Zmluvy

Info
Nájomná zmluva č. 680/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

680/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Róbert Szabó a manželka Terézia SzabóováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

22.11.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.11.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 680/2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 37/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

37/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Etela KrénováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

21.11.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.11.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 37/2017
 
Info
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ust. § 588
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

František Jalsovsky a Alžbeta JalšovskáHodnota predmetu:

469,50,- Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.11.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.11.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ust. § 588
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 36/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

36/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Eva DikanováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

14.11.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.11.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 36/2017
 
Info
Zmluva o poskytnutí služieb č. 17/066
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

17/066

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

ISA projekta, s.r.o.


M.R.Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom


46894641

Hodnota predmetu:

1500,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

08.11.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

09.11.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytnutí služieb č. 17/066
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 35/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

35/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Iveta GajerováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

07.11.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

08.11.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 35/2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 34/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

34/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Zlatica CirokováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

03.11.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

06.11.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 34/2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

33/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Csaba SimonHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.10.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.11.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 639/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

639/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Beáta CsintalanováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

31.10.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.11.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 639/2017
 
Info
Dohoda č. 17/14/010/22
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

17/14/010/22

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.10.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.10.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 17/14/010/22
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

32/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Jozef JávorkaHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

19.10.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.10.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32/2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 31/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

31/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ernest JanovičHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

13.10.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.10.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 31/2017
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 488/2017/05/36
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

448/2017/05/36

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Eva KeszegováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

11.10.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

12.10.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 488/2017/05/36
 
Info
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní OS č. 499/2014/10
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

499/2014/10

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Anna VargováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

11.10.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

12.10.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní OS č. 499/2014/10
 
Info
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní OS č. 308/2014/2
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

308/2014/2

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena MészárosováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

11.10.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

12.10.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní OS č. 308/2014/2
 
Info
Támogatási szerződés – Bethlen Gábor Alapvezető Zrt.
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

610/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Bethlen Gábor Alapvezető Zrt.


Szentháromság tér 6., 1014 Budapest


23300576-2-41

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

1 500 000 Ft

Dátum uzavretia zmluvy:

10.10.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.10.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Támogatási szerződés – Bethlen Gábor Alapvezető Zrt.
 
Info
Darovacia zmluva 596/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

596/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány


Petőfiho ulica č. 1, 945 01 Komárno


00656062

Hodnota predmetu:

300,- Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

04.10.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

05.10.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Darovacia zmluva 596/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 585/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

585/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Marta MarcinkováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

29.09.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.10.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 585/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 587/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

587/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Renáta KovácsováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

29.09.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.10.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 587/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 588/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

588/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Gabriel TrencsíkHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

29.09.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.10.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 588/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 586/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

586/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Agnesa ErnecováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

29.09.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.10.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 586/2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

30/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mária KičkováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

25.09.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

26.09.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30/2017
 
Info
Kúpna zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Sidónia Trenčíková rod. BednárováHodnota predmetu:

66,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

22.09.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.09.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 254/2017/05/34
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

254/2017/05/34

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Anna ErösováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

18.09.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

19.09.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 254/2017/05/34
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 550/2017/05/39
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

550/2017/05/39

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mária BakulárováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

18.09.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

19.09.2017

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 550/2017/05/39
 
Info
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

RIVERCOM s.r.o.


Svätoondrejská 9, 945 01 Komárno


47381868

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

840,- Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

13.09.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.09.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 549/2017/05/38
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

549/2017/05/38

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Gizela UrbánováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

12.09.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

13.09.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 549/2017/05/38
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

29/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ernest TóthHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

11.09.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

12.09.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29/2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

28/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Tomáš BilkoHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.08.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.09.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/2017
 
Info
Zmluvy o dielo na stavebné práce č. 23/2017 uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

23/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

DARTON s.r.o.


Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno


44820551

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

758 947,80 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.08.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.08.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluvy o dielo na stavebné práce č. 23/2017 uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
 
Info
Nájomná zmluva č. 562/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

562/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Anton Benkó a družka Lucie SmětalováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.08.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.08.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 562/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 561/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

561/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Zoltán Trenčík a manželka Ildikó TrenčíkováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.08.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.08.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 561/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 560/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

560/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mgr. Tomáš Kovács a manželka Mgr. Orsolya KovácsováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.08.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.08.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 560/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 559/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

559/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Jozef Tóth a družka Katarína OndrušekováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.08.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.08.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 559/2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

27/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Sidónia SantusováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

23.08.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.08.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2017
 
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190036862
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

5190036862

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

19,92 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

23.08.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.08.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

28.02.2017

Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190036862
 
Info
Dohoda č. 17/§ 52a/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

17/§ 52a/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

862,38 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

22.08.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.08.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 17/§ 52a/2017
 
Info
Dohoda č. 27/§ 50j/NS 2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

27/§ 50j/NS 2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Nám. M.R. Štefánika č. 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

10 080,72 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

22.08.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.08.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 27/§ 50j/NS 2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 505/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

505/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Judita ČudaiHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

11.08.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.08.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 505/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 502/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

502/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Szabolcs Kiss a manželka Mónika KissováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

10.08.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.08.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 502/2017
 
Info
Zmluva o nájme nehnuteľnosti uzatvorená podľa ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Tibor Paulis - SHR


Podzáhradná 1288/15


14072661

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

09.08.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.08.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme nehnuteľnosti uzatvorená podľa ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
 
Info
Nájomná zmluva č. 503/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

503/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena DanišováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

07.08.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

08.08.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 503/2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

26/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Štefan PálfiHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

03.08.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

04.08.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

25/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mária SzabóováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

03.08.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

04.08.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2017
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 490/2017/05/37
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

490/2017/05/37

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Imrich KövérHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

03.08.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

04.08.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 490/2017/05/37
 
Info
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 755/2016/02/32
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Margita KóňováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

01.08.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.08.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 755/2016/02/32
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

24/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Imrich KövérHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

01.08.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.08.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2017
 
Info
Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava


35815256

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

31.07.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:
Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu
 
Info
Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 20a Zákona č. 369/1990 Zb.
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Modrany


Modrany č. 337, 946 33 Modrany


00306584

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Bátorove Kosihy, obec Marcelová a obec Vrbová nad Váhom


Hlavná č. 873, 946 34 Bátorove Kosihy; Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová; č. 91, 946 65 Vrbová nad Váhom


00306711, 00306550, 00306746

Hodnota predmetu:

1 130,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

26.07.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.07.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 20a Zákona č. 369/1990 Zb.
 
