Verejná vyhláška č. 109/2017-PE-2 VV

Rozhodnutie o umiestnení stavby ,,KO Patince, Virt VN 328 kabelizácia, VNK”

tu >>