Zmluvy 2015

Info
Nájomná zmluva č. 1395/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1395/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zsolt Czibor a Monika CziborováTárgy értéke:

128,73 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.01.2016

A lejárat időpontja:

31.12.2018

Letöltés: Nájomná zmluva č. 1395/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 1408/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1408/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zsolt PetőczTárgy értéke:

145,94 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

31.12.2015

A lejárat időpontja:

31.12.2018

Letöltés: Nájomná zmluva č. 1408/2015
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zsolt VörösTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

30.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

31.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Zmluva č. NR151430 o uzavretí budúcej zmluvy o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch v súlade s ustanovením § 289
Közzétéve:  
Szerződés száma:

NR151430

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

RECobal s.r.o.


Rusovská cesta 50, 851 01 Bratislava


42 257 997

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

29.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva č. NR151430 o uzavretí budúcej zmluvy o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch v súlade s ustanovením § 289
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Slovenský zväz drobnochovateľov - Holubár


946 32 Marcelová


Tárgy értéke:

370,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
 
Info
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

PROJEKT-Ing. Görözdiová Terézia


Ul. slobody 62, 945 01 Komárno


35 049 308

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

4 300,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

33/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Angela GóthováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33/2015
 
Info
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby
Közzétéve:  
Szerződés száma:

TS35K/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

CZ CZ Nitra s.r.o.


Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra


314 194 70

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

21.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

22.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby
 
Info
Zmluva o poskytovaní technickej služby č. TS35K/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

TS35K/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

CZ CZ Nitra s.r.o.


Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra


314 194 70

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

04.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

05.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní technickej služby č. TS35K/2015
 
Info
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
Közzétéve:  
Szerződés száma:

ZLP-2016-1215

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

DataCentrum elektronizácie úzmnej samosprávy Slovenska (DEUS)


Kýčerského 5, 811 05 Bratislava


45 736 359

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

21.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

22.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
 
Info
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 19.11.2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Tibor Bélai a Ildikó Bélaiová r. ZsidekováTárgy értéke:

15 000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

18.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

19.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 19.11.2015
 
Info
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2201/2015/D
Közzétéve:  
Szerződés száma:

2201/2015/D

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

VÚB. a.s.


Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava


31320155

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

16.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2201/2015/D
 
Info
Zmluva o termínovanom úvere č. 1510/2015/UZ
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1373/1/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

VÚB. a.s.


Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava


31320155

Tárgy értéke:

370 845,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

16.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o termínovanom úvere č. 1510/2015/UZ
 
Info
Blankozmenka č. 2201/2015/D
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Všeobecná úverová banka, a.s.


Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25


31 320 155

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

16.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Blankozmenka č. 2201/2015/D
 
Info
Dohoda č. 16/§52/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

16/§52/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30 7947 536

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

13 950,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

11.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

16.12.2015

A lejárat időpontja:

30.06.2016

Letöltés: Dohoda č. 16/§52/2015
 
Info
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 033/1.2MP/2009
Közzétéve:  
Szerződés száma:

033/1.2MP/2009

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ministerstvo životného prostredia SR


Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


42181810

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

7 870 162

Szerződés kötés dátuma:

07.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

11.12.2015

A lejárat időpontja:

31.08.2020

Letöltés: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 033/1.2MP/2009
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

32/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Mária LiczkiováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

10.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

11.12.2015

A lejárat időpontja:

08.12.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32/2015
 
Info
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Közzétéve:  
Szerződés száma:

441 9007794

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

3 753,82 Eur

Szerződés kötés dátuma:

03.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

10.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
 
Info
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 311/2014/3
Közzétéve:  
Szerződés száma:

311/2014/3

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Edita ŠenkárováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

01.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 311/2014/3
 
Info
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 313/2014/5
Közzétéve:  
Szerződés száma:

313/2014/5

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Adela KováčováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

01.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 313/2014/5
 
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 881/3/2015/13
Közzétéve:  
Szerződés száma:

881/3/2015/13

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Gabriel PálenyíkTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

01.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 881/3/2015/13
 
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 294/2015/12
Közzétéve:  
Szerződés száma:

294/2015/12

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Helena VižďákováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

01.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 294/2015/12
 
Info
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 466/2014/7
Közzétéve:  
Szerződés száma:

466/2014/7

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ing. Jozef MolnárTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

01.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní OS č. 466/2014/7
 
Info
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 308/2014/2
Közzétéve:  
Szerződés száma:

308/2014/2

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Helena MészárošováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

01.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 308/2014/2
 
Info
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 500/2014/11
Közzétéve:  
Szerződés száma:

500/2014/11

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Gizela GálováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

01.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 500/2014/11
 
Info
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 499/2014/10
Közzétéve:  
Szerződés száma:

499/2014/10

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Anna VargováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

01.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 499/2014/10
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 1313/2015/17
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1313/2015/17

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Arpád LiczkiTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

01.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.12.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní OS č. 1313/2015/17
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1197/1/2015/14
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1197/1/2015/14

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Emília KarováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

30.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.11.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1197/1/2015/14
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1197/2/2015/15
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1197/2/2015/15

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Lenka LengyelováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

30.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.11.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1197/2/2015/15
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1197/3/2015/16
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1197/3/2015/16

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zuzana CsánkiováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

30.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.11.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 1197/3/2015/16
 
Info
Nájomná zmluva č. 1276/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1276/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Tomáš Bilko, Marta Gál BilkoTárgy értéke:

104,26 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.12.2015

A lejárat időpontja:

