Szerződések 2013

Info
Nájomná zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:

734/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Erika BekeováTárgy értéke:

132,45 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.12.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

1.1.2014

A lejárat időpontja:

31.12.2016

Letöltés: Nájomná zmluva
 
Info
Nájomná zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:

729/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Katarína DanisováTárgy értéke:

123,24 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.12.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

1.1.2014

A lejárat időpontja:

31.12.2014

Letöltés: Nájomná zmluva
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ladislav Horváth a manželka Beáta HorváthováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

30.12.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

31.12.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Dodatok č. 5 k Poistnej zmluve č. 1000355580
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1000355580

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava


00151700

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

30.12.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

31.12.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 5 k Poistnej zmluve č. 1000355580
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

34/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

GabriellaJuhászTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

23.12.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

24.12.2013

A lejárat időpontja:

23.12.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o dodávke plynu
Közzétéve:  
Szerződés száma:

6300142024

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Slovenský plynárenský priemysel. a.s.


Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava


35815256

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

20.12.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

21.12.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o dodávke plynu
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

33/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Mária SomTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

18.12.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

19.12.2013

A lejárat időpontja:

14.12.2013

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Közzétéve:  
Szerződés száma:

121358923

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Západoslovenská distribučná, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava


36 361 518

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

17.12.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

18.12.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
 
Info
Zmluva o dielo 37/2013
Közzétéve:  
Szerződés száma:

37/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

DARTON s.r.o.


Ul.práce 4933, 945 01 Komárno


44820551

Tárgy értéke:

35 997,52 Eur

Szerződés kötés dátuma:

17.12.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

18.12.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2013

Letöltés: Zmluva o dielo 37/2013
 
Info
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
Közzétéve:  
Szerződés száma:

248-112-7405/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Geodetický a kartografický ústav Bratislava


Czlumeckého 4, 827 45 Bratislava


173 162 19

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

4.12.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

10.12.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2014

Letöltés: Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

32/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Margita VidováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

5.12.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

6.12.2013

A lejárat időpontja:

4.12.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 14.12.2007
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Kristián Szikonya a manž. Katarína Szikonyová r. MarikovecováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

4.12.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

5.12.2013

A lejárat időpontja:

13.12.2016

Letöltés: Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 14.12.2007
 
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Közzétéve:  
Szerződés száma:

5190008280

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31595545

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:

48,75 Eur

Szerződés kötés dátuma:

27.11.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

28.11.2013

A lejárat időpontja:

31.05.2014

Letöltés: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
 
Info
Dodatok č. DOD/01-2013//132/2012-IZ-5.0/V
Közzétéve:  
Szerződés száma:

132/2012-IZ-5.0/V

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Fond sociálneho rozvoja


Špitálska 6, 814 55 Bratislava


30854687

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

26.11.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

27.11.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. DOD/01-2013//132/2012-IZ-5.0/V
 
Info
Dodatok Ponuka E. Výhoda
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZSE Energia, a.s.


Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1


36 677 281

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

20.11.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

21.11.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok Ponuka E. Výhoda
 
Info
Dohoda č. 13/§52/2013/NP VAOTP SR-2
Közzétéve:  
Szerződés száma:

13/§522013/NP VAOTP SR-2

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:

4293,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

14.11.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.11.2013

A lejárat időpontja:

31.05.2014

Letöltés: Dohoda č. 13/§52/2013/NP VAOTP SR-2
 
Info
Dodatok č. 1/2013/NP VAOTP SR-2 k dohode č. 10/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:

18 000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

14.11.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.11.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1/2013/NP VAOTP SR-2 k dohode č. 10/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
 
Info
Dodatok č. 1/2013/NP VAOTP SR-2 k dohode č. 15/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:

32 812,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

14.11.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.11.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1/2013/NP VAOTP SR-2 k dohode č. 15/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
 
Info
Dohoda č. 18/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:

2 051,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

14.11.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.11.2013

A lejárat időpontja:

31.08.2014

Letöltés: Dohoda č. 18/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

31/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Anna ŠenkárováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

11.11.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

12.11.2013

A lejárat időpontja:

8.11.2013

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

30/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Erika TrenčíkováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

