A regionális önkormányzati szervekbe való választások – 2017

- Rozhodnutie predsedu národnej rad SR tu>>
- Tájékoztatás a választó számára tu>>
- Volebné okrsky a volebné miestnosti v obci Marcelová tu>>
- Elektronikus kézbesítési cím tu>>
- Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja tu>>
- Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva tu>>