Súčasnosť

tabla2MARCELOVÁ sa rozprestiera v južnej časti Slovenska na Podunajskej nížine 15 km od známeho pohraničného mesta Komárno. S počtom obyvateľov 3 800 osôb sa obec radí medzi najväčšie obce regiónu. Obec s názvom Marcelová vznikla zlúčením obce Marcelová a Krátke Kesy v roku 1942. Katastrálne územie obce hraničí so Svätým Petrom, Chotínom, Šrobárovou,Ižou, Patincami, Virtom a Radvaňom nad Dunajom.
Marcelová sa nachádza na ceste medzi Komárnom a Štúrovom a susedí s obcami Chotín, Šrobárová, Virt. Obec sa rozkladá takmer úplne na rovine o rozlohe 3 200 ha. Prírodné rezevácie Marcelovské Piesky má rozlohu 4,5 ha a nachádza sa v k.ú. Krátke Kesy a prírodné rezervácie Pohrebište má rozlohu 69,3 ha a nachádza sa v k.ú. Marcelová. Na chránenom území, ktoré je pozostatkom niekdajšieho vysušeného močiara, lemuje topole a vŕby vodnú plochu s trstinovým porastom. V okolí Marcelovej vidno mierne vyvýšeniny z naviateho piesku, na ktorých rastú agáty.

Demografia obyvateľov:

Počet obyvateľov k 31.12.2014 spolu 3804

Muži  1873
Ženy  1931

Pred-produktívny vek /0-14/ spolu:  558

Muži    309
Ženy    249

Produktívny vek /15-59/ spolu: 2559

Muži 1301
Ženy 1258

Po-produktívny vek /60+/ spolu:  687

Muži   263
Ženy   424