Info
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

KŽP-PO4-SC431-2015-6/018

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra


Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


42 181 810

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

179 559, 24 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

24.07.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:
Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 
Info
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing. Vörös KornelÚčastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

1 670,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

12.07.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.07.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
 
Info
Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /Reformovaná kresťanská cirkev Marcelová/
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Reformovaná kresťanská cirkev Marcelová


ulica Hlavná 130, 946 32 Marcelová


34014616

Hodnota predmetu:

1000,- Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

11.07.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

12.07.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /Reformovaná kresťanská cirkev Marcelová/
 
Info
Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /Základná organizácia zdravotne postihnutých Marcelová/
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Základná organizácia zdravotne postihnutých, Marcelová


946 32 Marcelová


42204445

Hodnota predmetu:

1200,- Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

11.07.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

12.07.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /Základná organizácia zdravotne postihnutých Marcelová/
 
Info
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Karol Kajtár, Mária Illésová a Terézia SzobiováHodnota predmetu:

39,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.07.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.07.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/119/2/1-27
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

2016/119/2/1-27

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ján GerencséryHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

10.07.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.07.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/119/2/1-27
 
Info
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 499/2014/10
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

499/2014/10

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Anna VargováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

10.07.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.07.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 499/2014/10
 
Info
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 308/2014/2
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

308/2014/2

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena MészárosováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

10.07.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.07.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 308/2014/2
 
Info
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 500/2014/11
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

500/2014/11

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Gizela GálováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

10.07.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.07.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 500/2014/11
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 448/2017/05/36
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

448/2017/05/36

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Eva KeszegováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

10.07.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.07.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 448/2017/05/36
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 443/2017/05/35
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

433/2017/05/35

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Alžbeta ValekováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

10.07.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.07.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 443/2017/05/35
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/119/1/1-26
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Estera ÉdesováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

10.07.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.07.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/119/1/1-26
 
Info
Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /Klub dôchodcov/
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Marcelovský klub dôchodcov, Marcelová


946 32 Marcelová


00897019421

Hodnota predmetu:

2000,- Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

04.07.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

05.07.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /Klub dôchodcov/
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

22/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946032 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena VidermanováHodnota predmetu:

13,- Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

04.07.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

05.07.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2017
 
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas AČ formou menších obecných služieb pre obec č. 5190036858
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

5190036858

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

32,50 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

04.07.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2017

Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas AČ formou menších obecných služieb pre obec č. 5190036858
 
Info
Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu – Marcelová/
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu - Marcelová


946 32 Marcelová


178209403

Hodnota predmetu:

2000,- Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

03.07.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

04.07.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu – Marcelová/
 
Info
Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /Slovenský poľovnícky zväz – Poľovnícke združenie Marcelová/
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Marcelová


946 32 Marcelová


35594861

Hodnota predmetu:

2000,- Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

03.07.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

04.07.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /Slovenský poľovnícky zväz – Poľovnícke združenie Marcelová/
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

21/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Magdaléna MacekováHodnota predmetu:

13,- Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 442/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

442/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Csaba Illés a manželka Kitti IllésHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 442/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 441/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

441/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Tomáš JančíkHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 441/2017
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 009/2017 na služby externého projektového manažmentu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

009/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.


M.R.Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom


45391530

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 009/2017 na služby externého projektového manažmentu
 
Info
Dohoda č. 7/§52/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

7/§52/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Nám. M.R. Štefánika č. 9, 945 01 Komárno


30 794 536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

5 533,44 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2017

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 7/§52/2017
 
Info
Zmluva č. 121921 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

121921 08U03

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Environmentálny fond


Martinská 49, 821 05 Bratislava


30 796 491

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

110 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

21.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva č. 121921 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
 
Info
Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160127064 v rámci NP TSP v oblastiach I s kódom ITMS2014+: 312041A138 zo dňa 27.01.2016, č. dodatku N20160127066D1
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

N20160127064

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Špitálska 6, 814 55 Bratislava


30 854 687

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

23.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

19.07.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160127064 v rámci NP TSP v oblastiach I s kódom ITMS2014+: 312041A138 zo dňa 27.01.2016, č. dodatku N20160127066D1
 
Info
Zmluva č. 67/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

67/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Nitriansky samosprávny kraj


Rázusova 2A, 949 01 Nitra


37861298

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

1700,- Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

23.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva č. 67/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

20/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Irena LengyelováHodnota predmetu:

13,- Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

23.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

19/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Szilárd GálHodnota predmetu:

13,- Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

21.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2017
 
Info
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č.: 2405229345
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

2405229345

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Generali Poisťovňa, a.s.


Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava


35 709 332

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č.: 2405229345
 
Info
Zmluva č. 474/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysl VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

474/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Nitriansky samosprávny kraj


Rázusova 2A, 949 01 Nitra


37861298

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:

1700 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

13.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva č. 474/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysl VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny
 
Info
Zmluva o dodávke plynu pre odberatel’ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava


35815256

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

19.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dodávke plynu pre odberatel’ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
 
Info
Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy : OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


42 181 810

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

16.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2028

Súbor na stiahnutie: Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy : OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45
 
Info
Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy : OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


42 181 810

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

16.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2028

Súbor na stiahnutie: Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy : OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45
 
Info
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy : OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


42 181 810

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

251 950,64 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2028

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy : OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45
 
Info
Zmluva o dielo (Obchodný zákonník č. 513/1991, § 536)
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

Obchodný zákonník č. 513/1991, § 536

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Regionálna rozvojová agentúra Komárno


Nádvorie Európy č. 53, 945 01 Komárno


36110272

Hodnota predmetu:

500,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

15.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo (Obchodný zákonník č. 513/1991, § 536)
 
Info
Zmluva o dielo
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

INNOVATIVE PROJECT s.r.o.


Dunajské nábrežie 1159/5, 945 01 Komárno


44094949

Hodnota predmetu:

1 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

06.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo
 
Info
Zmluva č. 37455 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

37455

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR


Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3


00177474

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

1699,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

13.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva č. 37455 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
 
Info
Zmluva o dielo na stavebné práce č. 7/2017 uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č: 7/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

DARTON s.r.o.


Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno


44820551

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

172 998,94 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

08.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo na stavebné práce č. 7/2017 uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
 
Info
Dohoda o splátkovom kalendári
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

CONFIDENCE PARTNER, s.r.o.


Továrenská 1, 943 03 Štúrovo


36 557 510

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

34 200,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

2.6.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

9.6.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o splátkovom kalendári
 
Info
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov č. zmluvy: 16-2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

16 - 2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing. Juliana Farkasová - zodpovedný audítor SKAu


Námestie hrdinov 7, 940 01 Nové Zámky


361 103 45

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

2 300 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

7.6.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

8.6.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov č. zmluvy: 16-2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 380/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 380/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

František Mihalik a Rozália MihalikHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

02.06.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

05.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 380/2017
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov zo dňa 25.05.2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

dodatok č. 1

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Pharmalevel s.r.o.


Pieskova 13, 946 32 Marcelová


50 649 639

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

25.05.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov zo dňa 25.05.2017
 
Info
Zmluva uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 116/199 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 43, § 51, § 588. § 663 až § 720 Občianskeho zákonníka
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Pharmalevel s.r.o.


