Navigácia

Obsah

Kultúra

kulturhazMiestne kultúrne stredisko v Marcelovej je organizácia, ktorá na základe záujmu a potrieb občanov zabezpečuje, organizuje kultúrny život v obci.
Cieľom kultúrneho strediska je rozvíjať kultúrne a duchovné hodnoty, starať sa o národné kultúrne dedičstvo, rozvíjať miestne a celo-národné tradície, podieľať sa vytváraní nových, podporovať a rozvíjať na dobrovoľnej báze tvorivé záujmovo-umelecké, vzdelávacie a voľnočasové aktivity jednotlivcov i rôznych skupín obyvateľstva.

CSEMADOK - Pestovaním ľudových tradícií v našej obci sa v najväčšej miere zaoberá Csemadok. Na čele zväzu stojí Mgr. Béla Keszegh. Organizácia Csemadok stojí v našej obci už takmer 50 rokov neoblomne v popredí snaženia občanov maďarskej národnosti o zachovanie svojej identity, kultúry. Podchytáva ich činnosť v časoch prajných a neprajných. Zakladajúci členovia tvorili miestnu kultúru doslova z bodu nula. Zbierali piesne, tance, no najdôležitejšie bolo, že budovali pocit spolupatričnosti. Csemadok vytvára podmienky pre činnosť citarovej skupiny ,,Kincses“ a ženského ľudového spevokolu ,,Fodros“.

menyecskekorus-300x196Táto organizácia považuje za prvoradé viesť k pestovaniu kultúrnych tradícií aj mládež a úzku spoluprácu súborov zaoberajúcich sa uchovávaním ľudových tradícií Maďarov v regióne i v zahraničí. Pod záštitou Csemadoku pracuje v obci úspešne aj mládežnícka citarová skupina. Csemadok organizuje kultúrne vystúpenie našich i zahraničných umelcov, miestnych škôlok a škôl, skautov. V neposlednom rade zastrešuje aj niektoré kultúrno-športové podujatia a roky udržuje družobný styk s mestom Badacsonytomaj z Maďarskej republiky.

Zaujímavosti

Na obsahu sa pracuje. Ďakujeme za pochopenie.