4.11.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

5.11.2013

A lejárat időpontja:

31.10.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Dohoda č. 11/XX/2013/§54 o poskytnutí NFP v rámci projektu XX “Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve”
Közzétéve:  
Szerződés száma:

11/XX/2013/§54

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:

2779,24 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.10.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.10.2013

A lejárat időpontja:

31.10.2014

Letöltés: Dohoda č. 11/XX/2013/§54 o poskytnutí NFP v rámci projektu XX “Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve”
 
Info
Kúpna zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Eva Molnárová rod. MarcinkováTárgy értéke:

616,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

28.10.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

30.10.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Kúpna zmluva
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

29/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Mária BékésiováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

24.10.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

25.10.2013

A lejárat időpontja:

24.10.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

28/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Juraj KollárTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

22.10.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

23.10.2013

A lejárat időpontja:

22.10.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

František BaloghTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

21.10.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

22.10.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

27/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Mária HalásikováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

17.10.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

18.10.2013

A lejárat időpontja:

15.10.2013

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

22/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zoltán TrenčíkTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.09.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.10.2013

A lejárat időpontja:

24.07.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Príloha č. 1 – Zmluva o poskytnutí NFP na podporu implementácie integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie NSK
Közzétéve:  
Szerződés száma:

NSK/LEADER2/2013-OP123/1/3

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Miestna akčná skupina Hídver♪9 - Most priateľstva


946 36 Kravany nad Dunajom č. 317


42207371

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:

2 157,90 Eur

Szerződés kötés dátuma:

23.09.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

24.09.2013

A lejárat időpontja:

24.12.2013

Letöltés: Príloha č. 1 – Zmluva o poskytnutí NFP na podporu implementácie integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie NSK
 
Info
Zmluva o poskytnutí NFP príspevku na podporu implementácie integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporovanej z dotácie NSK
Közzétéve:  
Szerződés száma:

NSK/LEADER2/2013-OP123/1/3

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Miestna akčná skupina - Hídverő - Most priateľstva


946 36 Kravany nad Dunajom č. 317


42207371

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:

2 050,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

23.09.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

24.09.2013

A lejárat időpontja:

24.12.2013

Letöltés: Zmluva o poskytnutí NFP príspevku na podporu implementácie integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporovanej z dotácie NSK
 
Info
Zmluva o vzájomnej spolupráci v zabezpečovaní separovaného zberu komunálneho odpadu
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Kravany nad Dunajom


946 36 Kravany nad Dunajom 186


00306533

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

12.9.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

13.9.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o vzájomnej spolupráci v zabezpečovaní separovaného zberu komunálneho odpadu
 
Info
Dohoda č. 15/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


Námestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:

4 101,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

11.09.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

12.09.2013

A lejárat időpontja:

16.05.2014

Letöltés: Dohoda č. 15/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
 
Info
Kúpna zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Symbolika Hlohovec spol. s r.o.


Zábranie 23, 920 01 Hlohovec


34112561

Tárgy értéke:

2 418,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

9.9.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

10.9.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Kúpna zmluva
 
Info
Zmluva o poskytovaní technickej služby + Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby
Közzétéve:  
Szerződés száma:

TS19K/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

CZ CZ Nitra s.r.o.


Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra


31419470

Tárgy értéke:

100,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.8.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

05.9.2013

A lejárat időpontja:

04.9.2014

Letöltés: Zmluva o poskytovaní technickej služby + Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

26/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

György BrandeisTárgy értéke:

7,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

03.09.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

04.09.2013

A lejárat időpontja:

03.09.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o poskytovaní stravy
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s VJM, Marcelová/ Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


37866800/00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Šrobárová


946 32 Šrobárová


00306673

Tárgy értéke:

0,70 Eur/ jedlo

Szerződés kötés dátuma:

2.9.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

3.9.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2013

Letöltés: Zmluva o poskytovaní stravy
 
Info
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Közzétéve:  
Szerződés száma:

S131000162

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.