30.11.2018

Letöltés: Nájomná zmluva č. 1276/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 1274/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1274/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ing. Ivan MečárTárgy értéke:

80,10 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.12.2015

A lejárat időpontja:

30.11.2018

Letöltés: Nájomná zmluva č. 1274/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 1278/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1278/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Henrieta StaňováTárgy értéke:

97,90 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.12.2015

A lejárat időpontja:

30.11.2018

Letöltés: Nájomná zmluva č. 1278/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 1275/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1275/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Peter Jalšovsky, Denisa JalšovskyTárgy értéke:

108,38 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.12.2015

A lejárat időpontja:

30.11.2018

Letöltés: Nájomná zmluva č. 1275/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 1277/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1277/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Gabriel Novoszádek, Sylvia NovoszádekováTárgy értéke:

80,10 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.12.2015

A lejárat időpontja:

30.11.2018

Letöltés: Nájomná zmluva č. 1277/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 1273/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1273/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Arpád Balogh a Darina BaloghováTárgy értéke:

79,32 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.12.2015

A lejárat időpontja:

30.11.2018

Letöltés: Nájomná zmluva č. 1273/2015
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 31/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

31/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Anikó PaulisováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.12.2015

A lejárat időpontja:

26.11.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 31/2015
 
Info
Kúpna zmluva č. 754/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

754/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Tibor Bélai, Ildikó Bélaiová


Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 


Tárgy értéke:

15 000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

19.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

20.11.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Kúpna zmluva č. 754/2015
 
Info
Dohoda č. 15/14/010/47
Közzétéve:  
Szerződés száma:

15/14/010/47

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

4.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

4.11.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dohoda č. 15/14/010/47
 
Info
Dohoda č. 23/2015/§54-ŠnZ
Közzétéve:  
Szerződés száma:

23/2015/§54-ŠnZ

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

27 743,04 Eur

Szerződés kötés dátuma:

18.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

19.11.2015

A lejárat időpontja:

31.08.2016

Letöltés: Dohoda č. 23/2015/§54-ŠnZ
 
Info
Zmluva o dielo
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1374/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

M.Cup s.r.o.


Wolkrova 25, 851 01 Bratislava


31327435

Tárgy értéke:

63 730,20 Eur

Szerződés kötés dátuma:

18.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

19.11.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o dielo
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

30/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

PaeDr. Jozef FarkasTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

16.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.11.2015

A lejárat időpontja:

13.11.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30/2015
 
Info
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie SHR
Közzétéve:  
Szerződés száma:

26466-1/2015-KN

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Sociálna poisťovňa


Ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava


308 07 484

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

12.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

13.11.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie SHR
 
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 311/2014/3
Közzétéve:  
Szerződés száma:

311/2014/3

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Edita ŠenkárováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

02.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.11.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 311/2014/3
 
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 313/2014/5
Közzétéve:  
Szerződés száma:

313/2014/5

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Adela KováčováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

02.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.11.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 313/2014/5
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 881/3/2015/13
Közzétéve:  
Szerződés száma:

881/3/2015/13

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Gabriel PálenyíkTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

02.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.11.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 881/3/2015/13
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 1197/1/2015/14
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1197/1/2015/14

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Emília KarováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

02.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.11.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní OS č. 1197/1/2015/14
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 1197/2/2015/15
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1197/2/2015/15

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Lenka LengyelováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

02.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.11.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní OS č. 1197/2/2015/15
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 1197/3/2015/16
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1197/3/2015/16

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zuzana CsánkiováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

02.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.11.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní OS č. 1197/3/2015/16
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 294/2015/12
Közzétéve:  
Szerződés száma:

294/2015/12

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Helena VižďákováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

02.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.11.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní OS č. 294/2015/12
 
Info
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 466/2014/7
Közzétéve:  
Szerződés száma:

466/2014/7

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ing. Jozef MolnárTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

02.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.11.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní OS č. 466/2014/7
 
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 308/2014/2
Közzétéve:  
Szerződés száma:

308/2014/2

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Helena MészárošováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

02.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.11.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 308/2014/2
 
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 500/2014/11
Közzétéve:  
Szerződés száma:

500/2014/11

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Gizela GálováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

02.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.11.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 500/2014/11
 
Info
Dohoda č. 85/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Közzétéve:  
Szerződés száma:

85/§54/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


M.R. Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

27.10.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

03.11.2015

A lejárat időpontja:

30.04.2016

Letöltés: Dohoda č. 85/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
 
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 499/2014/10
Közzétéve:  
Szerződés száma:

499/2014/10

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Anna VargováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

02.11.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.11.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 499/2014/10
 
Info
Nájomná zmluva č. 1210/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1210/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zuzana JurčováTárgy értéke:

106,11 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.10.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

31.10.2015

A lejárat időpontja:

31.10.2018

Letöltés: Nájomná zmluva č. 1210/2015
 
Info
Dohoda č. 9/2015/§54-ŠnZ
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9/2015/§54-ŠnZ

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

64.733,76 Eur

Szerződés kötés dátuma:

26.10.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

27.10.2015

A lejárat időpontja:

31.07.2016

Letöltés: Dohoda č. 9/2015/§54-ŠnZ
 
Info
Zmluva č. 76/POD-ZD2-26/15
Közzétéve:  
Szerződés száma:

76/POD_ZD2-26/15

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Slovenská agentúra životného prostredia


Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica


00626031

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

5.000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

19.10.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

24.10.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva č. 76/POD-ZD2-26/15
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