Pieskova 13, 946 32 Marcelová


50 649 639

Hodnota predmetu:

20 795,34 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

25.05.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 116/199 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 43, § 51, § 588. § 663 až § 720 Občianskeho zákonníka
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č: 17/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č: 17/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Dezider CsókaHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č: 17/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 374/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 374/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Regina Nemšovská a Anton VidaHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 374/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. HM/013-2017/300 uzatvorená podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

HM/013-2017/300

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Hydromeliorácie, štátny podnik


Vrakunksá 29, 825 63 Bratislava


35 860 839

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

25.05.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

26.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. HM/013-2017/300 uzatvorená podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka
 
Info
Dohoda č. 29/2017/§54
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

29/2017/§54

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Nám. M.R. Štefánika č. 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

1984,83 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

23.05.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

28.02.2018

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 29/2017/§54
 
Info
Kúpna zmluva č. Z201722873_Z
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

Z201722873_Z

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.


Partizánska 493/80, 914 51 Trenčanske Telplice


36851264

Hodnota predmetu:

114 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

19.05.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.5.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva č. Z201722873_Z
 
Info
Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /Skautský zbor Baranyai János/
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Skautský zbor Baranyai János


946 32 Marcelová


17641896

Hodnota predmetu:

600,- Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.05.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /Skautský zbor Baranyai János/
 
Info
Nájomná zmluva č. 345/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 345/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Molnárová EvaHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

15.05.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 345/2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č: 16/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č: 16/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Dušan GalbavýHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

09.05.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č: 16/2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č: 18/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č: 18/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Eva GálHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

07.05.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

08.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č: 18/2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č: 15/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č: 15/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Štefan GyörgyHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

05.05.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

06.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č: 15/2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č: 14/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č 14/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Alžbeta MátyásováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

05.05.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

06.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č: 14/2017
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Bc. Zsuzsanna Sebők IvánHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

02.05.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

03.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č: 13/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č: 13/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Jolana VidermanováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

02.05.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

03.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č: 13/2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č: 12/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č: 12/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Eva NagyováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

02.05.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

03.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č: 12/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 311/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 311/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Katarína VargováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 311/2017
 
Info
Kúpna zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Peter Socha a Andrea SochováHodnota predmetu:

46,50 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.04.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva
 
Info
Nájomná zmluva č. 315/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 315/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mónika ŠenkárováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 315/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 306/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 306/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

František TömösköziHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 306/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 314/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 314/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Alžbeta AndruskóováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 314/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 308/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 308/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ladislav BitterHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 308/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 307/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 307/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Priska GálováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 307/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 310/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 310/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Katarína MarikovecováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 310/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 309/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 309/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Senkár ZoltánHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 309/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 303/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 303/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Viktória CzukárováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 303/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 302/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 302/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Bálint VargaHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 302/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 305/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 305/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Anton Zsidek a manželka Soňa ZsidekováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 305/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 312/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 312/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Vojtech Vörös a manželka Iveta VörösováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 312/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 313/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 313/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing. Csaba Sándor a manželka Anna SándorHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 313/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 304/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 304/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Alžbeta VargováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.04.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 304/2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č: 11/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č: 11/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena HegedüsováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

24.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

25.04.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č: 11/2017
 
Info
Zmluva o vytvorení webového sídla
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

SOD-14-04-2017-SK

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Galileo Corporation s.r.o.


Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda


47192941

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

1.250,00 Eur + DPH

Dátum uzavretia zmluvy:

21.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.04.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o vytvorení webového sídla
 
Info
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy : OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45 – Triedený zber komunálnych odpadov v obci Marcelová, KÓD ITMS: 310011B416
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


42 181 810

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

251 950,64 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

18.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

26.04.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2028

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy : OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45 – Triedený zber komunálnych odpadov v obci Marcelová, KÓD ITMS: 310011B416
 
Info
Zmluva č. 62/NR/2016 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

OU-NR-OO-2017/001583

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , Okresný úrad Nitra


Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra


00151866

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

10.000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

12.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

13.04.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva č. 62/NR/2016 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č: 10/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č:10/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Agneša RočkárováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

12.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

13.04.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č: 10/2017
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 254/2017/05/34
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 254/2017/05/34

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Anna ErösováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

05.04.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

06.04.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 254/2017/05/34
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 16/2017/05/33
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 16/2017/05/33

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Jozefa KovácsováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

31.03.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.04.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 16/2017/05/33
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/116/1/1-21
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 2016/116/1/1-21

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ondrej CzékusHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

31.03.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.04.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/116/1/1-21
 
Info
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – Dodatok č. 3 zo dňa 22.03.2017 k Poistnej zmluve č.: 2405229345
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

2405229345

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Generali Poisťovňa, a.s.


Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava


35 709 332

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

954,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

22.03.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

07.04.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – Dodatok č. 3 zo dňa 22.03.2017 k Poistnej zmluve č.: 2405229345
 
Info
Dohoda č. 9/§50j/NS 2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

9/§50j/NS 2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

5040,36 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.03.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.03.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.11.2017

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 9/§50j/NS 2017
 
Info
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

č. 1 - Réka Szabó Adrienn, č. 2 - Zuzana KarováÚčastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

2 223,00 Eur ; 2 619,72 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.03.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.03.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
 
Info
Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /Historický lukostrelecký klub – Fekete Sólyom/
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Historický lukostrelecký klub - Fekete Sólyom - Történelmi Íjászklub


ulica Nová 1092/20, 946 32 Marcelová


37967339

Hodnota predmetu:

3000,- Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.03.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.03.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /Historický lukostrelecký klub – Fekete Sólyom/
 
Info
Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /DHZ Marcelová/
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Dobrovoľný hasičský zbor Marcelová


946 32 Marcelová


1774742201

Hodnota predmetu:

3000,- Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.03.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.03.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /DHZ Marcelová/
 
Info
Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /CSEMADOK/
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

CSEMADOK - Základná organizácia Marcelová


946 32 Marcelová


177717110

Hodnota predmetu:

3800,- Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.03.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.03.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /CSEMADOK/
 
Info
Zmluva o dielo č. ZoD: 001_Marcelova_envirofond_L3
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

001_Marcelova_envirofond_L3

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

RIVERCOM s.r.o.


Dunajské nábrežie 1179/39, 945 01 Komárno


47 381 868

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

840,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

01.03.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.03.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo č. ZoD: 001_Marcelova_envirofond_L3
 
Info
Kúpna zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

MUDr. Ján Lužica, Mgr. Ladislav Naňo, Ing. Zsolt Keszegh, Ing. Dionýz Szegi, Zuzana SzegiováHodnota predmetu:

1.533,87 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.03.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.04.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č: 9/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č: 9/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena PaulisováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

20.03.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.03.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č: 9/2017
 
Info
Zmluva č. 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_063 o vzájomnej spolupráci pri imlementácii projektových aktivít v rámci národného projektu ” Škola otvorená všetkým “
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

2017_MPC_ŠOV_ZŠ_063

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Metodicko-pedagogické centrum


Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava


00164348

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová / Základná škola s VJM


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová/ Cesta na vŕšku 1, 946 32 Marcelová


00 306 550/ 378 66 800

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

18.2.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:
Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva č. 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_063 o vzájomnej spolupráci pri imlementácii projektových aktivít v rámci národného projektu ” Škola otvorená všetkým “
 
Info
Nájomná zmluva č. 157/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 157/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena KaszanyóczkáHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

15.03.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.03.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 157/2017
 
Info
Zmluva o dielo č. 015/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

015/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

ISA projekta, s.r.o.


