Obec Marcelová zverejňuje nasledovné informácie (§ 5 ods. 1 písm. a/ zák. č. 211/2000 Z.z.)

Dokument si môžete stiahnúť tu >>