AES 2016

Štatistický úrad SR zapojila do realizácie zisťovania o vzdelávaní dospelých / AES 2016/ , ktoré sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 2016 tu>>