Námestie gen. M.R. Štefánika 341/2


46894641

Hodnota predmetu:

36,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.03.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.03.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo č. 015/2017
 
Info
Zmluva o dielo č. 009/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

009/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.


M.R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom


45391530

Hodnota predmetu:

4 750,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.03.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.03.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo č. 009/2017
 
Info
Záložná zmluva uzatvorená podľa § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskrších predpisov č. 0041-PRB/2016/Z
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

004-PRB/2016Z

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR


Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 15


30416094

Hodnota predmetu:

397 576,90 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.03.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.03.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Záložná zmluva uzatvorená podľa § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskrších predpisov č. 0041-PRB/2016/Z
 
Info
Nájomná zmluva č. 178/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

187/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Jozef PaulisHodnota predmetu:

137,29 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

08.03.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

09.03.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

09.03.2020

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 178/2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č: 8/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č: 8/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mária TóthováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

06.03.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

07.03.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č: 8/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 160/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

160/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Zoltán Petőcz a manž. Enikő PetőczHodnota predmetu:

124,60

Dátum uzavretia zmluvy:

1.3.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

2.3.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

28.2.2020

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 160/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 158/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

158/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Dušan Žaškovský a manž. Gabriela ŽaškovskáHodnota predmetu:

146,60 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

1.3.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

2.3.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

28.2.2020

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 158/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 159/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 159/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Marian PivodaHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

01.03.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.03.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 159/2017
 
Info
Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /Rád rytierov vín Svätého princa Imricha/
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Rád rytierov vín Svätého princa Imricha, Marcelová


Lipový rad 133/2, 946 32 Marcelová


42049181

Hodnota predmetu:

1400,- Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.02.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.03.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /Rád rytierov vín Svätého princa Imricha/
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č: 6/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č: 6/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Blanka VargováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.02.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.03.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č: 6/2017
 
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 755/2016/02/32
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 755/2016/02/32

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Margita KóňováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

27.02.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.02.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 755/2016/02/32
 
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1197/2/2015/15
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 1197/2/2015/15

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Lenka LengyelováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

27.02.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.02.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1197/2/2015/15
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta Č: 5/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

5/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Eva RoszicskováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.02.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.02.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta Č: 5/2017
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 5100016119
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

5100016119

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

22.02.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.02.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 5100016119
 
Info
Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /Holubár – Roháček/
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Slovenský zväz drobnochovateľov - Holubár, Marcelová


946 32 Marcelová


Hodnota predmetu:

370,- Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

21.02.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.02.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /Holubár – Roháček/
 
Info
Kúpna zmluva č. 139/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

139/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Bratská jednota baptistov, Cirkevný zbor Svätý Peter


Malá 475/3, 946 57 Svätý Peter


36 113 786

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

15 000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.02.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.02.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva č. 139/2017
 
Info
Dodatok č. 1 k dohode č. 13/§52/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

13/§52/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ústredie práce, soc. vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

13.02.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.02.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k dohode č. 13/§52/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
 
Info
Dodatok č. 1 k dohode č. 54/§52a/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby PO
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

54/§52a/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ústredie práce, soc. vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30 794 536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

15.02.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.02.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k dohode č. 54/§52a/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby PO
 
Info
Dodatok č. 1 k dohode č. 45/§52a/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby PO
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

45/§52a/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ústredie práce, soc. vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

15.02.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.02.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.05.2017

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k dohode č. 45/§52a/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby PO
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

4/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Alžbeta KolarovskáHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

15.02.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.02.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č: 7/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č: 7/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ladislav BélaiHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

13.02.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.02.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č: 7/2017
 
Info
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


Hlavné nám.6, 940 49 Nové Zámky


00 168 882

Hodnota predmetu:

33,10 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.02.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.02.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

3/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ildiko TárnokováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

08.02.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

09.02.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2017
 
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

5190034542

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

13,28 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.01.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.02.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2017

Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

2/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing. Róbert VidermanHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

06.02.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

07.02.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 92/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

92/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Marián ChrénHodnota predmetu:

163,77 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

02.02.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

03.02.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.01.2020

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 92/2017
 
Info
Dodatok č. 1 k dohode č. 14/§50j/NS 2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 o službách zamestnansoti
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

14/§50j/NS 2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

02.02.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

03.02.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k dohode č. 14/§50j/NS 2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 o službách zamestnansoti
 
Info
Dodatok č. 1 k dohode č. 6/§50j/NS 2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

6/§50j/NS 2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

02.02.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

03.02.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k dohode č. 6/§50j/NS 2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti
 
Info
Kúpna zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

87/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

RWA Slovakia, spol. s r.o.


Pri trati 15, 820 14 Bratislava


35 744 723

Hodnota predmetu:

29 394,20 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.01.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

03.02.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpna zmluva
 
Info
Zmluva o dielo 49/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

49/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

CZ CZ Nitra s.r.o.


Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra


314 194 70

Hodnota predmetu:

12.992,40 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.01.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.01.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo 49/2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

1/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena JalšovskáHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

25.01.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

26.01.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2017
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 16/2017/05/33
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 16/2017/05/33

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Jozefa KovácsováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

16.01.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.01.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 16/2017/05/33
 
Info
Príloha č. 5 – Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


42 181 810

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

251 950,64 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

06.01.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2028

Súbor na stiahnutie: Príloha č. 5 – Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45
 
Info
Príloha č. 4 – Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


42 181 810

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

251 950,64 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

06.01.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2028

Súbor na stiahnutie: Príloha č. 4 – Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45
 
Info
Príloha č. 3 – Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


42 181 810

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

251 950,64 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

06.01.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2028

Súbor na stiahnutie: Príloha č. 3 – Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45
 
Info
Príloha č. 2 – Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


42 181 810

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

251 950,64 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

06.01.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2028

Súbor na stiahnutie: Príloha č. 2 – Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45
 
Info
Príloha č. 1 – Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


42 181 810

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

251 950,64 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

06.01.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2028

Súbor na stiahnutie: Príloha č. 1 – Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45
 
Info
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


42 181 810

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

251 950,64 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

06.01.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2028

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/45
 
Info
Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /FK Marcelová/
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

FK Marcelová


ul. Hlavná 1162, 946 32 Marcelová


36098922

Hodnota predmetu:

33 750,- Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.01.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.01.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2017 /FK Marcelová/
 
Info
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní OS č. 2016/118/1-25
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 2016/118/1-25

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Juliana KrampoťákováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

09.01.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.01.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní OS č. 2016/118/1-25
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Kristián JakabHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

02.01.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

03.01.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Nájomná zmluva č. 4/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

4/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Erika BekeováHodnota predmetu:

132,45 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.12.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2019

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 4/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 3/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