29/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

PaeDr. Jozef FarkasTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

21.10.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

22.10.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29/2015
 
Info
Zmluva o poskytovaní služby na vyhotovenie a umiestnenie trvalo vysvetľujúcej tabule – pamätnej dosky
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ing. Ľudovít Pfeiferlik - Ludwig


Dunajské nábrežie 34/8


17598257

Tárgy értéke:

235,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

15.10.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

16.10.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní služby na vyhotovenie a umiestnenie trvalo vysvetľujúcej tabule – pamätnej dosky
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

28/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Karol KajtárTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

13.10.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.10.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/2015
 
Info
Dodatok č. 1/2015/NP ESKO k dohode č. 2/§52/2015 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
Közzétéve:  
Szerződés száma:

2/§52/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


M.R. Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

30.09.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.10.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1/2015/NP ESKO k dohode č. 2/§52/2015 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
 
Info
Darovacia zmluva č. 1174/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1174/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány


Pefőfiho ul. č. 1, 945 01 Komárno


00656062

Tárgy értéke:

300,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

10.10.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

10.10.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Darovacia zmluva č. 1174/2015
 
Info
Zmluva o vyhotovení virtuálneho cintorína pre obec Marcelová
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1131/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ing. Ján Cvengroš


Viniční 1520/103, 615 00, Brno - Židenice, ČR


4207971

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

350,00

Szerződés kötés dátuma:

8.10.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

10.10.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o vyhotovení virtuálneho cintorína pre obec Marcelová
 
Info
Zmluva o poskytovaní podnikateľskéjo poradenstva ENVIROFOND 2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1136/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

PROJEKTSERVIS, s.r.o.


Dunajské nábrežie 1159/5, 945 01 Komárno


36557510

Tárgy értéke:

500,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

7.10.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

8.10.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní podnikateľskéjo poradenstva ENVIROFOND 2015
 
Info
Dohoda č. 64/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Közzétéve:  
Szerződés száma:

64/§51/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

28.09.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.10.2015

A lejárat időpontja:

31.03.2016

Letöltés: Dohoda č. 64/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
 
Info
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1098/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Vema s.r.o.


Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava


31 355 374

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

29.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

29.06.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
 
Info
Nájomná zmluva č. 1090/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1090/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Erika Beck Viczena a manž. Krisztián BeckTárgy értéke:

169,05 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.09.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.10.2015

A lejárat időpontja:

30.09.2018

Letöltés: Nájomná zmluva č. 1090/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 1089/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1089/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Agnesa ErneczováTárgy értéke:

80,80 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.09.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.10.2015

A lejárat időpontja:

30.09.2016

Letöltés: Nájomná zmluva č. 1089/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 1088/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1088/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Marta MarcinkováTárgy értéke:

76,23 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.09.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.10.2015

A lejárat időpontja:

30.09.2016

Letöltés: Nájomná zmluva č. 1088/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 1099/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1099/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Agnesa KajtárováTárgy értéke:

123,42 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.09.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.10.2015

A lejárat időpontja:

30.09.2018

Letöltés: Nájomná zmluva č. 1099/2015
 
Info
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest č. ZLP-2015-0952/OPIS
Közzétéve:  
Szerződés száma:

ZLP-2015-0952/OPIS

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

DataCentrum elektronizácie úzmnej samosprávy Slovenska


Kýčerského 5, 811 05 Bratislava


45 736 359

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

31.12.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.09.2015

A lejárat időpontja:

30.09.2015

Letöltés: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest č. ZLP-2015-0952/OPIS
 
Info
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

MADE spol. s r.o.


Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica


36041688

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

22.09.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:
A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
 
Info
Licenčná zmluva č. U2038/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

U2038/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

MADE spol. s r.o.


Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica


36041688

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

1,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

22.09.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

22.09.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Licenčná zmluva č. U2038/2015
 
Info
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR – CEZ:UV SR-1077/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

UV SR-1077/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad vlády Slovenskej republiky


Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1


00 151 513

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

40.000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

17.09.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

23.09.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR – CEZ:UV SR-1077/2015
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

27/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Helena PoloviczováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

21.09.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

22.09.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2015
 
Info
Kúpna zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Alžbeta TéglásováTárgy értéke:

196,50 Eur

Szerződés kötés dátuma:

21.09.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

22.09.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Kúpna zmluva
 
Info
Zmluva č. 114/NR/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

114/NR/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra


Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra


00151866

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

5.000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

18.09.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:
A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva č. 114/NR/2015
 
Info
Allianz-poistná zmluva 9860173417
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9860173417

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Allianz a.s. Slovenská poisťovňa


Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava


00151700

Tárgy értéke:

542,04 €

Szerződés kötés dátuma:

08.09.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

09.09.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Allianz-poistná zmluva 9860173417
 
Info
Allianz-poistná zmluva č.9860173419
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9860173419

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Allianz a.s. Slovenská poisťovňa


Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava


00151700

Tárgy értéke:

106,83 €

Szerződés kötés dátuma:

08.09.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

09.09.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Allianz-poistná zmluva č.9860173419
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

26/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Edita NémethováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

07.09.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

08.09.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2015
 
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Közzétéve:  
Szerződés száma:

5190023098

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

26,56 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.8.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.09.2015

A lejárat időpontja:

31.12.2015

Letöltés: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
 
Info
Nájomná zmluva č. 917/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

917/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Eva Mezeiová a Jozef HalászTárgy értéke:

139,31 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.08.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.09.2015

A lejárat időpontja:

31.08.2018

Letöltés: Nájomná zmluva č. 917/2015
 
Info
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Közzétéve:  
Szerződés száma:

980/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

KODAS Žilina, s.r.o.


