Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Obce Marcelová na rok 2013