3/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Katarína DanisováHodnota predmetu:

123,24 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.12.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 3/2017
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 47/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

47/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Estera HenczováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.12.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 47/2016
 
Info
Nájomná zmluva 2/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

2/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Kristián Szikony a Katrína SzikonyováHodnota predmetu:

98,54 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.12.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2019

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva 2/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 1/2017
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

1/2017

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Vojtech Trenčík a Melinda TrenčíkováHodnota predmetu:

140,73 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.12.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 1/2017
 
Info
Nájomná zmluva č. 723/2/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

723/2/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Gustáv Erős , Anna ErősváHodnota predmetu:

134,43 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.12.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 723/2/2016
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 755/2016/02/32
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 755/2016/02/32

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Margita KóňováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.12.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 755/2016/02/32
 
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1197/3/2015/16
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 1197/3/2015/16

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Zuzana CsánkiováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.12.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1197/3/2015/16
 
Info
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní OS č. 2016/115/1/1-19
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č: 2016/115/1/1-19

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Etela KeszegováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.12.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní OS č. 2016/115/1/1-19
 
Info
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/115/2/1-20
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č: 2016/115/2/1-20

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Dávid RáczHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.12.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/115/2/1-20
 
Info
Zmluva o uložení odpadu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

REKO RECYCLING, spol. s r.o.


Bokroš 5, 946 39 Iža


31 423 876

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

23.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.01.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2017

Súbor na stiahnutie: Zmluva o uložení odpadu
 
Info
Dohoda č. 54/§52a/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

54/§52a/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ústredie práce, soc. vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30 794 536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

557,40 €

Dátum uzavretia zmluvy:

20.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.12.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2017

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 54/§52a/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 46/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

46/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Eva DanišováHodnota predmetu:

7,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

19.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.12.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 46/2016
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 45/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

45/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Štefan MohošHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

15.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.12.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 45/2016
 
Info
Dohoda č. 39/§51/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

Dohoda č. 39/§51/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

09.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.12.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 39/§51/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
 
Info
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Dry Fermentation Biogas, n.o.


Ul.gen.Klapku 2962/32, 945 01 Komárno


45736791

Hodnota predmetu:

1.700 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

08.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

09.12.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č.1 k zmluve o dielo
 
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č.5190032784
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

5190032784

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

13,28 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.11.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.12.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č.5190032784
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 1277/2015 zo dňa 30.11.2015
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

1277/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Sylvia NovoszádekHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

01.12.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.12.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 1277/2015 zo dňa 30.11.2015
 
Info
Dohoda číslo 45/§ 52a/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

45/§ 52a/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30 794 536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

23.11.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.11.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda číslo 45/§ 52a/2016
 
Info
Dohoda č.16/14/010/24
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

16/14/010/24

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30 794 536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

25.11.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

26.11.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda č.16/14/010/24
 
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Gabriel NovoszádekHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.11.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.12.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 755/2016/02
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 755/2016/02

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Margita KóňováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.11.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.12.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 755/2016/02
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 43/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

43/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Valéria LengyelováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.11.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.11.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 43/2016
 
Info
Zámenná zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


Hlavné nám.6, 940 49 Nové Zámky


00 168 882

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

24.11.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

25.11.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zámenná zmluva
 
Info
Dohoda o ukončení zmluvy OS služby č.1197/1/2015/14
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č.1197/1/2015/14

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Emília KarováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

23.11.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.11.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení zmluvy OS služby č.1197/1/2015/14
 
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408381847
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

9408381847

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

18.11.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

19.11.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408381847
 
Info
Súhrnný návrh poistenej zmluvy č.9870074409
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

9870074409

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava


00 151 700

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

218,67 EUR

Dátum uzavretia zmluvy:

14.11.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.11.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Súhrnný návrh poistenej zmluvy č.9870074409
 
Info
Kúpno – predajná zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Józef Kazimierz KarasiewiczHodnota predmetu:

900,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.11.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.11.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Kúpno – predajná zmluva
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 42/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

42/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing. Darina VlčkováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

03.11.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

04.11.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 42/2016
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 41/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

41/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Júlia PinkeováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

03.11.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

04.11.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 41/2016
 
Info
Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

ZLP-2016-1215

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska


Kýčerského 5, 811 05 Bratislava


45736359

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

1 Eur na obyvateľa

Dátum uzavretia zmluvy:

31.10.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.11.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 38/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

38/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mária PémováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.10.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 38/2016
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Renáta Kopecsná KovácsováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

26.10.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Dohoda č. 14/§50j/NS 2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

14/§50j/NS 2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

9 243,90 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

25.10.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

26.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.07.2017

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 14/§50j/NS 2016
 
Info
Zmluva o dielo
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

PROJEKTSERVIS, s.r.o.


Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno


36 557 510

Hodnota predmetu:

500,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo
 
Info
Zmluva o dielo
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

PROJEKTSERVIS, s.r.o.


Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno


36 557 510

Hodnota predmetu:

500,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo
 
Info
Zmluva o dielo
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

PROJEKTSERVIS, s.r.o.


Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno


36 557 510

Hodnota predmetu:

500,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 40/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

40/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Alexandra RigóováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 40/2016
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 39/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

39/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Štefan KovácsHodnota predmetu:

7,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

20.10.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 39/2016
 
Info
Zmluva o dielo
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

PROJEKTSERVIS, s.r.o.


Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno


36557510

Hodnota predmetu:

3.166,67 EUR

Dátum uzavretia zmluvy:

17.10.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo
 
Info
Zmluva o dielo
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Dry Fermentation Biogas, n.o.


Ul.gen.Klapku 2962/32, 945 01 Komárno


45736791

Hodnota predmetu:

1770 EUR

Dátum uzavretia zmluvy:

17.10.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo
 
Info
Mandátna zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mgr. Peter Nyúl


ul. kpt. Jaroša 4, 934 05 Levice


34105040

Hodnota predmetu:

600,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

12.10.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

13.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Mandátna zmluva
 
Info
Mandátna zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mgr. Peter Nyúl


ul. kpt. Jaroša 4, 934 05 Levice


34105040

Hodnota predmetu:

600,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

12.10.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

13.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

25.10.2016

Súbor na stiahnutie: Mandátna zmluva
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 37/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

37/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Anna VargováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

12.10.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

13.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 37/2016
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/203/1-29
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

2016/203/1-29

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena VargováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

10.10.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/203/1-29
 
Info
Nájomná zmluva č. 648/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

648/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Agnesa ErneczováHodnota predmetu:

80,80 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.09.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 648/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 647/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

647/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Marta MarcinkováHodnota predmetu:

76,23 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.09.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 647/2016
 
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/193/1-28
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 2016/193/1-28

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Jozefa TárnokováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/193/1-28
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 642/2016/31
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 642/2016/31

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Imrich VargaHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 642/2016/31
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Tomáš Bilko a manželka Marta Gál BilkoHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní OS č. 311/2014/3
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č: 311/2014/3

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Edita ŠenkárováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní OS č. 311/2014/3
 
Info
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1392/2015/18
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 1392/2015/18

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mária LiczkiováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1392/2015/18
 
Info
Nájomná zmluva č. 649/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

649/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing. Peter Krampoťák a manž. Bc. Juliana KrampoťákováHodnota predmetu:

104,26 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.10.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.09.2019

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 649/2016
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č.. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov č. zmluvy: 17/2016č. 17-2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

17-2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing. Juliana Farkasová


Námestie hrdinov 7, 940 01 Nové Zámky


361 103 45

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

600,00 Eur + DPH

Dátum uzavretia zmluvy:

29.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.09.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.09.2016

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č.. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov č. zmluvy: 17/2016č. 17-2016
 
Info
Dodatok č. 2 k Zámennej zmluve zo dňa 20.06.2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

MARVIN Marcelová, s.r.o.


