Oznámenie – Dobudovanie kamerového systému 2014

Medzi obcou Marcelová a Ministerstvom vnútra SR  – Okresný úrad Nitra  3.12.2014  bola podpísaná Zmluva č. 131/NR/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. tu>>