KözleményekRendőrségi felhívás

  • Tisztelt lakosok!

     A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy az utóbbi időben  több bejelentés érkezett  idős emberek  ellen, azonos módszerrel elkövetett csalásról. Egyes esetekben felhívják a sértetteket és közlik , hogy rokona – fia, lánya , unokája közúti balesetet szenvedett  és sürgősen készpénzre lenne szükségük – orvosi ellátásra, kárkiegyenlítésre esetlegesen gépjármű vásárlására . Az elkövetők szándékosan keresik idős, jóakaratú áldozataikat , lelki nyomást gyakorolva rájuk. Amennyiben hasonló eseteket észlelnek jelentsék személyesen a legközelebbi rendőr- kapitányságon vagy a 158-as ingyenes telefonszámon.

Értesítés

Od 1. januára 2016 vstúpil na Slovensku do platnosti nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Podľa zákona musia mestá a obce od júla 2016 uviesť do praxe nový systém zberu a triedenia odpadov. Pre obce je dôležité postupne znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu. OZV RECobal s.r.o. je spoločnosť, s ktorou obec Marcelová uzavrela zmluvu o spolupráci v oblasti triedeného zberu odpadov z  obalov a odpadov z neobalových výrobkov a od 1.7.2016 bude organizačne a finančne zabezpečovať triedený zber odpadov z papiera, plastov, skla, kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov. leták tu>>

AES 2016

Štatistický úrad SR zapojila do realizácie zisťovania o vzdelávaní dospelých / AES 2016/ , ktoré sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 2016 tu>>

Oznámenie – Dobudovanie kamerového systému 2014

Medzi obcou Marcelová a Ministerstvom vnútra SR  – Okresný úrad Nitra  3.12.2014  bola podpísaná Zmluva č. 131/NR/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. tu>>

Pripojte sa k plynu cez internet

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., zriadila novú bezplatnú elektronickú aplikáciu ON-LINE  FORMULÁRE, vďaka ktorej môžu záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie už aj elektronicky. tu>>