Radvanská cesta 1208/25, 946 32 Marcelová


36 519 316

Hodnota predmetu:

44 882,80 Eur / 49 312,95 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.09.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k Zámennej zmluve zo dňa 20.06.2016
 
Info
Zmluva o dielo č. zhovotviteľa: 30092016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

30092016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

TOPSTAV É&A s.r.o.


Modrany č. 50, 946 33 Modrany


46528741

Hodnota predmetu:

33 304,81 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.09.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo č. zhovotviteľa: 30092016
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 36/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

36/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Irma MedzováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

26.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.09.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 36/2016
 
Info
Zmluva o dielo č. zhotoviteľa: 30092016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

30092016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

EDPLus s.r.o.


Továrenská 3, 943 03 Štúrovo


46 053 620

Hodnota predmetu:

13 777,14 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

26.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.09.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo č. zhotoviteľa: 30092016
 
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

J19825

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

23.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.09.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o združenej dodávke elektriny
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 35/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

35/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mgr. Gabriela SenkárováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

22.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.09.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 35/2016
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 34/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

34/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mgr. Gabriela SenkárováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

22.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.09.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 34/2016
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

33/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Vilmos JalsovszkyHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

22.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.09.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33/2016
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

neb. Helena Šenkárová v zastúpení Štefan SenkárHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

22.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.09.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Mandátna zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing. Szegi Dionýz


Námestie slobody č. 1359/19, 946 32 Marcelová


37 559 648

Hodnota predmetu:

3.280 EUR

Dátum uzavretia zmluvy:

21.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.09.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Mandátna zmluva
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

32/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Imrich KövérHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

14.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.09.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32/2016
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

PROJEKT-Ing. Görözdiová Terézia


Ul. Slobody 62, 945 01 Komárno


35 049 308

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.09.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 31/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

31/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Valéria HegedűsováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

13.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.09.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 31/2016
 
Info
Dohoda č. 6/§50j/NS 2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

6/§50j/NS 2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

13 865,85 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

13.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

14.09.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2017

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 6/§50j/NS 2016
 
Info
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo na stavebné práce č. 15/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

15/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

DARTON s.r.o.


Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno


44820551

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

12.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

12.09.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení zmluvy o dielo na stavebné práce č. 15/2016
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

30/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Erik CsereHodnota predmetu:

7,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

06.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

07.09.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30/2016
 
Info
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.: SITB-OO2-2015/000041-377 zo dňa 04.06.2015
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

SITB-OO2-2015/000041-377

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

SR , Ministerstvo vnútra SR


Pribinova 2, 812 72 Bratislava


00151866

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

1541,16 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

06.09.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:
Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.: SITB-OO2-2015/000041-377 zo dňa 04.06.2015
 
Info
Zmluva č. 115670 08U02
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

115670 08U02

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Environmentálny fond


Martinská 49, 821 05 Bratislava


30 796 491

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

109.000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.08.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

06.09.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva č. 115670 08U02
 
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/115/2/1-20
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č: 2016/115/2/1-20

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Dávid RáczHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

31.08.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.09.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/115/2/1-20
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

29/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Estera HenczováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

24.08.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

25.08.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29/2016
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

28/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Peter KrmpoťákHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

24.08.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

25.08.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/2016
 
Info
Nájomná zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

Zmluva o prenájme

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Csintalan TamásHodnota predmetu:

Dátum uzavretia zmluvy:

19.08.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.08.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

20.08.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva
 
Info
Zmluva o dielo na stavebné práce
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

IRONEX s.r.o.


Imeľ 231, 946 52 Imeľ


43963196

Hodnota predmetu:

1 041 644,26 EUR

Dátum uzavretia zmluvy:

15.08.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.08.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo na stavebné práce
 
Info
Dohoda č.16/14/012/19
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

16/14/012/19

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

17.08.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

18.8.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda č.16/14/012/19
 
Info
Nájomá zmluva č.561/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

561/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Kristián JakabHodnota predmetu:

134,43 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

10.8.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.8.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

09.08.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomá zmluva č.561/2016
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

27/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Štefan BaloghHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

09.08.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.08.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 560/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

560/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena DanišováHodnota predmetu:

80,74 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

05.08.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

06.08.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

09.08.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 560/2016
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

26/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ladislav ErősHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

03.08.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

04.08.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2016
 
Info
Rámcová zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

KB Paper, s.r.o.


L. Kassáka 10, 940 01 Nové Zámky


36527378

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

29.07.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Rámcová zmluva
 
Info
Zmluva č. 0042-PRB/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

0042-PRB/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky


Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava


30416094

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

13 830,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

20.07.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

04.08.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva č. 0042-PRB/2016
 
Info
Zmluva č. 0041-PRB/2016 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

0041-PRB/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky


Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava


30416094

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

139 150,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

20.07.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

04.08.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva č. 0041-PRB/2016 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
 
Info
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní OS č. 881/3/2015/13
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 881/3/2015/13

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Gabriel PálenyikHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

26.07.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.06.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní OS č. 881/3/2015/13
 
Info
Dohoda č. 55/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP “Cesta z kruhu nezamestnanosti “
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

55/2016/§54-CzKN

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

7 703,25 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

22.07.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.11.2017

Súbor na stiahnutie: Dohoda č. 55/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP “Cesta z kruhu nezamestnanosti “
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/193/1-28
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 2016/193/1-28

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Jozefa TárnokováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

22.07.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/193/1-28
 
Info
Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 762/2004
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

762/2004

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

KOMVak - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.


E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno


36537870

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

12.07.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 762/2004
 
Info
Darovacia zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány


Petőfiho ul. č. 1, 945 01 Komárno


00656062

Hodnota predmetu:

300,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

21.07.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Darovacia zmluva
 
Info
Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/018
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

KŽP-PO4-SC431-2015-6/018

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


42181810

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

182 786,86 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

21.07.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/018
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

25/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Katarína GóthováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

19.07.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2016
 
Info
Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300142024
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

6300142024

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava


35815256

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

18.07.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

19.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.07.2017

Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300142024
 
Info
Zmluva č. 53/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

53/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Nitriansky samosprávny kraj


Rázusova 2A, 949 01 Nitra


37861298

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

300,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

04.07.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

09.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva č. 53/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014
 
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190030983
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

5190030983

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

87,75 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

08.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2016

Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190030983
 
Info
Záložná zmluva č. 400/146/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

400/146/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Štátny fond rozvoja bývania


Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37


31 749 542

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

238 540,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

01.07.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

13.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Záložná zmluva č. 400/146/2016
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

24/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Serena SzabóováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

04.07.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

05.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2016
 
Info
Poistná zmluva č. 2405229345 zo dňa 27.06.2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

2405229345

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Generali Poisťovňa, a.s.


Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava


35 709 332

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

402,40 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

27.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Poistná zmluva č. 2405229345 zo dňa 27.06.2016
 
Info
Zmluva č. NR151430 o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

NR151430

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

RECobal s.r.o.


Rusovská cesta 50, 851 01 Bratislava


42 257 997

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva č. NR151430 o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch
 
Info
Nájomná zmluva č. 482/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

482/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Tomáš JančíkHodnota predmetu:

129,81 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 482/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 514/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

514/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Vojtech Trenčík a manželka Melinda TrenčíkováHodnota predmetu:

140,73 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 514/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 512/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

512/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Tibor BakulárHodnota predmetu:

68,56 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2019

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 512/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 492/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

492/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Imrich Daniš a manželka Silvia DanišováHodnota predmetu:

159,65 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2019

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 492/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 491/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

491/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Tibor Haque a manželka Júlia HaqueováHodnota predmetu:

112,05 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2019

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 491/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 490/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

490/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Zoltán ŽidekHodnota predmetu:

116,43 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2019

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 490/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 489/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

489/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ján Zsidek a manželka Karin ZsidekováHodnota predmetu:

151,65 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2019

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 489/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 488/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

488/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Alexandra Bokorová a druh Csaba BokorHodnota predmetu:

141,15 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2019

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 488/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 487/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

487/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Katalin LiczkiHodnota predmetu:

140,25 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2019

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 487/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 486/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

486/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ján Polovic a manželka Katarína PolovicováHodnota predmetu:

148,25 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2019

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 486/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 485/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

485/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Žaneta MelicherováHodnota predmetu:

89,19 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2019

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 485/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 484/2016/01
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

484/2016/01

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Katarína DanisováHodnota predmetu:

123,24 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.12.2016

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 484/2016/01
 
Info
Nájomná zmluva č. 484/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

484/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Renáta KopecsnáHodnota predmetu:

80,29 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2019

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 484/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 483/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

483/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Margita HorváthováHodnota predmetu:

119,42 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.06.2019

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 483/2016
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Daniel OslanecHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/115/2/1-20
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č: 2016/115/2/1-20

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Dávid RáczHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.07.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/115/2/1-20
 
Info
Zmluva o úvere 400/146/2016 POo
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

400/146/2016 POo

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Štátny fond rozvoja bývania


Lamačská cesta 8, 833 01 Bratislava


31749542

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

238 540,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:
Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o úvere 400/146/2016 POo
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

22/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Marián ĎuráčHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

21.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.06.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2016
 
Info
Zámenná zmluva
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

MARVIN Marcelová, s.r.o.


Radvanská cesta 1208/25, 946 32 Marcelová


36519316

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

20.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.06.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zámenná zmluva
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

23/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing. Anikó PaulisováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

23.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.06.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2016
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

21/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing. Vojtech KeszegHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

06.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

07.06.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 418/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

418/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

František Mihalik a Rozália MihalikováHodnota predmetu:

109,34 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

03.06.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

04.06.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

03.06.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 418/2016
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

20/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Tibor TóthHodnota predmetu:

7,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.05.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.06.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2016
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121558706
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

121558706

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.05.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.05.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121558706
 
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

9408199560

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

26.05.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.05.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o združenej dodávke elektriny
 
Info
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elktronických služieb
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

407/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.


Einsteinova 25, 851 01 Bratislava


35 942 436

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

26.05.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

26.05.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elktronických služieb
 
Info
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

M.Cup s.r.o.


Wolkrova 25, 851 01 Bratislava


31327435

Hodnota predmetu:

60 931,32 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

5.4.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.05.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
 
Info
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 17-2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

17-2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing. Juliana Farkasová


Námestie hrdinov 7, 940 01 Nové Zámky


361 103 45

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

1 700,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

17.05.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

18.05.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2016

Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 17-2016
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

19/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Jolana NémethováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.05.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.05.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 383/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

383/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Eva MolnárováHodnota predmetu:

110,35 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.05.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.05.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

15.05.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 383/2016
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

18/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Jozef VargaHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

12.05.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

13.05.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2016
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

17/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Irena ŽidekováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

09.05.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.05.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2016
 
Info
Zmluva č. OU-KN-OKR-2016/004072-04
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

OU-KN-OKR-2016/004072-04

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

SR , Ministerstvo vnútra SR


Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Okresný úrad Komárno, Nám. M.R. Štefánika 10


00151866

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

4410,81 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

03.05.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

04.05.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva č. OU-KN-OKR-2016/004072-04
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Katarína GažováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.04.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.05.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

16/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Péter ZsidekHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.04.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.04.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2016
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 333/3/2016/30
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 333/3/2016/30

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

František TömösköziHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

29.04.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.04.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 333/3/2016/30
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/117/1/1-23
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 2016/117/1/1-23

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Edmund TóthHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

29.04.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.04.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/117/1/1-23
 
Info
Nájomná zmluva č. 351/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

351/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Tamás Csintalan a Alexandra CsintalanováHodnota predmetu:

97,68 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.04.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2019

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 351/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 348/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

348/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Bálint VargaHodnota predmetu:

109,25 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.04.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 348/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 347/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

347/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Viktória CzukárováHodnota predmetu:

134,34 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.04.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 347/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 350/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

350/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Zoltán SenkárHodnota predmetu:

129,63 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.04.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 350/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 349/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

349/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena ŠenkárováHodnota predmetu:

109,40 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

28.04.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

29.04.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

30.04.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 349/2016
 
Info
Zmluva o poskytnutí služieb
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Prvá Slovenská s.r.o.


Strážnická 3/A, 811 08 Bratislava


35804327

Hodnota predmetu:

2000,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

12.04.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

28.04.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytnutí služieb
 
Info
Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20160115037D01
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

N20160115037D01

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Špitálska 6, 814 55 Bratislava


30854687

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

4 056,00

Dátum uzavretia zmluvy:

18.04.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

21.04.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20160115037D01
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

15/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Marta LakatošováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

18.04.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

19.04.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2016
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

14/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Jozef DžačovskýHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

14.04.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.04.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2016
 
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

9408141162

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

15.04.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.04.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o združenej dodávke elektriny
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

13/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Margita BaranyaiováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

08.04.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

09.04.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2016
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

11/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena MarcinkováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

06.04.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

07.04.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2016
 
Info
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č. 16/030
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

16/030

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.


M.R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom


45391530

Hodnota predmetu:

990,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

06.04.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

07.04.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č. 16/030
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

12/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Marta SzabováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

04.04.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

05.04.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2016
 
Info
Dodatok č. 1/2016 k Zmluve č. 1077/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

1077/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad vlády Slovenskej republiky


Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1


00151513

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

29.03.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.04.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1/2016 k Zmluve č. 1077/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
 
Info
Dohoda o poskytovaní služieb reklamy
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Centrálny vestník organizácií s.r.o.


Dvorská 4/12, Komárno


46 916 903

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

240,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

24.03.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o poskytovaní služieb reklamy
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Marian ChrenHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

31.03.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.04.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Nájomná zmluva č. 291/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

291/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Marián ChrénHodnota predmetu:

163,77 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

31.03.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.04.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.01.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 291/2016
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Izabela VargováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

30.03.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

31.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

10/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Terézia HarisováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.03.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 274/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

274/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Eva BertókováHodnota predmetu:

165,99 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.03.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.03.2019

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 274/2016
 
Info
Rámcová kúpna zmluva 310294/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

310294/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

General Plastic, a.s.


Priemyselný areál 3677, 946 03 Kolárovo


36547301

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

25.01.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

25.01.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Rámcová kúpna zmluva 310294/2016
 
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

5190028669

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

13,28 Euro

Dátum uzavretia zmluvy:

29.02.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

22.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2016

Súbor na stiahnutie: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

121538594

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

209,70 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

18.03.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

19.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
 
Info
Zmluva č. 26277 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Obč. zákonníka
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

26277

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR


Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3


00177474

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

2 000,00 Euro

Dátum uzavretia zmluvy:

18.03.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

19.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva č. 26277 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Obč. zákonníka
 
Info
Zmluva o dielo na stavebné práce č. 15/2016 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl.zák.č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka v platnom znení
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

15/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

DARTON s.r.o.


Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno


44820551

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

146 906,20 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

17.03.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

18.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo na stavebné práce č. 15/2016 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl.zák.č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka v platnom znení
 
Info
Nájomná zmluva č. 232/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

232/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena KaszanyóczkáHodnota predmetu:

76,78 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

15.03.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

16.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

14.03.2017

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 232/2016
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Katarína BollováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.03.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Kristián BollaHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.03.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Zmluva o dielo
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

MELTECH, s.r.o.


Školská 381/14, 946 32 Marcelová


47214244

Hodnota predmetu:

8 162,50 Eur bez DPH

Dátum uzavretia zmluvy:

15.02.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo
 
Info
Zmluva o poskytnutí služieb na vypracovanie žiadosti o NFP z OP Kvalita životného prostredia 2014-2020
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

PROUNION, a.s.


Piaristická 2, 949 01 Nitra


45 597 103

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

10.03.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

11.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytnutí služieb na vypracovanie žiadosti o NFP z OP Kvalita životného prostredia 2014-2020
 
Info
DODATOK č. 1 k dohode č. 16/§52/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou menších obecných služieb pre obec a poskytnutí príspevku na AČ formou menších obecných služieb obci
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

16/§52/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

09.03.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: DODATOK č. 1 k dohode č. 16/§52/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou menších obecných služieb pre obec a poskytnutí príspevku na AČ formou menších obecných služieb obci
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

9/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Tímea PálinkásováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

09.03.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9/2016
 
Info
Dohoda číslo 3/§52a/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

3/§52a/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30 7947 536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

975,48 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

24.02.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

03.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

31.08.2016

Súbor na stiahnutie: Dohoda číslo 3/§52a/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
 
Info
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

ENVIROPOL s.r.o.


Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava


46017305

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

01.03.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

8/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Eva ChrenováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

01.03.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8/2016
 
Info
Nájomná zmluva č. 202/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

202/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Zlatica CziborováHodnota predmetu:

138,45 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.02.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:

28.02.2019

Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 202/2016
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Katarína CziborováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

29.02.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 2016/203/1-29
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

2016/203/1-29

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena VargováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

29.02.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 2016/203/1-29
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

7/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Alexander LakatosHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

29.02.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

01.03.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7/2016
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/118/1-25
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 2016/118/1-25

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Juliana KrampoťákováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

26.02.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.02.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 2016/118/1-25
 
Info
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, OS č. 446/2014/7
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 446/2014/7

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Ing. Jozef MolnárHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

26.02.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.02.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, OS č. 446/2014/7
 
Info
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní OS č. 311/2014/3
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č: 311/2014/3

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Edita ŠenkárováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

26.02.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.02.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní OS č. 311/2014/3
 
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1392/2015/18
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 1392/2015/18

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 


Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

26.02.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.02.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1392/2015/18
 
Info
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 881/3/2015/13
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 881/3/2015/13

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Gabriel PálenyikHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

26.02.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

27.02.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 881/3/2015/13
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

6/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Alena NyersováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

24.02.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

25.02.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6/2016
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 2016/193/1-28
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 2016/193/1-28

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Jozefa TárnokováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

23.02.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

24.02.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 2016/193/1-28
 
Info
Dodatok č. 1 k Dohode č. 85/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

85/§51/2015

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

11.02.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

23.02.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 1 k Dohode č. 85/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
 
Info
Zmluva o dielo
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:
Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

PROJEKTSERVIS, s.r.o.


Dunajské nábrežie 1159/5, 945 01 Komárno


36557510

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

14.01.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

18.02.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o dielo
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

5/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Etela JanovicsováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

16.02.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

17.02.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/2016
 
Info
Zmluva o spolupráci č. N20160115037
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

N20160115037

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Špitálska 6, 814 55 Bratislava


30854687

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:

0,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

15.01.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

20.01.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o spolupráci č. N20160115037
 
Info
Nájomná zmluva č. 11-300-2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

11-300-2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Slovenský hydrometeorologický ústav


Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37


156884

Hodnota predmetu:

1,00 Eur/rok

Dátum uzavretia zmluvy:

25.01.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

06.02.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Nájomná zmluva č. 11-300-2016
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2016
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

4/2016

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Mária LászlóováHodnota predmetu:

13,00 Eur

Dátum uzavretia zmluvy:

05.02.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

06.02.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2016
 
Info
Zmluva o spolupráci – N20160127064
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

N2016127064

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Špitálska 6, 814 55 Bratislava


30854687

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Hodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

27.01.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

03.02.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o spolupráci – N20160127064
 
Info
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 294/2015/12
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 294/2015/12

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Helena VižďákováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

29.01.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.01.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 294/2015/12
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 2016/118/1-25
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 2016/118/1-25

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Juliana KrampoťákováHodnota predmetu:
Dátum uzavretia zmluvy:

29.01.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

30.01.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy:
Súbor na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní OS č. 2016/118/1-25
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 2016/119/1/1-26
Zverejnené:  
Číslo zmluvy:

č. 2016/119/1/1-26

Účastníci zmluvy - 1. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Účastníci zmluvy - 2. Zmluvná strana

Sídlo Meno / Priezvisko:

Adresa:

IČO:

 

Estera Édesová