Firmy / L

LAVENDER

Majiteľ: Ákos Németh

Sídlo: Petőfiho 123, 946 39 Patince

Prevádzka: Hlavná 477/113, 946 32 Marcelová

Predmet činnosti: ovocie, zelenina, dekor

Tel: 0908 663 879

Fax: xxx

e-mail:ovocie.zelenina.dekor@gmail.com


 

 

LA CASA

Majiteľ: Peter Pálinkás

Sídlo: Hlavná 601/178, 946 32 Marcelová

Prevádzka: Radvanská 798/19, 946 32 Marcelová

Predmet činnosti: predaj stavebného materiálu

Tel: 035/ 7798 144

Fax: 035/ 7798 144

e-mail: lacasa@pnet.sk


Ing. Tibor Lengyel

Sídlo: Novodvorský rad 1377/41, 946 32 Marcelová

Predmet činnosti: vypracovanie dokumentácie a projektu statiky a architektúry stavieb, statické zabezpečenie stavieb, inžinierska činnosť, uskutočňovanie jednoduchých stavieb

Tel: +421 905 578 928

+421 908 412 640

e-mail: tibor@stadapt.sk

melinda@stadapt.sk


LILLA – LILLA PÚCHOVSKÁ

Sídlo: Radvaň nad Dunajom č. 23.

Prevádzka: Sedmerovce, 946 32 Marcelová

Predmet činnosti: výkup a predaj ovocia a zeleniny

Tel: +421 905 707 607

Fax: 035 77 87 820

e-mail: puchovskalilla@mail.t-com.sk