Kontakty

Obecný úrad:

Námestie Slobody 1199
946 32 Marcelová
Okres: Komárno
Samosprávny kraj: Nitriansky
IČO: 00306550
DIČ: 2021046687
VÚB a.s. 22729142/0200
www.marcelova.sk

Tel.: +421 (0)35/ 7798 301
Tel./Fax: +421 (0)35/ 7798 422

Starosta: Ervin Varga
Tel.: +421(0)35/ 7798 301 /102, 0917 818 157
e-mail: starosta@marcelova.sk
e-mail: obec.marcelova@marcelova.sk

Zástupca starostu: Ing. Róbert Viderman

GPS: 47.786962, 18.291308

 

Mgr. Miklós Csintalan
hlavný kontrolór obce
0903 703 336

Marta Benkóová
referentka- pokladňa,sekretárka
benkomarti@marcelova.sk
035/7798301 – 101

Mária Vörösová
prednostka
vorosmaria@marcelova.sk
035/7798301 – 105, 0905 437 076
Zuzana Szegiová
účtovníčka
szegizsuzsa@marcelova.sk
035/7798301 – 107
Eva Vörösová
referentka
voroseva@marcelova.sk
035/7798301 – 106
Erzsébet Rehák
referentka – evidencia obyvateľstva, dane
erzsebet.rehak@marcelova.sk
035/7798460
Bc. Mária Tárnok
matrikárka
tarnokmaria@marcelova.sk
035/7798301 – 103
Alžbeta Cziborová
referentka – sociálne veci
cziborova@marcelova.sk
035/7798 460
Alžbeta Zsideková
mzdová účtovníčka
zsidek@marcelova.sk
0905-861 511
035/7798460
Menšie obecné služby
Gejza Gálffy, koordinátor – 035/7798 186

Terénna sociálna práca
Mgr. Ružena Pinkeová , terénna sociálna pracovníčka – 0911 632 218
Alžbeta Kecskésová, asistentka
tsp@marcelova.sk

Miestne kultúrne stredisko
Lívia Mohosová, kultúrna referentka – 035/7798 113, 0917 820 496 – kulturnydom@marcelova.sk

 Obecná polícia
  Mgr. Jaroslav Zahradník , náčelník obecnej polície – 0918 684 331

  Spoločný školský úrad Marcelová
  RNDr. Márie Szabóová, odborný referent – 0918 476 673
  majkaszabo@gmail.com