Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
16.03.2018

Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu

Nincs megadva

Obec Marcelová

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

16.03.2018

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

Nincs megadva

Obec Marcelová

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

12.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 06/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 06/2018

13,00 EUR

Pavol Domin

Obec Marcelová

08.03.2018

Dohoda č. 18/14/060/80

Dohoda č. 18/14/060/80

6 252,95 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

08.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 05/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 05/2018

13,00 EUR

Tibor Lengyel

Obec Marcelová

28.02.2018

Nájomná zmluva č. 103/02/2018

Nájomná zmluva č. 103/02/2018

98,54 EUR

Katarína Szikonyová

Obec Marcelová

28.02.2018

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Nincs megadva

Eva Bertóková

Obec Marcelová

28.02.2018

Dohoda o ukončení nájomného vťahu

Dohoda o ukončení nájomného vťahu

Nincs megadva

Jozef Tóth a družka Katarína Ondrušeková

Obec Marcelová

28.02.2018

Nájomná zmluva č. 145/2018

Nájomná zmluva č. 145/2018

147,75 EUR

Eva Bertóková

Obec Marcelová

28.02.2018

Nájomná zmluva č. 146/2018

Nájomná zmluva č. 146/2018

129,61 EUR

Magdaléna Chrénová

Obec Marcelová

27.02.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190041126

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190

13,28 EUR

Obec Marcelová

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

27.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 04/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 04/2018

13,00 EUR

Mária Kaczová

Obec Marcelová

26.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 03/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 03/2018

13,00 EUR

Irena Nebehajová

Obec Marcelová

26.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 02/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 02/2018

13,00 EUR

Etela Virágová

Obec Marcelová

26.02.2018

Darovacia zmluva č. P786/2017

Darovacia zmluva č. P786/2017

40,00 EUR

Pierott, n.o.

Obec Marcelová

22.02.2018

Zmluva o dodávke plynu č. 9106429010

Zmluva o dodávke plynu č. 9106429010

Nincs megadva

Obec Marcelová

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

21.02.2018

Dohoda č. 18/14/054/17

Dohoda č. 18/14/054/17

4 254,96 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

21.02.2018

Dohoda č. 18/14/52A/14

Dohoda č. 18/14/52A/14

600,24 EUR

Obec Marcelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

15.02.2018

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ

OPKZP-PO1-SC111-2017-33

2 000,00 EUR dvetisíc euro

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

15.02.2018

Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 zb. Onchodný zákonník v znení neskorších predpisov

OPKZP-PO1-SC111-2017-33

500,00 EUR päťsto

STUDNICA, n.o.

Obec Marcelová

31.01.2018

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Norbert Balogh a manželka Cyntia Balogh

Nincs megadva

Norbert Balogh a manželka Cyntia Balogh

Obec Marcelová

31.01.2018

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

Regina Nemšovská a Anton Vida

Nincs megadva

Regina Nemšovská a Anton Vida

Obec Marcelová

31.01.2018

Nájomná zmluva

75/2018

104,05 EUR

Anna Marczinková

Obec Marcelová

30.01.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

12 757,80 EUR

CZ CZ Nitra s.r.o.

Obec Marcelová

29.01.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

01/2018

13,00 EUR

Helena Janíčeková

Obec Marcelová

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: