Informácia pre voliča

Informácia pre voliča- Voľby do orgánov samosprávy krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 hod. Bližšie informácie tu>>