Bratislavská 18, 900 51 Zohor


31318762

Tárgy értéke:

290 Eur/mesiac

Szerződés kötés dátuma:

30.08.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

31.08.2013

A lejárat időpontja:

na dobu neurčitú

Letöltés: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

25/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Vojtech CziborTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

30.08.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

31.08.2013

A lejárat időpontja:

28.08.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Kúpno – predajná zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Peter CziborTárgy értéke:

392,70 Eur

Szerződés kötés dátuma:

26.8.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

27.8.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Kúpno – predajná zmluva
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

24/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Renata SucháTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

21.08.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

22.08.2013

A lejárat időpontja:

19.08.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

19/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Anna BajzováTárgy értéke:

7,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

9.8.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

10.8.2013

A lejárat időpontja:

16.7.2013

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

23/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Peter KeszegTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

7.8.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

8.8.2013

A lejárat időpontja:

29.7.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Kúpna zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Tibor Bélai rod. Bélai, Ildikó Bélaiová rod. ZsidekováTárgy értéke:

22 300,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

1.8.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

6.8.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Kúpna zmluva
 
Info
Nájomná zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Daniel OslanecTárgy értéke:

68,56 Eur

Szerződés kötés dátuma:

5.8.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

6.8.2013

A lejárat időpontja:

4.8.2016

Letöltés: Nájomná zmluva
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

21/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Magdaléna SzikonyováTárgy értéke:

7,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

5.8.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

6.8.2013

A lejárat időpontja:

23.7.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Dodatok č. 1/2013/NP VAOTP SR-2
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

31.07.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

1.8.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2013

Letöltés: Dodatok č. 1/2013/NP VAOTP SR-2
 
Info
Dodatok č. 1 k zmluve č. 06K662129
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.


Kálov 356, 010 01 Žilina


36 391 000

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

22.7.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

22.7.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1 k zmluve č. 06K662129
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

20/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Valéria VáczyováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

22.07.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

23.07.2013

A lejárat időpontja:

19.7.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Mária NagyováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

12.07.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

13.07.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Nájomná zmuva
Közzétéve:  
Szerződés száma:

408/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Peter Synovec, Marta SynovcováTárgy értéke:

139,31 Eur

Szerződés kötés dátuma:

08.07.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

09.07.2013

A lejárat időpontja:

06.07.2016

Letöltés: Nájomná zmuva
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

18/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Irena TakácsováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

04.07.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

05.07.2013

A lejárat időpontja:

02.07.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o dielo
Közzétéve:  
Szerződés száma:

č. v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

VF Project & Marketing s.r.o.


Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa - Veča


44 487 916

Tárgy értéke:

9 600,00 Eur bez DPH

Szerződés kötés dátuma:

2.7.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

3.7.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o dielo
 
Info
Nájomná zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:

542/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Katarína DanisováTárgy értéke:

139,31 Eur

Szerződés kötés dátuma:

01.07.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.07.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2013

Letöltés: Nájomná zmluva
 
Info
Nájomná zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:

401/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Margita HorváthováTárgy értéke:

119,42 Eur

Szerződés kötés dátuma:

01.07.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.07.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2016

Letöltés: Nájomná zmluva
 
Info
Nájomná zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:

398/2013-8

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zoltán ŽidekTárgy értéke:

116,43 Eur

Szerződés kötés dátuma:

01.07.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.07.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2016

Letöltés: Nájomná zmluva
 
Info
Nájomná zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:

398/2013-2

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ján Zsidek, Karin ZsidekováTárgy értéke:

151,65 Eur

Szerződés kötés dátuma:

01.07.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.07.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2016

Letöltés: Nájomná zmluva
 
Info
Nájomná zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:

398/2013-7

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Vojtech Trenčík, Melinda TrenčíkováTárgy értéke:

140,73 Eur

Szerződés kötés dátuma:

01.07.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.07.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2016

Letöltés: Nájomná zmluva
 
Info
Nájomná zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:

398/2013-6

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ján Polovic, Katarína PolovicováTárgy értéke:

148,25 Eur

Szerződés kötés dátuma:

01.07.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.07.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2016

Letöltés: Nájomná zmluva
 
Info
Nájomná zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:

398/2013-10

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zoltán Petőcz, Enikő PetőczTárgy értéke:

105,43 Eur

Szerződés kötés dátuma:

01.07.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.07.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2016

Letöltés: Nájomná zmluva
 
Info
Nájomná zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:

398/2013-1

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Roland Kolarovský, Mária KolarovskáTárgy értéke:

146,25 Eur

Szerződés kötés dátuma:

01.07.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.07.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2016

Letöltés: Nájomná zmluva
 
Info
Nájomná zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:

398/2013-3

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Adrián Igrényi, Mária László IgrényiTárgy értéke:

148,25 Eur

Szerződés kötés dátuma:

01.07.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.07.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2016

Letöltés: Nájomná zmluva
 
Info
Nájomná zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:

398/2013-9

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Tibor Hague, Júlia HagueováTárgy értéke:

112,05 Eur

Szerződés kötés dátuma:

01.07.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.07.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2016

Letöltés: Nájomná zmluva
 
Info
Nájomná zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:

398/2013-4

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Imrich Daniš, Silvia DanišováTárgy értéke:

159,65 Eur

Szerződés kötés dátuma:

01.07.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.07.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2016

Letöltés: Nájomná zmluva
 
Info
Nájomná zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:

398/2013-5

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Alexandra Bokorová, Csaba BokorTárgy értéke:

141,15 Eur

Szerződés kötés dátuma:

01.07.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.07.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2016

Letöltés: Nájomná zmluva
 
Info
Nájomná zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:

398/2013-11

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Katalin LiczkiTárgy értéke:

140,25 Eur

Szerződés kötés dátuma:

01.07.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.07.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2013

Letöltés: Nájomná zmluva
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Štefan HolopTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

30.06.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.07.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Közzétéve:  
Szerződés száma:

3305103313

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Štefánikova 17, 811 05 Bratislava


31595545

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:

48,75 Eur

Szerződés kötés dátuma:

28.06.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.07.2013

A lejárat időpontja:

30.11.2013

Letöltés: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

17/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Imrich DanišTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

27.06.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

28.06.2013

A lejárat időpontja:

06.06.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o poskytnutí služby
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Gajdoš - Consulting Engineers, s.r.o.


Novomeského 122/6, 960 01 Zvolen


36636851

Tárgy értéke:

221 000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

27.06.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

28.06.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytnutí služby
 
Info
Dodatok č. 1/DZ221101201770101 k zmluve o poskytnutí NFP číslo Z22110120177
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava


00156621

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:

1 024 570 Eur

Szerződés kötés dátuma:

26.06.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

13.07.2013

A lejárat időpontja:

31.08.2020

Letöltés: Dodatok č. 1/DZ221101201770101 k zmluve o poskytnutí NFP číslo Z22110120177
 
Info
Dodatok č. 1/2013/NP VAOTP SR-2
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

24.06.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

25.06.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1/2013/NP VAOTP SR-2
 
Info
Dohoda č. 10/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne


M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:

22 836,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

24.06.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

25.06.2013

A lejárat időpontja:

31.03.2014

Letöltés: Dohoda č. 10/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2
 
Info
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
Közzétéve:  
Szerződés száma:

106/NR/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Obvodný úrad Nitra


Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra


00151866

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:

5 000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

21.06.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

22.06.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2013

Letöltés: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

16/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Vlasta TamášováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

19.06.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

20.06.2013

A lejárat időpontja:

17.06.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

15/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ján MarkaczTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

19.06.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

20.06.2013

A lejárat időpontja:

16.06.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

14/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ildiko TárnokováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

12.6.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

13.6.2013

A lejárat időpontja:

8.6.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmuva o dielo uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka na zhotovenie internetovej prezentácie
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

WADO s.r.o.


Remeselnícka 3, 946 03 Kolárovo


46 81 81 62

Tárgy értéke:

978 Eur

Szerződés kötés dátuma:

6.6.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

6.6.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmuva o dielo uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka na zhotovenie internetovej prezentácie
 
Info
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 24.11.2003
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Katarína PetrovičováTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

31.05.2014

Letöltés: Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa 24.11.2003
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.09.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Gabriel TrencsíkTárgy értéke:

104,26 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.09.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.09.2011
 
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 14.12.2007
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Kristián SzikonyaTárgy értéke:

98,54 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

13.12.2013

Letöltés: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 14.12.2007
 
Info
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Henrieta StaňováTárgy értéke:

97,90 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.11.2015

Letöltés: Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.04.2012
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Mgr. Réka ŠenkárováTárgy értéke:

97,90 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2015

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.04.2012
 
Info
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Gabriel NovoszádekTárgy értéke:

80,10 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

31.11.2015

Letöltés: Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.11.2012
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ing. Ivan MečárTárgy értéke:

80,10 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

31.11.2015

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.11.2012
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 04.05.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Matušek RóbertTárgy értéke:

104,26 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

05.05.2021

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 04.05.2011
 
Info
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 26.04.2013
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Alexandra KrénováTárgy értéke:

104,26 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2016

Letöltés: Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 26.04.2013
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ing. Csaba SándorTárgy értéke:

136,45 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zsolt VörösTárgy értéke:

145,94 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Markéta ŽidekováTárgy értéke:

134,93 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Vojtech VörösTárgy értéke:

152,94 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

František TömösköziTárgy értéke:

96,40 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Mónika ŠenkárováTárgy értéke:

134,93 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
 
Info
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Katarína PetrovičováTárgy értéke:

108,38 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

31.05.2014

Letöltés: Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
 
Info
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Alexander KiršnerTárgy értéke:

79,32 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.11.2015

Letöltés: Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ladislav PaulisTárgy értéke:

126,42 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Katarína MarikovecováTárgy értéke:

94,09 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Gábor MarikovecTárgy értéke:

146,94 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Katarína VargováTárgy értéke:

94,09 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zoltán ChrénTárgy értéke:

123,42 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ladislav HorváthTárgy értéke:

132,45

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Štefan HolopTárgy értéke:

119,42 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ladislav BitterTárgy értéke:

94,09 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Anton ZsidekTárgy értéke:

134,93 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Alžbeta VargováTárgy értéke:

96,40 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Alžbeta AndruskóováTárgy értéke:

96,40 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Katarína MazánováTárgy értéke:

138,45 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 31.10.2012
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zuzana JurčováTárgy értéke:

106,11 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

31.10.2015

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 31.10.2012
 
Info
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Peter JalšovskyTárgy értéke:

108,38 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.11.2015

Letöltés: Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
 
Info
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Tomáš BilkoTárgy értéke:

104,26 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.11.2015

Letöltés: Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
 
Info
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Arpád BaloghTárgy értéke:

79,32 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.11.2015

Letöltés: Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2003
 
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Katalin LiczkáTárgy értéke:

140,25 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.6.2013

Letöltés: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
 
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zoltán ŽidekTárgy értéke:

116,43 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2013

Letöltés: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
 
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Vojtech TrenčíkTárgy értéke:

140,73 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2013

Letöltés: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 28.10.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Milan TóthTárgy értéke:

104,05 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

31.10.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 28.10.2011
 
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ján PolovicTárgy értéke:

148,25 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2013

Letöltés: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
 
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zoltán PetőczTárgy értéke:

105,43 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2013

Letöltés: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
 
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Roland KolarovskýTárgy értéke:

146,25 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2013

Letöltés: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
 
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 11.8.2008
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Szabolcs KissTárgy értéke:

148,19 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

10.08.2014

Letöltés: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 11.8.2008
 
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ján ZsidekTárgy értéke:

151,65 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2013

Letöltés: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
 
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Adrián IgrényiTárgy értéke:

148,25 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2013

Letöltés: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
 
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Tibor HagueTárgy értéke:

112,05 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2013

Letöltés: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
 
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Imrich DanišTárgy értéke:

159,65 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2013

Letöltés: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 27.12.2012
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zsolt CziborTárgy értéke:

128,73 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2015

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 27.12.2012
 
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Alexanda BokorováTárgy értéke:

141,15 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2013

Letöltés: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 20.06.2007
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.08.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Marián ChňapekTárgy értéke:

132,36 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

31.08.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.08.2011
 
Info
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve zo dňa 29.03.2010
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Eva BertókováTárgy értéke:

145,99 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

31.03.2016

Letöltés: Dodatok č.2 k nájomnej zmluve zo dňa 29.03.2010
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Tibor BakulárTárgy értéke:

80,29 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.04.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 23.11.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Róbert SzabóTárgy értéke:

73,81 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

23.11.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 23.11.2011
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 23.11.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Štefan SzabóTárgy értéke:

93,84 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

23.11.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 23.11.2011
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 07.07.2010
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Peter SynovecTárgy értéke:

139,31 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

06.07.2013

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 07.07.2010
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.06.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

František BaloghTárgy értéke:

173,25 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

30.06.2014

Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.06.2011
 
Info
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Anton BenkóTárgy értéke:

167,26 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

31.08.2014

Letöltés: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
 
Info
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zoltán TrenčíkTárgy értéke:

155,34 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

31.08.2014

Letöltés: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
 
Info
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Katarína OndrušekováTárgy értéke:

147,75 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

31.08.2014

Letöltés: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
 
Info
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Róbert MlinkovicsTárgy értéke:

152,77 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

31.08.2014

Letöltés: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
 
Info
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Mgr. Tomáš KovácsTárgy értéke:

143,08 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

31.08.2014

Letöltés: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
 
Info
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ondrej KeszegTárgy értéke:

173,71 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2014

Letöltés: Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
 
Info
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Erika BugjóTárgy értéke:

162,74 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

31.08.2014

Letöltés: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
 
Info
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Izabela VargováTárgy értéke:

169,05 Eur

Szerződés kötés dátuma:

31.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

01.06.2013

A lejárat időpontja:

31.08.2014

Letöltés: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 02.09.2008
 
Info
Dohoda č. 4/§52/2013 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce
Közzétéve:  
Szerződés száma:

4/§52/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno


M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno


37961195

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Tárgy értéke:

4293,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

31.05.2013

A lejárat időpontja:

30.11.2013

Letöltés: Dohoda č. 4/§52/2013 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce
 
Info
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 23.11.2011
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Róbert SzabóTárgy értéke:

73,81 Eur

Szerződés kötés dátuma:

22.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:
A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 23.11.2011
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

CSEMADOK – Základná organizácia Marcelová


946 32 Marcelová


17771711 0

Tárgy értéke:

1000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

24.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

25.05.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2013

Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

13/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

František CsehTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

23.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

23.05.2013

A lejárat időpontja:

23.05.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o dielo
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

SiGaMa, s.r.o.


Jazerná 17/8, 945 01 Komárno


45853169

Tárgy értéke:

500,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

22.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

23.05.2013

A lejárat időpontja:

27.05.2013

Letöltés: Zmluva o dielo
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

12/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Mária CziborováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

22.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

22.05.2013

A lejárat időpontja:

21.05.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

11/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Alžbeta CziborováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

21.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

21.05.2013

A lejárat időpontja:

20.05.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zbor Bratskej jednoty babtistov , misijná stanica Marcelová


946 32 Marcelová, ul. Hlavná 112


Tárgy értéke:

200,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

16.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.05.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2013

Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Dobrovoľný hasičský zbor


946 32 Marcelová


1774742201

Tárgy értéke:

3 300,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

16.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.05.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2013

Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Futbalový klub


Hlavná 1162, 946 32 Marcelová


36098922

Tárgy értéke:

25 750,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

16.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.05.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2013

Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Rímskokatolická cirkev, farnosť Marcelová


Hlavná 86/51, 946 32 Marcelová


34013075

Tárgy értéke:

1 000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

16.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.05.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2013

Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Marcelovský klub dôchodcov


946 32 Marcelová


Tárgy értéke:

1 500,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

16.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.05.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2013

Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Historický lukostrelecký klub - Fekete Sólyom - Történelmi Íjászklub


Nová 1092/20, 946 32 Marcelová


37967339

Tárgy értéke:

2 000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

16.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.05.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2013

Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Marcelová


946 32 Marcelová


35548619

Tárgy értéke:

2 000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

16.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.05.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2013

Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Rád rytierov vín Svätého princa Imricha


Lipový rad 133/2, 946 32 Marcelová


42049181

Tárgy értéke:

1 400,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

16.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.05.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2013

Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu


946 32 Marcelová


178209403

Tárgy értéke:

2 000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

16.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.05.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2013

Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Skautský zbor Baranyai János Marcelová


946 32 Marcelová


17641896

Tárgy értéke:

500,00

Szerződés kötés dátuma:

16.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.05.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2013

Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

ZK Marcelová


946 32 Marcelová


42206421

Tárgy értéke:

3 000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

16.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.05.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2013

Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Základná organizácia zdravotne postihnutých


946 32 Marcelová


178209403

Tárgy értéke:

1 000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

16.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.05.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2013

Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Reformovaná kresťanská cirkev


Hlavná 30, 946 32 Marcelová


34014616

Tárgy értéke:

1 000,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

16.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.05.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2013

Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
 
Info
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Sovenský zväz drobnochovateľov - Holubár


946 32 Marcelová


Tárgy értéke:

370,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

16.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

17.05.2013

A lejárat időpontja:

31.12.2013

Letöltés: Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013
 
Info
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve
Közzétéve:  
Szerződés száma:

dodatok č. 2

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Mgr. Jaroslav Záhradník


946 32 Marcelová, Lesná 923/41


42203856

Tárgy értéke:

768,69 Eur

Szerződés kötés dátuma:

06.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

06.05.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve
 
Info
Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Közzétéve:  
Szerződés száma:

4/2013-SK KN

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Správa katastra Nitra


949 01 Nitra, Štefánikova tr. 69


37860381

Tárgy értéke:

0,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

13.02.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.02.2013

A lejárat időpontja:

21.12.2013

Letöltés: Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

10/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Peter KeszegTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

02.05.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

03.05.2013

A lejárat időpontja:

01.05.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zsolt Kajtár a manželka Jarmila KajtárTárgy értéke:
Szerződés kötés dátuma:

26.04.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

27.04.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
 
Info
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
Közzétéve:  
Szerződés száma:

2/§50j/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce soc.vecí a rodiny v Komárne


945 01 Komárno, Nám. M.R.Štefánika 9


37961195

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Tárgy értéke:

8202,60 Eur

Szerződés kötés dátuma:

25.04.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

25.04.2013

A lejárat időpontja:

30.07.2013

Letöltés: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
 
Info
Zmluva o dielo
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

CZ CZ Nitra s.r.o.


949 01 Nitra, Zlatomoravecká 5


31419470

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Tárgy értéke:

7877,04 Eur

Szerződés kötés dátuma:

29.04.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

29.04.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o dielo
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

9/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

František DanišTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

22.04.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

22.04.2013

A lejárat időpontja:

19.04.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Kúpna zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Zoltán Bitter


946 32 Marcelová, Sedmerovce 359/14


Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Tárgy értéke:

4340,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

02.04.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

09.04.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Kúpna zmluva
 
Info
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Mesto Nitra


950 06 Nitra, Štefánikova tr. 60


00308307

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Tárgy értéke:

490,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

04.04.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

04.04.2013

A lejárat időpontja:

25.06.2013

Letöltés: Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy
 
Info
Kúpna zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Imrich Stevlík


946 32 Marcelová, Radvanská cesta 1209/27


Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Tárgy értéke:

265,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

03.04.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

09.04.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Kúpna zmluva
 
Info
Zmluva o nájme
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

GARKOM spol. s r.o.


Gazdovská 27/55, 945 01 Komárno


46437665

Tárgy értéke:

476,54 Eur/rok

Szerződés kötés dátuma:

02.04.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

03.04.2013

A lejárat időpontja:

01.04.2043

Letöltés: Zmluva o nájme
 
Info
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
Közzétéve:  
Szerződés száma:

2/§50j/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce soc.vecí a rodiny v Komárne


945 01 Komárno, Nám. M.R.Štefánika 9


37961195

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Tárgy értéke:

8202,60 Eur

Szerződés kötés dátuma:

25.04.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

25.04.2013

A lejárat időpontja:

30.07.2013

Letöltés: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
 
Info
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
Közzétéve:  
Szerződés száma:

2/§50j/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Úrad práce soc.vecí a rodiny v Komárne


945 01 Komárno, Nám. M.R.Štefánika 9


37961195

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Tárgy értéke:

8202,60 Eur

Szerződés kötés dátuma:

25.04.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

25.04.2013

A lejárat időpontja:

30.07.2013

Letöltés: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
 
Info
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Közzétéve:  
Szerződés száma:

