Uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marcelová konaného dňa 5.10.2017

 

itt>>