Kamenná 20, 010 01 Žilina


36 395 609

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

29.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

27.8.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
 
Info
Dodatok č.3 k zmluve o NFP č. zmluvy: 033/1.2MP/2009
Közzétéve:  
Szerződés száma:

033/1.2 MP/2009

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ministerstvo životného prostredia SR


Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


42181810

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

20.08.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

22.08.2015

A lejárat időpontja:

31.10.2015

Letöltés: Dodatok č.3 k zmluve o NFP č. zmluvy: 033/1.2MP/2009
 
Info
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS pre obce
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


M.R. Štefánika 9, 945 01 Komárno


30 7947 536

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

18.08.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

18.08.2015

A lejárat időpontja:

31.08.2016

Letöltés: Dohoda o podmienkach vykonávania MOS pre obce
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

25/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ľudovít BollaTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

18.08.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

19.08.2015

A lejárat időpontja:

14.08.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 914/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

914/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Kristián JakabTárgy értéke:

134,43 Eur

Szerződés kötés dátuma:

10.08.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

11.08.2015

A lejárat időpontja:

09.08.2016

Letöltés: Nájomná zmluva č. 914/2015
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

24/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ladislav SzűcsTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

11.8.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

12.8.2015

A lejárat időpontja:

10.8.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2015
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 30.04.2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

496/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zoltán ŠenkárTárgy értéke:

129,63 Eur

Szerződés kötés dátuma:

10.08.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

11.08.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 30.04.2015
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 11.1.2014
Közzétéve:  
Szerződés száma:

507/2014

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Arpád Czibor, Judita ČudaiTárgy értéke:

166,24 Eur

Szerződés kötés dátuma:

10.08.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

11.08.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 11.1.2014
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 30.4.2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

495/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Helena ŠenkárováTárgy értéke:

110,31 Eur

Szerződés kötés dátuma:

10.08.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

11.08.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 30.4.2015
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 4.6.2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

672/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

František Mihalik, Rozália MihalikTárgy értéke:

109,34 Eur

Szerződés kötés dátuma:

10.08.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

11.08.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 4.6.2015
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 4.6.2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

675/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Kristián BollaTárgy értéke:

76,78 Eur

Szerződés kötés dátuma:

10.8.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

11.8.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 4.6.2015
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 4.6.2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

673/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Katarína BollováTárgy értéke:

110,35 Eur

Szerződés kötés dátuma:

10.8.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

11.08.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 4.6.2015
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 30.4.2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

492/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Viktória CzukárováTárgy értéke:

134,34 Eur

Szerződés kötés dátuma:

10.08.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

11.08.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 30.4.2015
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 30.4.2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

493/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Bálint VargaTárgy értéke:

109,25 Eur

Szerződés kötés dátuma:

10.08.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

11.08.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 30.4.2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 915/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

915/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Helena DanišováTárgy értéke:

80,74 Eur

Szerződés kötés dátuma:

10.08.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

11.08.2015

A lejárat időpontja:

09.08.2016

Letöltés: Nájomná zmluva č. 915/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 913/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

913/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Roland Kis, Enikő MolnárTárgy értéke:

126,42 Eur

Szerződés kötés dátuma:

10.08.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

11.08.2015

A lejárat időpontja:

09.08.2018

Letöltés: Nájomná zmluva č. 913/2015
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

23/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Helena PalukováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

5.8.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

6.8.2015

A lejárat időpontja:

3.8.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2015
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 881/3/2015/13
Közzétéve:  
Szerződés száma:

881/3/2015/13

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Gabriel PálenyíkTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

31.07.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

31.07.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní OS č. 881/3/2015/13
 
Info
Zmluva o dielo
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

CZ CZ Nitra s.r.o.


Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra


31419470

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

6 258,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.07.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.07.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o dielo
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

22/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Sidónia SzücsováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

28.07.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

29.07.2015

A lejárat időpontja:

17.07.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2015
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

21/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Tibor PaulisTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

27.07.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

28.07.2015

A lejárat időpontja:

16.07.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2015
 
Info
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 157/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

157/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava


00681156

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

8 775,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

9.7.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

22.07.2015

A lejárat időpontja:

31.01.2016

Letöltés: Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 157/2015
 
Info
Zmluva o uverejnení inzercie QUO-06251-J5x9/0
Közzétéve:  
Szerződés száma:

QUO-06251-J5X9/0

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Mediatel spol. s r.o.


Miletičova 21, 821 08 Bratislava


35859415

Tárgy értéke:

150

Szerződés kötés dátuma:

15.07.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

16.07.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o uverejnení inzercie QUO-06251-J5x9/0
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

20/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Sidónia SzücsováTárgy értéke:

7,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

13.07.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.07.2015

A lejárat időpontja:

9.7.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2015
 
Info
Zmluva č. 56/2015 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014
Közzétéve:  
Szerződés száma:

56/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Nitriansky samosprávny kraj


Rázusova 2A, 949 01 Nitra


37861298

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

300,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

06.07.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

08.07.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva č. 56/2015 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014
 
Info
Zmluva o poskytovnaí technickej služby č. TS-13K/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

TS-13K/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

CZ CZ Nitra s.r.o.


Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra


314 194 70

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

15.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

4.06.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovnaí technickej služby č. TS-13K/2015
 
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190021999
Közzétéve:  
Szerződés száma:

5190021999

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Tárgy értéke:

55,25 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.07.2015

A lejárat időpontja:

31.12.2015

Letöltés: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190021999
 
Info
Nájomná zmluva č. 755/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

755/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Katarína DanisováTárgy értéke:

123,24 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.07.2015

A lejárat időpontja:

30.06.2016

Letöltés: Nájomná zmluva č. 755/2015
 
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9407758443
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9407758443

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36677281

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

30.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.06.2015

A lejárat időpontja:

29.06.2016

Letöltés: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9407758443
 
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9407758449
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9407758449

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36677281

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

30.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.06.2015

A lejárat időpontja:

29.06.2016

Letöltés: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9407758449
 
Info
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 599/2014/UZ
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

VÚB. a.s.


Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25


31 320 155

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

29.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.07.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 599/2014/UZ
 
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9407758408
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9407758408

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

30.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.06.2015

A lejárat időpontja:

29.06.2016

Letöltés: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9407758408
 
Info
Zmluva č. 69/2015 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014
Közzétéve:  
Szerződés száma:

69/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Nitriansky samosprávny kraj


Rázusova 2A, 949 01 Nitra


37861298

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

300,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

13.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

27.06.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva č. 69/2015 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014
 
Info
Dodatok k dohode o podmienkach vykonávania MOS
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

30.6.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.06.2015

A lejárat időpontja:

31.08.2015

Letöltés: Dodatok k dohode o podmienkach vykonávania MOS
 
Info
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Közzétéve:  
Szerződés száma:

963/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Peter Teskal - B.E.A.


Bajčská 732/19, 946 52 Imeľ


33940185

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

29.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

29.06.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
 
Info
Dohoda č. 25/§52a/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

25/§52a/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30 7947 536

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

1905,60 Eur

Szerződés kötés dátuma:

24.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

26.06.2015

A lejárat időpontja:

31.12.2015

Letöltés: Dohoda č. 25/§52a/2015
 
Info
Zmluva – 757/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

757/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

FLAGA, spol. s r.o.


Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok


34116940

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

0,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

25.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

26.06.2015

A lejárat időpontja:

28.06.2015

Letöltés: Zmluva – 757/2015
 
Info
Dohoda č. 10/§52/2015 na vykonávanie aktivačne činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
Közzétéve:  
Szerződés száma:

10/§52/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


M.R. Štefánika 9, 945 01 Komárno


30 7947 536

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

8 302,80 Eur

Szerződés kötés dátuma:

18.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

19.06.2015

A lejárat időpontja:

21.12.2015

Letöltés: Dohoda č. 10/§52/2015 na vykonávanie aktivačne činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

19/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ladislav TrenčíkTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

16.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.06.2015

A lejárat időpontja:

11.06.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2015
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

18/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Anna MarczinkováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

11.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

12.06.2015

A lejárat időpontja:

10.06.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2015
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

17/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Erika HeroldováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

10.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

11.06.2015

A lejárat időpontja:

8.06.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2015
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ladislav PaulisTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

08.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

09.06.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Nájomná zmluva č. 671/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

671/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Norbert Balogh, Cyntia BaloghTárgy értéke:

79,32 Eur

Szerződés kötés dátuma:

4.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

5.06.2015

A lejárat időpontja:

3.06.2016

Letöltés: Nájomná zmluva č. 671/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 673/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

673/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Katarína BollováTárgy értéke:

109,40 Eur

Szerződés kötés dátuma:

4.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

5.06.2015

A lejárat időpontja:

3.06.2016

Letöltés: Nájomná zmluva č. 673/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 675/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

675/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Kristián BollaTárgy értéke:

75,32 Eur

Szerződés kötés dátuma:

4.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

5.06.2015

A lejárat időpontja:

3.06.2016

Letöltés: Nájomná zmluva č. 675/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 672/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

672/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

František Mihalik, Rozália MihalikTárgy értéke:

108,36 Eur

Szerződés kötés dátuma:

4.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

5.06.2015

A lejárat időpontja:

3.06.2016

Letöltés: Nájomná zmluva č. 672/2015
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Agnesa KajtárováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

04.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

05.06.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Zmluva o výpožičke č. 628/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

628/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

PHARMACOPEA s.r.o.


Piesková trková 1413, 946 32 Marcelová


36739774

Tárgy értéke:

0,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

4.6.2014

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

5.6.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o výpožičke č. 628/2015
 
Info
Zmluva o výpožičke č. SITB-OO2-2015/000041-377
Közzétéve:  
Szerződés száma:

SITB-OO2-2015/000041-377

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ministerstvo vnútra SR


Pribinova 2, 812 72 Bratislava


00 151 866

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

1 258,80 Eur

Szerződés kötés dátuma:

4.06.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:
A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o výpožičke č. SITB-OO2-2015/000041-377
 
Info
Dohoda č. 28/§51/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

28/51/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

28.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

4.06.2015

A lejárat időpontja:

30.11.2015

Letöltés: Dohoda č. 28/§51/2015
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Historický lukostrelecký klub - Fekete Sólyom - Történelmi Íjászklub


946 32 Marcelová, Nová 1092/20


37967339

Tárgy értéke:

2 000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Skautský zbor Baranyai János Marcelová


946 32 Marcelová


17641896

Tárgy értéke:

500,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Marcelová


946 32 Marcelová


178209403

Tárgy értéke:

2 000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

CSEMADOK - Základná organizácia Marcelová


946 32 Marcelová


177717110

Tárgy értéke:

3 800,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Základná organizácia zdravotne postihnutých Marcelová


946 32 Marcelová


178209403

Tárgy értéke:

1 000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZK Marcelová


946 32 Marcelová


42206421

Tárgy értéke:

5 000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Reformovaná kresťanská cirkev Marcelová


946 32 Marcelová, Hlavná 130


34014616

Tárgy értéke:

1 000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Slovenský poľovnícky zväz , Poľovnícke združenie Marcelová


946 32 Marcelová


35548619

Tárgy értéke:

2 000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Marcelovský klub dôchodcov


946 32 Marcelová


00897019421

Tárgy értéke:

1 500,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Rímskokatolická cirkev, farnosť Marcelová


946 32 Marcelová, Hlavná 86/51


34013075

Tárgy értéke:

1 000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Futbalový klub Marcelová


946 32 Marcelová, Hlavná 1162


36098922

Tárgy értéke:

30 750,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Dobrovoľný hasičský zbor, Marcelová


946 32 Marcelová


1774742201

Tárgy értéke:

3 500,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zbor Bratskej jednoty babtistov, misijná stanica Marcelová


946 32 Marcelová, Hlavná 112


Tárgy értéke:

200,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
 
Info
Dodatok č. DOD/04-2015//056/2014-IZ-4.0/V
Közzétéve:  
Szerződés száma:

DOD/04-2015//056/2014-IZ-4.0/V

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR


Špitálska 25, 27, 814 55 Bratislava


30854687

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

29.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:
A lejárat időpontja:

31.12.2015

Letöltés: Dodatok č. DOD/04-2015//056/2014-IZ-4.0/V
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

16/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Eva CibulkováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.5.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.5.2015

A lejárat időpontja:

24.5.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2015
 
Info
Kúpno – predajná zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Tibor Paulis - Záhradkárske služby


946 32 Marcelová, Lipový rad 48/A


140072661

Tárgy értéke:

886,00

Szerződés kötés dátuma:

25.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

28.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Kúpno – predajná zmluva
 
Info
Zmluva vlastníkov spoločného poľovného revíru o jeho užívaní č. 1/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Vlastníci poľovných pozemkov spoločného poľovného revíru - Samostatná zvernica Marcelová


zast. spol. spoločnosčťou Poľovnícka spol. ZAHRO, 946 32 Marcelová, Lesná 41


42 117 968

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Poľovnícka spoločnosť ZAHRO


946 32 Marcelová, Lesná 41


42 117 968

Tárgy értéke:

107,70 Eur/rok

Szerződés kötés dátuma:

14.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

23.05.2015

A lejárat időpontja:

15 rokov od dátumu schválenia

Letöltés: Zmluva vlastníkov spoločného poľovného revíru o jeho užívaní č. 1/2015
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121467094
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121467094

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

22.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

23.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121467094
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121467059
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121467059

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

22.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

23.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121467059
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121467093
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121467093

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

22.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

23.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.121467093
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121467092
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121467092

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

22.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

23.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121467092
 
Info
Zmluva o poskytnutí účtovného poradenstva č. 1/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

KONTO-AUDIT, s.r.o.36 528 013

Tárgy értéke:

700,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

21.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

22.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytnutí účtovného poradenstva č. 1/2015
 
Info
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 20-2014
Közzétéve:  
Szerződés száma:

20/2014

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ing. Juliana Farkasová


940 01 Nové Zámky, Námestie hrdinov 7


361 103 45

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

833,33 Eur

Szerződés kötés dátuma:

21.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

22.05.2015

A lejárat időpontja:

10.06.2015

Letöltés: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 20-2014
 
Info
Zmluva o dodávke plynu č. 9105734030
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9105734030

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava


35815256

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

18.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

19.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o dodávke plynu č. 9105734030
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Rád rytierov vín Svätého princa Imricha


946 32 Marcelová, Lipový rad 133/2


42049181

Tárgy értéke:

1 400,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

16.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2015
 
Info
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odberu separovaných druhotných surovín
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

FF-PLAST, s.r.o.


Roľnícka 9, 946 03 Kolárovo


46330232

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

21.04.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odberu separovaných druhotných surovín
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

15/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Erika LaktošováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

13.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.05.2015

A lejárat időpontja:

11.05.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2015
 
Info
Zmluva o dielo č. 5/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

5/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

SiGaMa, s.r.o.


Jazerná 17/8, 945 01 Komárno


45853169

Tárgy értéke:

500,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:
Szerződés hatályba lépésének dátuma:

28.04.2015

A lejárat időpontja:

14.05.2015

Letöltés: Zmluva o dielo č. 5/2015
 
Info
Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407673874
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9407673874

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

13.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407673874
 
Info
Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407674353
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9407674353

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

13.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407674353
 
Info
Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407674359
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9407674359

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

13.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407674359
 
Info
Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407674328
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9407674328

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

13.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407674328
 
Info
Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407674051
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9407674051

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

13.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407674051
 
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9407674415
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9407674415

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

13.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9407674415
 
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9407674045
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9407674045

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

13.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9407674045
 
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9407674027
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9407674027

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

13.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9407674027
 
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9407674022
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9407674022

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

13.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9407674022
 
Info
Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407673837
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9407673837

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

13.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407673837
 
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9407673895
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9407673895

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

13.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9407673895
 
Info
Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407674355
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9407674355

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

13.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o zduženej dodávke elektriny č.9407674355
 
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9407673880
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9407673880

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

13.04.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9407673880
 
Info
Zmluva o zduženej dodávke elektriny č. 9407676952
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9407676952

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

13.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o zduženej dodávke elektriny č. 9407676952
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121465966
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121465966

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

13.05.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121465966
 
Info
Nájomná zmluva č. 494/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

494/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ákos Németh a Katarína GažováTárgy értéke:

128,81 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.04.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.05.2015

A lejárat időpontja:

30.04.2016

Letöltés: Nájomná zmluva č. 494/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 492/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

