Štatistický úrad SR – štatistické zisťovanie

Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach – od 1. júla do 31. augusta 2017  tu>>