018

137,25 EUR

Márta Bilko Gál

Obec Marcelová

04.04.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

4 020,00 EUR

EURO 3 Slovakia Trade s.r.o.

Obec Marcelová

03.04.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

275,56 EUR

Ján Cibulka

Obec Marcelová

03.04.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Obec Marcelová

Nitriansky samosprávny kraj

26.03.2018

Dohoda č. 18/14/054/19

Dohoda č. 18/14/054/19

3 392,02 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

26.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 07/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 07/2018

13,00 EUR

Irena Moravčíková

Obec Marcelová

16.03.2018

Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Obec Marcelová

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

16.03.2018

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Obec Marcelová

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

15.03.2018

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Neuvedené

Zoltán Petőcz, Enikő Petőcz

Obec Marcelová

12.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 06/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 06/2018

13,00 EUR

Pavol Domin

Obec Marcelová

08.03.2018

Dohoda č. 18/14/060/80

Dohoda č. 18/14/060/80

6 252,95 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

08.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 05/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 05/2018

13,00 EUR

Tibor Lengyel

Obec Marcelová

28.02.2018

Nájomná zmluva č. 103/02/2018

Nájomná zmluva č. 103/02/2018

98,54 EUR

Katarína Szikonyová

Obec Marcelová

28.02.2018

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Neuvedené

Eva Bertóková

Obec Marcelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: