Képviselő testület

 

1. Bakulár Lajos
Fő út ( 100 hsz.), Templom utca, Utcácska, Rövid utca, Kőfaragó utca

2. Ing. Viderman Róbert
Hársfa sor, Dohány utca, Alsómajori utca, Szövetkezeti utca

3. Naňo Ladislav
Új Perjés, Perjés

4. Czibor Karol
Kertész utca, Új utca

5. Fazekas László
Szedmeróca, Posta utca, Kis utca, Kertalja, Egészségügyi utca

6. Ing. Sándor Csaba
Iskola utca, Akácos út, Gurgyal, Pék utca

7. Pálinkás Péter
Fő út (100 hsz.), Kenderesi utca, Temető sor

8. Mgr. Keszegh Béla
Újtelepi sor, Szilosi út, Dombtető út, Tó utca, Szabadság tér

9. Mgr. Lancz Ildikó
Radványi út ( Slávik-ig), Homok utca, Erdő alatti utca

10. Mgr. Leskó Mónika
Radványi út ( Jančík – tól), Erdő utca

11. Mgr. Czibor Béla
Zsitva sor, Transformátor utca