492/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Viktória CzukárováTárgy értéke:

133,45 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.04.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.05.2015

A lejárat időpontja:

30.04.2016

Letöltés: Nájomná zmluva č. 492/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 495/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

495/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Helena ŠenkárováTárgy értéke:

109,40 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.04.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.05.2015

A lejárat időpontja:

30.04.2016

Letöltés: Nájomná zmluva č. 495/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 496/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

496/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zoltán SenkárTárgy értéke:

128,81 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.04.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.05.2015

A lejárat időpontja:

30.04.2016

Letöltés: Nájomná zmluva č. 496/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 493/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

493/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Bálint VargaTárgy értéke:

108,36 €

Szerződés kötés dátuma:

30.04.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.05.2015

A lejárat időpontja:

30.4.2016

Letöltés: Nájomná zmluva č. 493/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 470/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

470/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Mgr. Réka Šenkárová a Máté GáspárTárgy értéke:

97,90 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.04.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.05.2015

A lejárat időpontja:

30.04.2018

Letöltés: Nájomná zmluva č. 470/2015
 
Info
Dohoda č. 24/2015/§54-VZ
Közzétéve:  
Szerződés száma:

24/2015/§54-VZ

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

9.496,20 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.04.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.04.2015

A lejárat időpontja:

30.09.2015

Letöltés: Dohoda č. 24/2015/§54-VZ
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Alexander KiršnerTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

29.04.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.05.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

14/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Eva JóbováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.04.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.04.2015

A lejárat időpontja:

27.04.2015

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2015
 
Info
Zmluva o dielo
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Regionálna rozvojová agentúra Komárno


Nádvorie Európy 50/1, 945 01 Komárno


36110272

Tárgy értéke:

2.000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

10.04.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

28.04.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o dielo
 
Info
Nájomná zmluva 479/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

479/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Marian ChrénTárgy értéke:

89,19 Eur

Szerződés kötés dátuma:

27.04.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

28.04.2015

A lejárat időpontja:

30.04.2018

Letöltés: Nájomná zmluva 479/2015
 
Info
Dodatok Ponuka E. Benefit
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1


36 677 281

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

23.04.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

24.04.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok Ponuka E. Benefit
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

13/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zlatica MátyásováTárgy értéke:

7,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

17.04.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

18.04.2015

A lejárat időpontja:

16.04.2015

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2015
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

12/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Edita PaulisováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

15.04.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

16.04.2015

A lejárat időpontja:

12.04.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2015
 
Info
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava


35815256

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

13.04.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.04.2015

A lejárat időpontja:

31.01.2016

Letöltés: Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zoltán ChrénTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

27.03.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

28.03.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

11/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Silvia DanišováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

27.03.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

28.03.2015

A lejárat időpontja:

26.03.2015

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2015
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

10/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Blanka VargováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

27.03.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

28.03.2015

A lejárat időpontja:

25.03.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2015
 
Info
Dohoda č. 6/2015/§54-VZ
Közzétéve:  
Szerződés száma:

6/2015/§54-VZ

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

22 790,88 Eur

Szerződés kötés dátuma:

26.03.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

27.03.2015

A lejárat időpontja:

30.09.2015

Letöltés: Dohoda č. 6/2015/§54-VZ
 
Info
Dohoda č. 6/2015/§54-VZ
Közzétéve:  
Szerződés száma:

6/2015/§54-VZ

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

22 790,88

Szerződés kötés dátuma:

26.03.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

27.03.2015

A lejárat időpontja:

01.04.2015

Letöltés: Dohoda č. 6/2015/§54-VZ
 
Info
Darovacia zmluva KRHZ-NR-529-11/2014
Közzétéve:  
Szerződés száma:

KRHZ-NR-529-11/2014

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ministerstvo vnútra SR


Pribinova 2, 812 72 Bratislava


00 151 866

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

26.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

24.03.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Darovacia zmluva KRHZ-NR-529-11/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Valéria MezeiováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

17.03.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

18.03.2015

A lejárat időpontja:

16.03.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9/2015
 
Info
Zmluva o poskytovaní služieb DataWex Cloud
Közzétéve:  
Szerződés száma:

5/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

DataWex s.r.o.


Iža 56, 946 39 Iža


46822771

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

12.03.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

13.03.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní služieb DataWex Cloud
 
Info
Zmluva o poskytovaní OS č. 294/2015/12
Közzétéve:  
Szerződés száma:

294/2015/12

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Helena VižďákováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

11.03.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

11.03.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní OS č. 294/2015/12
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

8/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ján MáriásiTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

11.03.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

12.03.2015

A lejárat időpontja:

1.3.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8/2015
 
Info
Zmluva na vykonávanie činností v oblasti verejného obstarávania č. 15/002
Közzétéve:  
Szerződés száma:

15/002

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.


