Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Elektronická  adresa na doručenie oznámenia o delegovaní  člena  a náhradníka  do   okrskovej  volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní  člena  a náhradníka  do   okrskovej  volebnej komisie  k voľbám do orgánov samosprávnych krajov  v roku  2017 :  obec.marcelova@marcelova.sk                                                                                                             Vyvesené :  21.08.2017            Dátum zvesenia : 6.10.2017