Opatrenie zamerané na ochranu lesov pred požiarmi na rok 2017

Opatrenie zamerané na ochranu lesov pred požiarmi na rok 2017 – pokyn tu>>