09-2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ing. Juliana Farkasová


940 01 Nové Zámky, Nám. hrdinov 7


36110345

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Tárgy értéke:

1200,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

02.04.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

02.04.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 
Info
Kúpna zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Mgr. Jaroslav Zahradník


946 32 Marcelová, Lesná 923/41


Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Tárgy értéke:

285,52 Eur

Szerződés kötés dátuma:

22.03.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

22.03.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Kúpna zmluva
 
Info
Nájomná zmluva
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Marcelová


946 32 Marcelová, Hlavná 86/51


34013075

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Tárgy értéke:

1,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

05.03.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

06.03.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Nájomná zmluva
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

8/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Anna BakulárováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

28.02.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

28.02.2013

A lejárat időpontja:

28.02.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 033/1.2 MP/2009
Közzétéve:  
Szerződés száma:

033/1.2MP/2009

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ministerstvo životného prostredia SR


812 35 Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1


42181810

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Tárgy értéke:

7 597 778,99

Szerződés kötés dátuma:

25.02.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.03.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 033/1.2 MP/2009
 
Info
Príloha č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 033/1.2 MP/2009
Közzétéve:  
Szerződés száma:

033/1.2 MP/2009

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ministerstvo životného prostredia SR


Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


00678678

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

8 220 111,64 Eur

Szerződés kötés dátuma:

14.12.2009

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.12.2009

A lejárat időpontja:
Letöltés: Príloha č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 033/1.2 MP/2009
 
Info
Zmluva o poskytnutí NFP č. 033/1.2 MP/2009
Közzétéve:  
Szerződés száma:

033/1.2 MP/2009

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Ministerstvo životného prostredia SR


Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


00678678

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody č. 1199, 946 32 Marcelová


00 306 550

Tárgy értéke:

8 220 111,64 Eur

Szerződés kötés dátuma:

14.12.2009

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.12.2009

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o poskytnutí NFP č. 033/1.2 MP/2009
 
Info
Zmluva o nájme
Közzétéve:  
Szerződés száma:

ABO-157111/1/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Messer Tatragas, spol. s r.o.


919 44 Bratislava, Chalupkova 9


00685852

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Tárgy értéke:

157,68 Eur

Szerződés kötés dátuma:

20.02.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

20.02.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o nájme
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

7/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Magdaléna GálováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

15.02.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

15.02.2013

A lejárat időpontja:

14.02.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

6/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Alžbeta MarkovicsováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

09.02.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

09.02.2013

A lejárat időpontja:

08.02.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

5/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Margita KóňováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

08.02.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

08.02.2013

A lejárat időpontja:

07.02.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o spolupráci
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Beáta Vošlíková


Andovce č. 203, 941 23 Adovce


41761952

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Tárgy értéke:

500,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

24.01.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

25.01.2013

A lejárat időpontja:
Letöltés: Zmluva o spolupráci
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

4/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Blanka VargováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

23.01.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

23.01.2013

A lejárat időpontja:

22.01.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

2/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Helena NémethováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

14.01.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.01.2013

A lejárat időpontja:

10.01.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

3/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Katarína PetrovicsováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

14.01.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

14.01.2013

A lejárat időpontja:

12.01.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o nájme hrobového miesta
Közzétéve:  
Szerződés száma:

1/2013

Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


946 32 Marcelová, Nám. slobody 1199


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Eva KosdiováTárgy értéke:

13,00 Eur

Szerződés kötés dátuma:

10.01.2013

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

10.01.2013

A lejárat időpontja:

09.01.2023

Letöltés: Zmluva o nájme hrobového miesta
 
Info
Zmluva o užívaní poľovného revíru Marcelová
Közzétéve:  
Szerződés száma:
Szerződő felek - 1. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Obec Marcelová


Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová


00306550

Szerződő felek - 2. szerződő fél

Székhely, Név / Családnév:

Cím:

IČO:

 

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Marcelová


Perješ 251/24, 946 32 Marcelová


35 594 861

Tárgy értéke:

376,57 Eur/ rok

Szerződés kötés dátuma:

12.12.2012

Szerződés hatályba lépésének dátuma:

13.12.2012

A lejárat időpontja:

12.12.2022

Letöltés: Zmluva o užívaní poľovného revíru Marcelová