Firmy / G

Alexander Gál – GÁLEXPO

Sídlo: Zdravotnícka 109, 946 32 Marcelová

Predmet činnosti: výroba pekárenských výrobkov, prenájom apartmánov vo Villa Patio v Patinciach

Tel: +421 903 723 910

Fax: 035/7739 131

e-mail: galexpo@post.sk

Webstránka: www.villapatio.sk