Prečítajte si hlásenia miestneho rozhlasu

Úvod

História obce

História obce

Dejiny Marcelovej siahajú do dávnych dôb. Archeologické výskumy dokazujú, že územie obce bolo obývané už aj v období ,,železnej doby“. Odkryté boli nálezy z neskorej doby bronzovej, ktoré ozrejmujú pohrebné zvyky – spaľovanie telesných pozostatkov. Našli sa pohrebiská z neskorej doby železnej, z obdobia sťahovania národov, z obdobia príchodu maďarských kmeňov na tieto územia. Čítajte ďalej…

20tsl

Súčasnosť

MARCELOVÁ sa rozprestiera v južnej časti Slovenska na Podunajskej nížine 15 km od známeho pohraničného mesta Komárno. S počtom obyvateľov 3 800 osôb sa obec radí medzi najväčšie obce regiónu. Obec s názvom Marcelová vznikla zlúčením obce Marcelová a Krátke Kesy v roku 1942. Katastrálne územie obce hraničí… Čítajte ďalej…