M.R.Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom


45391530

Tárgy értéke:

200,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

20.02.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

12.03.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva na vykonávanie činností v oblasti verejného obstarávania č. 15/002
 
Info
Nájomná zmluva č. 265/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

265/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Marian ChňapekTárgy értéke:

132,36 Eur

Szerződés kötés dátuma:

05.03.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

06.03.2015

A lejárat időpontja:

30.09.2015

Letöltés: Nájomná zmluva č. 265/2015
 
Info
Dohoda o zabezpečení povinnej práce č. 77/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

77/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Okresný súd Komárno


Pohraničná 6, 945 35 Komárno


00165646

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

27.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

5.3.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dohoda o zabezpečení povinnej práce č. 77/2015
 
Info
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

26.02.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

03.03.2015

A lejárat időpontja:

31.08.2015

Letöltés: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
 
Info
Dohoda č. 2/§52/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

2/§52/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

3 822,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

26.02.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

03.03.2015

A lejárat időpontja:

31.08.2015

Letöltés: Dohoda č. 2/§52/2015
 
Info
Úrazové poistenie č. 5190017873
Közzétéve:  
Szerződés száma:

5190017873

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31 595 545

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

42,25 Eur

Szerződés kötés dátuma:

27.02.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

28.02.2015

A lejárat időpontja:

31.08.2015

Letöltés: Úrazové poistenie č. 5190017873
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

7/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Juliana MolnárováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

27.02.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

28.02.2015

A lejárat időpontja:

25.02.2015

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7/2015
 
Info
Zmluva o dielo č. 247/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

247/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

KOM-PLAST s.r.o.


Dunajské nábrežie 1179/39, 945 01 Komárno


47 063 530

Tárgy értéke:

26 200,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

27.2.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

28.2.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o dielo č. 247/2015
 
Info
Kúpna zmluva č. 004/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

004/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

PROSPECT, spol. s r.o.


J.Simona č. 5, 94001 Nové Zámky


34107100

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

celková kúpna cena bytov : 397 576,90 Eur , celková kúpna cena stavieb technickej vybavenosti: 19 765,71 Eur

Szerződés kötés dátuma:

17.02.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

18.02.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Kúpna zmluva č. 004/2015
 
Info
Zmluva o dielo č. 95/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

95/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

VF Project & Marketing s.r.o.


Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa - Veča


44 487 916

Tárgy értéke:

1 000,00 bez DPH

Szerződés kötés dátuma:

12.02.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

16.02.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o dielo č. 95/2015
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

6/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Arpád CziborTárgy értéke:

7,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

11.02.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

12.02.2015

A lejárat időpontja:

09.02.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6/2015
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

5/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Jozef ProvaznikTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

10.2.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

11.2.2015

A lejárat időpontja:

8.2.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 84/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

84/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Július KeszegTárgy értéke:

173,71 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

31.01.2015

A lejárat időpontja:

31.01.2018

Letöltés: Nájomná zmluva č. 84/2015
 
Info
Nájomná zmluva č. 80/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

80/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ján ChrénTárgy értéke:

169,05 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

31.01.2015

A lejárat időpontja:

31.01.2018

Letöltés: Nájomná zmluva č. 80/2015
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ondrej Keszeg a manželka Eva KeszegTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

30.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.02.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

4/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Anna ErösováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.1.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.1.2015

A lejárat időpontja:

27.1.2015

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2015
 
Info
Dodatok č.2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci NP
Közzétéve:  
Szerződés száma:

2012_MRK_PO_BB_255

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Metodicko - pedagogické centrum


Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava


00164348

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

15.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

24.01.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č.2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci NP
 
Info
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 863107
Közzétéve:  
Szerződés száma:

863107

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o., zastúpená HELORO s.r.o.


Vajnorská 98, 831 04 Bratislava


31341438

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

23.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

24.01.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 863107
 
Info
Zmluva o autokredite č. 863107
Közzétéve:  
Szerződés száma:

863107

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o., zastúpená HELORO s.r.o.


Vajnorská 98, 831 04 Bratislava


31341438

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

25 850,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

23.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

24.01.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o autokredite č. 863107
 
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 466/2014/7
Közzétéve:  
Szerződés száma:

466/2014/7

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ing. Jozef MolnárTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

16.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

16.01.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 466/2014/7
 
Info
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 467/2014/8
Közzétéve:  
Szerződés száma:

467/2014/8

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Mária HegedűsováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

16.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.01.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní OS č. 467/2014/8
 
Info
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 002/2014
Közzétéve:  
Szerződés száma:

002/2014

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

PROSPECT, spol. s r.o.


J. Simora č. 5, 94001 Nové Zámky


34107100

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

16.1.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.1.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 002/2014
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

3/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Jolana BabisováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

15.1.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

16.1.2015

A lejárat időpontja:

13.1.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2015
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

2/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Terézia GyörgyováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

14.1.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.1.2015

A lejárat időpontja:

12.1.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2015
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449186
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121449186

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

14.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.01.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449186
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449183
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121449183

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

14.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.01.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449183
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449160
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121449160

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

14.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.01.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449160
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449157
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121449157

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

14.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.01.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449157
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449158
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121449158

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

14.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.01.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449158
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449159
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121449159

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

14.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.01.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449159
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449184
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121449184

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

14.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.01.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449184
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č. 121449156
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121449156

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

14.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.01.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č. 121449156
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449185
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121449185

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

14.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.01.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449185
 
Info
Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods.9 a nasl. zák. č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


30794536

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

14.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.01.2015

A lejárat időpontja:

31.12.2015

Letöltés: Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods.9 a nasl. zák. č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449182
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121449182

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

14.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.01.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449182
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449181
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121449181

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

14.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.01.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449181
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449155
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121449155

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

14.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.01.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449155
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449212
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121449212

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

14.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.01.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č.121449212
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č. 121449152
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121449152

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

14.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.01.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č. 121449152
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č. 121449213
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121449213

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

14.01.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.01.2015

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa č. 121449213
 
Info
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9407079545

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 677 281

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

7.1.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

8.1.2015

A lejárat időpontja:

6.1.2016

Letöltés: Zmluva o združenej dodávke elektriny
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2015
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1/2015

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Mária DurcisTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

5.1.2015

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

6.1.2015

A lejárat időpontja:

2.1.2025

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2015